Znaleziono 12 artykułów

Anna Barańczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Anna Barańczak Jan Bełkot Marek Białota Andrzej Chruszczyński Zofia Cygal-Krupowa Irena Furnal Elżbieta Janus Marek Kwapiszewski Leszek Libera Jan Malicki Elżbieta Nawrat Teresa Podgórska Wiesław Pusz Maria Rudzka-Symotiuk Antoni Smuszkiewicz Ewa Szary-Matywiecka Halina Tchórzewska Jan Walc Jacek Wesołowski Janina Wierteł Wojciech Wyskiel Maciej Włodarski Jerzy Świdziński Bogusław Żurakowski s. 19-86
Poetyka współczesnych przepisów kulinarnych Anna Barańczak s. 72-88
Poetycka "muzykologia" Anna Barańczak s. 108-116
Jak muzyka znaczy Anna Barańczak s. 120-131
"Problematyka interpretacji badawczej tekstu słownego piosenek", Anna Barańczak, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Jerzy Snopek Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 120
"Jak muzyka znaczy", Anna Barańczak, "Teksty" nr 6 (1976) : [recenzja] Ryszard Nycz Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 129
Gesty śpiewaków operowych Anna Barańczak s. 133-142
"Poetyka współczesnych przepisów kulturalnych", Anna Barańczak, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 135
"Gesty śpiewaków operowych", Anna Barańczak, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 138
"Poetycka >>muzykologia<<", Anna Barańczak, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 152
"Słowo w piosence. Poetyka współczesnej piosenki estradowej", Anna Barańczak, Wrocław 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 202
"Słowo w piosence : poetyka współczesnej piosenki estradowej", Anna Barańczak, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Grażyna Münch Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 337-340