Znaleziono 7 artykułów

Magdalena Szybistowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metafory "fizjologiczne" S. I. Witkiewicza Magdalena Szybistowa s. 50-66
Sens kategorii modalnych w utworze literackim,czyli o wolności osobistej Magdalena Szybistowa s. 54-71
Okna na świat Magdalena Szybistowa s. 71-87
Brygadyer i Kwatermistrz Magdalena Szybistowa s. 118-134
"Sens kategorii modalnych w utworze literackim, czyli o wolności osobistej", Magdalena Szybistowa, "Teksty" nr 3 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Magdalena Szybistowa (aut. dzieła rec.) s. 131
"Brygadyer i Kwatermistrz", Magdalena Szybistowa, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Magdalena Szybistowa (aut. dzieła rec.) s. 187
"Metafory >>fizjologiczne<< S.I.Witkiewicza", Magdalena Szybistowa, "Teksty" nr 3 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Magdalena Szybistowa (aut. dzieła rec.) s. 207