Znaleziono 27 artykułów

Jan Prokop

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krytyka jako nierozumienie dzieła Jan Prokop s. 19-26
"Ozimina" a sprawa polska Jan Prokop s. 25-43
Miłość do desygnatów Jan Prokop s. 34-43
Literatura z kluczem Jan Prokop s. 41-47
Lektura jako znak prestiżu Jan Prokop s. 42-50
Krytyk jako stwórca Jan Prokop s. 86-94
Uwagi do poetyki nastrojowego symbolizmu Jan Prokop s. 102-113
Młodopolska utopia pozakodowej komunikacji Jan Prokop s. 106-119
"Uwagi do poetyki nastrojowego symbolizmu", Jan Prokop, "Teksty" nr 2 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 117
"Krytyk jako stwórca", Jan Prokop, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 139
"Literatura jako znak prestiżu", Jan Prokop, "Teksty" nr 6 (1976) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 141
"Literatura z kluczem", Jan Prokop, "Teksty" nr 1 (1977) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 141
"Niepochwycień. / Motyw regresu w poezji Leśmiana Jacek Trznadel Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 144
"Z przemian w literaturze polskiej lat 1907-1917", Jan Prokop, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 145
"Młodopolska utopia pozakodowej komunikacji", Jan Prokop, "Teksty" nr 2 (1976) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 160
"Krytyka jako niezrozumienie dzieła", Jan Prokop,"Teksty" z.2 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 162
Romantyzm i pokolenie 1970 Jan Prokop s. 168-173
"Lekcja rzeczy", Jan Prokop, Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 196
"Żywioł wyzwolony. O poezji Tadeusza Micińskiego", Jan Prokop, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 213
"Prymitywizm w kręgu Czartaka", Jan Prokop [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 238
"Liryka polska. Interpretacje", pod redakcją Jana Prokopa i Janusza Sławińskiego, Kraków 1966, Wydawnictwo Literackie, s. 436 : [recenzja] Edward Balcerzan Jan Prokop (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 280-289
"Z przemian literatury polskiej lat 1907-1917", Jan Prokop, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 24, ss. 110, 2 nlb. : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 308-312
Socrealizm Jan Prokop s. 338-341
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Jan Prokop Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 349-352
"Żywioł wyzwolony : studium o poezji Tadeusza Micińskiego", Jan Prokop, Kraków 1978 : [recenzja] Wojciech Gutowski Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 362-373
"Szkice o kulturze staropolskiej", Claude Backvis, wybór tekstów i opracowanie Andrzej Biernacki, teksty z języka francuskiego przełożyli: Maria Daszkiewicz, Urszula Dąmbska-Prokop, Elżbieta Jogałła, Jan Prokop, Elżbieta Radziwiłłowa, Zbigniew Raszewski, Julian Rogoziński, Barbara Sosień, Jerzy Stadnicki, Hanna Szymańska, Katarzyna Witwicka, Anna Wolicka, indeks zestawiła Aldona Krzyżanowska, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 804 + 1 wklejka ilsutr. : [recenzja] Jerzy Starnawski Claude Backvis (aut. dzieła rec.) Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Maria Daszkiewicz (aut. dzieła rec.) Urszula Dąmbska-Prokop (aut. dzieła rec.) Elzbieta Jogałła (aut. dzieła rec.) Aldona Krzyżanowska (aut. dzieła rec.) Jan Prokop (aut. dzieła rec.) Elżbieta Radziwiłłowa (aut. dzieła rec.) Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) Julian Rogoziński (aut. dzieła rec.) Barbara Sosień (aut. dzieła rec.) Jerzy Stadnicki (aut. dzieła rec.) Hanna Szymańska (aut. dzieła rec.) Katarzyna Witwicka (aut. dzieła rec.) Anna Wolicka (aut. dzieła rec.) s. 367-374
"Zemsta panny Urszuli" Dominika Magnuszewskiego : próba interpretacji Jan Prokop s. 393-421