Znaleziono 11 artykułów

Mieczysław Jastrun

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Eseje. Mit śródziemnomorski. Wolność wyboru. Historia Fausta", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 132
"Wolność wyboru", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 165
"Teatr podwójny", Mieczysław Jastrun, "Twórczość", R. 26 (1970), nr 9 : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 168
"Eseje wybrane", Mieczysław Jastrun, Wrocław 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 202
"Gwiaździsty diament", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 216
"Tanatos", Mieczysław Jastrun, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 223
"Smuga światła. (Wspomnienia)", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1983 : [recenzja] Anna Bujnowska Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 230
"Forma i sens poezji. Eseje i szkice", Mieczysław Jastrun, Wybór i oprac. H.Żytkowicz, Warszawa 1988 : [recenzja] Krystyna Pietrych Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 280
Anhang : Aszanti Rainer Maria Rilke Mieczysław Jastrun (tłum.) Andrzej Lam (tłum.) Adam Pomorski (tłum.) s. 292-293
">>Stolica<< C.Norwida", Mieczysław Jastrun [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 320
"Między słowem a milczeniem", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Adamiec Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 368