Znaleziono 10 artykułów

Sławomir Świontek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Maria Cieśla Mieczysław Dąbrowski Halina Floryńska-Lalewicz Krystyna Galon-Kurkowa Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska Maria Jędrychowska Janusz Kapuścik Jakub Zdzisław Lichański Stanisław Morawski Józef Opalski Danuta Piwowarska Bogdan Pięczka Bolesław Pękala Dobrochna Ratajczak Maria Małgorzata Szpakowska Jan Witan Barbara Wysocka Sławomir Świontek Walter M. Żebrowski s. 16-75
Norwidowski teatr świata Sławomir Świontek s. 33-50
"O konwencji teatralnej", Sławomir Świontek [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 134
"Biała tragedia Norwida", Sławomir Świontek [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 136
"Norwidowski teatr świata", Sławomir Świontek, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 186
"O tragedii Norwida", Sławomir Świontek,"Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Maria Prussak Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 225
"Funkcja przemilczenia w dramatach Jerzego Szaniawskiego", Sławomir Świontek, Łódź 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 225
"Dialog - dramat - metateatr : (z problemów teorii tekstu dramatycznego)", Sławomir Świontek, Łódź 1990 : [recenzja] Małgorzata Sugiera Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 266-270
Dramaturg jako krytyk : (Różewicz i inni) Sławomir Świontek s. 327-336
"Norwidowski teatr świata", Sławomir Świontek, Łódź 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 358