Znaleziono 15 artykułów

Jakub Zdzisław Lichański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Maria Cieśla Mieczysław Dąbrowski Halina Floryńska-Lalewicz Krystyna Galon-Kurkowa Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska Maria Jędrychowska Janusz Kapuścik Jakub Zdzisław Lichański Stanisław Morawski Józef Opalski Danuta Piwowarska Bogdan Pięczka Bolesław Pękala Dobrochna Ratajczak Maria Małgorzata Szpakowska Jan Witan Barbara Wysocka Sławomir Świontek Walter M. Żebrowski s. 16-75
"Advocatus Laboratoris", Jakub Zdzisław Lichański, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1975) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 83
Młodość Hansa Castorpa : ("Niebo w płomieniach" Jana Parandowskiego) Jakub Zdzisław Lichański s. 97-109
Problemy filologiczne w "Księgach Hetmańskich" Stanisława Sarnickiego : zagadnienia wybrane (na przykładzie IX księgi) Jakub Zdzisław Lichański s. 97-104
Muzy i armaty : ("Powrót do życia, "Zegar słoneczny", "Opowiadania. Antyk i Renesans" Jana Parandowskiego) Jakub Zdzisław Lichański s. 101-118
Katalogi i kartoteki pomocne w poszukiwaniach piśmiennictwa interesującego badacza literatury i kultury Jakub Zdzisław Lichański s. 141-144
"Alchemia słowa", Jakub Zdzisław Lichański, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1979) : [recenzja] Marian Płachecki Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 163
Metafora : analiza zjawiska na przykładzie polskiej poezji wczesnobarokowej Jakub Zdzisław Lichański s. 205-228
"Polskie badania nad retoryką. Stan i potrzeby", Jakub Zdzisław Lichański, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.63, Kraków 1987 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 229
"Sarmacki Castiglione", Jakub Zdzisław Lichański, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 242
"Problemy filologiczne w >>Księgach hetmańskich<< Stanisława Sarnickiego", Jakub Zdzisław Lichański, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 259
"Wtajemniczenie i refleksje. Szkic monograficzny o Janie Parandowskim", Jakub Zdzisław Lichański, Łódź 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 259
"Szlakami Jana Kochanowskiego", Jakub Zdzisław Lichański, Warszawa 1985 : [recenzja] Julia Pitera Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 270
Myślenie o retoryce Jakub Zdzisław Lichański s. 277-289
"U progu marynistyki polskiej : XV-XVII wieku", Edmund Kotarski, Gdańsk 1978 : [recenzja] Jakub Zdzisław Lichański Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 343-346