Znaleziono 14 artykułów

Julia Pitera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Indeks nazw osobowych Julia Pitera s. 167-267
"Różnorodność i jedność. (Szkic o piśmiennictwie robotników)", Marcin Bajerowicz, "Miesięcznik Literacki" nr 8 (1985) : [recenzja] Julia Pitera Marcin Bajerowicz (aut. dzieła rec.) s. 182
"Starego Teatru druga młodość", Jerzy Bujański, Kraków 1985 : [recenzja] Julia Pitera Jerzy Bujański (aut. dzieła rec.) s. 194
">>Krzyżacy<< - bliski i daleki świat historii", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Julia Pitera Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 196
">>Nowe kino<< w poszukiwaniu własnej tożsamości", Anna Habryn, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Przeobrażenia kulturowe w Polsce powojennej", Gdańsk 1983 : [recenzja] Julia Pitera Anna Habryn (aut. dzieła rec.) s. 232
"Postacie poezji", Zbigniew Jarosiński, Warszawa 1985 : [recenzja] Julia Pitera Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 240
"Literatura Polski Ludowej", Ryszard Karwacki, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG", Gdańsk 1983 : [recenzja] Julia Pitera Ryszard Karwacki (aut. dzieła rec.) s. 244
"List w powieściach Kornela Makuszyńskiego dla młodzieży", Jolanta Kowalczykówna, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", z. 1 (1983) : [recenzja] Julia Pitera Jolanta Kowalczykówna (aut. dzieła rec.) s. 262
"Szlakami Jana Kochanowskiego", Jakub Zdzisław Lichański, Warszawa 1985 : [recenzja] Julia Pitera Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 270
"Lektury poetyckie (II)",Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" nr 10-11 (1985) : [recenzja] Julia Pitera Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 286
"Jerzego Krzysztonia >>obrachunki inteligenckie<<", Barbara Kazimierczyk, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1985) : [recenzja] Julia Pitera Barbara Kazimierczyk (aut. dzieła rec.) s. 288
"Wojciech Żukrowski", Stefan Melakowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Julia Pitera Stefan Melakowski (aut. dzieła rec.) s. 290
"Jerzego Krzysztonia powroty", Michał Kaziów, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1985) : [recenzja] Julia Pitera Michał Kaziów (aut. dzieła rec.) s. 290
"Debiuty poetyckie", Andrzej K. Waśkiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1985) : [recenzja] Julia Pitera Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 358