Znaleziono 9 artykułów

Maria Jędrychowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Był sad…" Gdy klasykę czynimy lekturą dzieci Maria Jędrychowska s. 13-20
Streszczenia prac doktorskich Maria Cieśla Mieczysław Dąbrowski Halina Floryńska-Lalewicz Krystyna Galon-Kurkowa Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska Maria Jędrychowska Janusz Kapuścik Jakub Zdzisław Lichański Stanisław Morawski Józef Opalski Danuta Piwowarska Bogdan Pięczka Bolesław Pękala Dobrochna Ratajczak Maria Małgorzata Szpakowska Jan Witan Barbara Wysocka Sławomir Świontek Walter M. Żebrowski s. 16-75
Wpływ cofnięcia pozwu na bieg przedawnienia M. Cybulska Maria Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 68-69
Intertekstualne harce Stanisława Lema w "Trzech elektrycerzach" (i nie tylko) Maria Jędrychowska s. 89-102
"Narracyjna anarchia i autotematyzm. (O powieści J. Iwaszkiewicza >>Hilary, syn buchaltera<<)", Maria Jędrychowska, "Ruch Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Maria Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 179
"Wczesna proza Jarosława Iwaszkiewicza", Maria Jędrychowska, Wrocław 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Maria Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 179
"Iwaszkiewicza romans z Czystą Formą. (O strukturze >>Wieczoru u Abdona<<)", Maria Jędrychowska, "Twórczość" nr 2 (1976) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Maria Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 194
"Młodzieńcze fascynacje starości", Maria Jędrychowska, "Twórczość" nr 2 (1988) : [recenzja] Anna Bujnowska Maria Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 269
">>Pieczęć osobowości<< (O sztuce pisarskiej Kazimierza Wyki)", Maria Jędrychowska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.73, Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Maria Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 270