Znaleziono 3 artykuły

Krystyna Galon-Kurkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Maria Cieśla Mieczysław Dąbrowski Halina Floryńska-Lalewicz Krystyna Galon-Kurkowa Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska Maria Jędrychowska Janusz Kapuścik Jakub Zdzisław Lichański Stanisław Morawski Józef Opalski Danuta Piwowarska Bogdan Pięczka Bolesław Pękala Dobrochna Ratajczak Maria Małgorzata Szpakowska Jan Witan Barbara Wysocka Sławomir Świontek Walter M. Żebrowski s. 16-75
Kategoria maskarady w prozie fabularnej Aleksandra Puszkina Krystyna Galon-Kurkowa s. 51-74
"Mickiewiczowska koncepcja rosyjskiego romantyzmu", Krystyna Galon-Kurkowa, "Slavica Wratislaviensia" IX, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 330, Warszawa-Wrocław 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Krystyna Galon-Kurkowa (aut. dzieła rec.) s. 128