Znaleziono 9 artykułów

Józef Opalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Maria Cieśla Mieczysław Dąbrowski Halina Floryńska-Lalewicz Krystyna Galon-Kurkowa Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska Maria Jędrychowska Janusz Kapuścik Jakub Zdzisław Lichański Stanisław Morawski Józef Opalski Danuta Piwowarska Bogdan Pięczka Bolesław Pękala Dobrochna Ratajczak Maria Małgorzata Szpakowska Jan Witan Barbara Wysocka Sławomir Świontek Walter M. Żebrowski s. 16-75
Karol Szymanowski w kręgu literatury międzywojennej Józef Opalski s. 83-114
"Cudownie nieartykułowana mowa dźwięków..." Józef Opalski s. 117-126
Taki pejzaż Józef Opalski s. 145-151
"O nieistnieniu nocy w >>Królu-Duchu<< Juliusza Słowackiego", Józef Opalski, "Ruch Literacki" z. 4 (1973) : [recenzja] Maria Joczowa Józef Opalski (aut. dzieła rec.) s. 150
Ewolucja i seksualizm roślin w "Sodomie i Gomorze" M. Prousta Rina Viers Józef Opalski (tłum.) Danielle Simon-Reczyńska (tłum.) s. 153-161
"Cudownie nieartykułowana mowa dźwięków...", Józef Opalski, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Józef Opalski (aut. dzieła rec.) s. 158
"Karol Szymanowski w kręgu literatury międzywojennej", Józef Opalski, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Józef Opalski (aut. dzieła rec.) s. 259
"Rozmowy o Konradzie Swinarskim i Hamlecie", Józef Opalski, Kraków 1988 : [recenzja] Alicja Szałagan Józef Opalski (aut. dzieła rec.) s. 328