Znaleziono 15 artykułów

Jarosław Marek Rymkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka szczegółów Jarosław Marek Rymkiewicz s. 56-71
"Aleksander Fredro jest w złym humorze (1)", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Dialog" nr 3 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 123
"Aleksander Fredro jest w złym humorze (2)", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Dialog" nr 4 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 123
"Aleksander Fredro jest w złym humorze (3)", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Dialog" nr 5 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 125
"Aleksander Fredro jest w złym humorze (4)", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Dialog" nr 6 (1975) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 125
Wiersze naszego klimatu Wallace Stevens Jarosław Marek Rymkiewicz (tłum.) s. 139-140
"Odczłowieczając duszę". / "Topielec" Bolesława Leśmiana na tle porównawczym Izabela Jarosińska Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 146
"Obłoki nad wysokim zamkiem", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Twórczość" nr 2 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 183
"Aleksander Fredro jest w złym humorze", Jarosław Marek Rymkiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 201
Ogród Persefony Jarosław Marek Rymkiewicz s. 329-360
"Juliusz Słowacki pyta o godzinę. (3)", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Twórczość" nr 11 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 329
"Żmut", Jarosław Marek Rymkiewicz, Paryż 1987 : [recenzja] Zbigniew Jerzy Nowak Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 370-388
"Myśli różne o ogrodach. Dzieje jednego toposu", Jarosław Marek Rymkiewicz, Warszawa 1968, Czytelnik, z prac Instytutu Badań Literackich PAN, ss. 254, 2 nlb. : [recenzja] Ignacy Trostaniecki Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 381-387
Reytan : lekcja ciemności, która wraca echem żywym Gustaw Ostasz Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 402-407
"Juliusz Słowacki pyta o godzinę", Jarosław Marek Rymkiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Piotr Stasiński Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 417