Znaleziono 8 artykułów

Jerzy Pośpiech

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katedra Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu Jerzy Pośpiech s. 90-94
">>Tygodnik Polski<< poświęcony włościanom : (Pszczyna 1845-1846)", Jerzy Pośpiech, Artur Wycisk : [recenzja] Urszula Jakubowska Jerzy Pośpiech (aut. dzieła rec.) Artur Wycisk (aut. dzieła rec.) s. 92-93
Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Jerzy Pośpiech s. 100-101
"Materiały folklorystyczne w najstarszej prasie na Śląsku (1845-1863)", Jerzy Pośpiech [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jerzy Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 236
"Śląskie materiały ludoznawcze na łamach >>Wisły<<", Jerzy Pośpiech, Opole 1973 : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 261
">>Perła i monument literatury górnośląskiej<< czyli J.I.Kraszewski o >>Starym kościele miechowskim<< Norberta Bonczyka", Jerzy Pośpiech, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Jerzy Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 265
"Pieśni ludu śląskiego. Ze zbiorów rękopiśmiennych Józefa Lompy", wydał, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu - Książki, ss. 470, 2 nlb. + 11 wklejek ilustr. : [recenzja] Jerzy Pośpiech Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 321-326
"Św. Mikołaj w tradycji ludu górnośląskiego", Jerzy Pospiech, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Jerzy Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 330