Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 152
Biuletyn Polonistyczny
1981, Tom 24, Numer 1-2 (79-80)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz nominacji na profesorów. s. 1-2
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich Anna Grygo s. 2-20
Maria Szurek-Wisti Jadwiga Czachowska s. 172-177
Uniwersytet Gdański Jerzy Michno s. 177-178
Uniwersytet Śląski w Katowicach Marek Piechota s. 179-189
Katolicki Uniwersytet Lubelski. s. 200-203
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. s. 207-208
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Irena Burzacka s. 209-211
Uniwersytet Warszawski Małgorzata Trzeciak s. 211-215
Uniwersytet Warszawski - Filia w Białymstoku Stanisław Morawski s. 215-217
Uniwersytet Wrocławski Anna Zawada s. 217-224
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach Lucyna Bednarska s. 225-227
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Antoni Jopek s. 227-235
Wyższa Szkola Pedagogiczna w Opolu Adela Kozołubowa s. 236
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie Kazimierz Surowiec s. 236-240
Nagrody Aniela Piorunowa s. 242-243
Posiedzenie Rady Naukowej. s. 244
Jubileusz Marii Renaty Mayenowej Stefan Żółkiewski s. 245-248
Konferencje naukowe Instytutu Badań Literackich Anna Grygo s. 249-250
Kontakty zagraniczne Instytutu Badań Literackich. s. 255-256
Sprawozdania z podróży naukowych Krzysztof Dmitruk Izabela Jarosińska Maria Prussak s. 257-260
II sesja "Skamandrycka" w Uniwersytecie Śląskim Ewa Pindór s. 261-264
Ekspresjonizm w literaturze Młodej Polski Eugenia Łoch s. 265-267
O sztuce przekładu Anna Krajewska s. 267-277
Perspektywy badań śląskotwórczych w zakresie literatury, języka i folkloru Adela Kozołubowa s. 278-279
Z problemów poetyki historycznej Halina Ludorowska s. 280-285
Struktura tekstu spójnego Teresa Dobrzyńska s. 285-287
Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie Tadeusz Januszewski s. 302-305
Nagroda Polskiego Pen-Clubu Aniela Piorunowa s. 305-307
"Sztuka przekładu jako przedmiot badań literackich", Edward Balcerzan, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1979) : [recenzja] Leszek Hensel Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 316
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Dzieło literackie jako książka", Danuta Danek, Warszawa 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 316
"William W. Wimsatt o wykładni jako ocenie (1951 r.)", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 1 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 318
"Próba teorii wiersza polskiego", Maria Dłuska, Kraków 1980 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 318
"Publiczność aktywna", Krzysztof Dmitruk, "Teksty" nr 2 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Krzysztof Dmitruk (aut. dzieła rec.) s. 320
"Muzyka w powieści", Michał Głowiński, "Teksty" nr 2 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 320
"Odbiorca dzieła jako partner dialogu", Ryszard Handke, "Teksty" nr 1 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 322
"Instrumentalna teoria teatru", Andrzej T. Kijowski, "Dialog" nr 8 (1980) : [recenzja] Marek Adamiec Andrzej T. Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 322
"Przeciw dialektyce: Nietzsche czytany przez Deleuze'a", Tadeusz Komendant, "Teksty" nr 3 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Tadeusz Komendant (aut. dzieła rec.) s. 324
"Pytanie paradoksalne: jak opisać teatr otwarty?", Zbigniew Majchrowski, "Dialog" nr 8 (1980) : [recenzja] Marek Adamiec Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 324
"Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania", Władysław Miodunka, "Zeszyty Naukowe UJ" DLIX. Prace Językoznawcze z.67, Kraków 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Władysław Miodunka (aut. dzieła rec.) s. 326
"Literatura modalności (I)", Ryszard Nycz, "Teksty" nr 1 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 326
"Teoria literatury w kształceniu polonistów", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Teksty" nr 2 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 328
"Manifest literacki. (Próba opisu funkcjonowania w komunikacji kulturowej)", Czesław Panek, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Ewa Graczyk Czesław Panek (aut. dzieła rec.) s. 328
"Krytyka literacka. Obieg. Publiczność", Marian Płachecki, "Teksty" nr 1 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 330
"O muzycznej i niemuzycznej koncepcji poezji", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Teksty" nr 2 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 330
"Wzmianka o eklektyzmie", Janusz Sławiński, "Teksty" nr 1 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 332
"Aluzja literacka jako podstawa nowego utworu", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XVII. Literatura. Nauki Hum.-Społ., z.109, Toruń 1980 : [recenzja] Ryszard Nycz Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 332
"Ostatni styl? Ku secesji śladem Benjamina", Wojciech Suchocki, "Teksty" nr 1 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Wojciech Suchocki (aut. dzieła rec.) s. 334
"O istocie pisarstwa technicznego", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Zbigniew Kloch Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 334
"W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. T.1: Stanowiska. T.1: Interpretacje", Tłum. z różnych języków, Oprac. A.Mencwel, Warszawa 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka s. 336
"Problemy odbiorcy w monologu wewnętrznym", Aleksander Woźny, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Aleksander Woźny (aut. dzieła rec.) s. 336
"Fantastyka Utopia. Science fiction. Ze studiów nad rozwojem gatunków", Andrzej Zgorzelski, Warszawa 1980 : [recenzja] Stefania Szczurkowska Andrzej Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 338
"Wiedza o kulturze literackiej. Główne pojęcia", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 338
"Realizm bez >>chmurnej jazdy<<. Studia o powieściach Józefa Korzeniowskiego", Józef Bachórz, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Adamiec Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 340
"Muza krajobrazu ojczystego", Małgorzata Baranowska, "Twórczość" nr 2 (1980) : [recenzja] Andrzej Gołąb Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 340
"Niezwykłe spotkanie Michała Wiszniewskiego w Sorrento w r. 1845", Henryk Barycz, "Ruch Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 342
"Ze słowiańskich mickiewiczianów. Przyczynki historyczne o stosunku Adama Mickiewicza do narodów słowiańskich", Henryk Batowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Małgorzata Masalska Henryk Batowski (aut. dzieła rec.) s. 342
"O strukturze barokowej emblematyki", Barbara Bieńkowska, "Roczniki Humanistyczne KUL", T.XXVII, z.1, Lublin 1979 : [recenzja] Grażyna Borkowska Barbara Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 344
"O Jarosławie Iwaszkiewiczu", Andrzej Biernacki, "Dialog" nr 6 (1980) : [recenzja] Barbara Marzęcka Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) s. 344
"Wokół Iredyńskiego, czyli wódka, kociak i pudło", Anna Błaszkiewicz, "Dialog" nr 7 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Anna Błaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 346
"Po >>Tangu<<", Jan Błoński, "Dialog" nr 8 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 346
">>Tango<< i dramaturgia modeli", Jan Błoński, "Dialog" nr 7 (1980) : [recenzja] Joanna Zawadzka Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 348
"Powinowactwa polsko-włoskie. Z dziejów wzajemnych stosunków kulturalnych", Mieczysław Brahmer, Warszawa 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Mieczysław Brahmer (aut. dzieła rec.) s. 348
"Liryka w impasie", Andrzej Chruszczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Andrzej Chruszczyński (aut. dzieła rec.) s. 350
"W drodze do wierchu (o twórczości Jalu Kurka)", Elżbieta Cichla-Czarniawska, Warszawa 1980 : [recenzja] Stefania Szczurkowska Elżbieta Cichla-Czarniawska (aut. dzieła rec.) s. 350
"Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego", Maria Cieśla, Wrocław 1979 : [recenzja] Marek Adamiec Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 352
"Synteza historycznoliteracka wobec początków literatury polskiej", Kazimierz Cysewski, "Ruch Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Kazimierz Cysewski (aut. dzieła rec.) s. 352
"Krasicki a antyk", Maria Cytowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Maria Cytowska (aut. dzieła rec.) s. 354
"Wobec >>Koncertów Brandenburskich<< Stanisława Swena Czachorowskiego (z rozważań wprowadzających)", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" nr 6 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 354
"Cztery spojrzenia na Różewicza", Andrzej Falkiewicz, "Twórczość" nr 8 (1980) : [recenzja] Ewa Graczyk Andrzej Falkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 356
"Tomasz Mann i Nietzsche", Elżbieta Feliksiak, "Teksty" nr 3 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) s. 356
"Cztery nieznane listy Brunona Schulza", Jerzy Ficowski, "Twórczość" nr 7 (1980) : [recenzja] Marek Adamiec Jerzy Ficowski (aut. dzieła rec.) s. 358
"Michał Korycki-elegantissimus poetarum", Maria Garbaczowa, "Ruch Literacki" z.3 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Maria Garbaczowa (aut. dzieła rec.) s. 358
"Wyrazy przyjaźni. O korespondencji Krasickiego z Ghigiottim i Lehndorffem", Bożena Garszczyńska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Bożena Garszczyńska (aut. dzieła rec.) s. 360
"O badaniach twórczości i życia Ignacego Krasickiego (po roku 1945)", Zbigniew Goliński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 360
"Estetyczne i poznawcze funkcje pamiętników", Bronisław Gołębiowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1980) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Bronisław Gołębiowski (aut. dzieła rec.) s. 362
"Polska fraszka w albumie paryskim", George Gomori, "Ruch Literacki" nr 2 (1980) : [recenzja] Irena Stemplowska George Gomori (aut. dzieła rec.) s. 362
"Liryczny świat Krasickiego", Sante Graciotti, Tłum. K.Jekiel, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) s. 364
">>Historia komandora Toralvy<< Jana Potockiego i >>Grand Prior of Minorca<< Washingtona Irvinga: dwie różne opowieści oparte na tej samej fabule", Thomas Holsington, Tłum. M.Gottwald, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Thomas Holsington (aut. dzieła rec.) s. 364
"Czyn i słowo oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności, Lemiesz i szpada przed sądem publicznym, Prolegomena do charakterologii", Karol Irzykowski, Oprac. A.Lam, Kraków 1980 : [recenzja] Marek Adamiec Karol Irzykowski (aut. dzieła rec.) s. 366
"Sztambuch- jego geneza i kształtowanie się", Joanna Jania, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Irena Stemplowska Joanna Jania (aut. dzieła rec.) s. 366
"Iwaszkiewicza >>mit powstania<< i ironia czynu dziejowego", Maria Janion, "Twórczość" nr 2 (1980) : [recenzja] Andrzej Gołąb Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 368
"Między słowem a milczeniem", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Adamiec Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 368
"U podstaw awangardy. Tadeusz Peiper, pisarz i teoretyk", Stanisław Jaworski, Wyd.2, Kraków 1980 : [recenzja] Marek Adamiec Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 370
"Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego. Studium porównawcze", Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska, Warszawa 1980 : [recenzja] Ewa Graczyk Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska (aut. dzieła rec.) s. 370
"Romantyzm a ideologia. Główne ugrupowanie polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej", Leszek Kamiński, Wrocław 1980 : [recenzja] Irena Stemplowska Leszek Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 372
"Stanisław Dobrzycki (1875-1931). Twórczość historyka literatury", Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1980 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 372
"Iwaszkiewicz, Szymanowski, >>Król Roger<<", Małgorzata Komorowska, "Dialog" nr 6 (1980) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Małgorzata Komorowska (aut. dzieła rec.) s. 374
"O języku poetyckim Ignacego Krasickiego", Teresa Kostkiewiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 374
"Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany", Jadwiga Kotarska, Wrocław 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 376
"O pojęciach >>sentymentalizmu<< i >>preromantyzmu<< w nauce o literaturze", Witold Kowalczyk, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1979) : [recenzja] Andrzej Gołąb Witold Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 376
">>Trans-Atlantyk<< Gombrowicza", Aniela Kowalska, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 378
"Romans i >>historyczny konkret<<. O pewnym aspekcie historycznej powieści brukowej", Piotr Kowalski, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Irena Stemplowska Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 378
"Polskie przekłady pieśni poetyckich Byrona", Wanda Krajewska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Wanda Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 380
"Koskenniemi o >>Panu Tadeuszu<<", Andrzej Kral-Leszczyński, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Andrzej Kral-Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 380
"Kamień Palmiry i ruiny Rzymu. Z dziejów recepcji Volneya w Polsce", Grażyna Królikiewicz, "Ruch Literacki" z.3 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Grażyna Królikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 382
"Egzystencja i kreacja", Mieczysław Kuncer, Łódź 1980 : [recenzja] Stefania Szczurkowska Mieczysław Kuncer (aut. dzieła rec.) s. 382
"Wybór pism krytycznych", Stanisław Lack, Przedmowa, wybór tekstów i komentarze: W.Głowala, Kraków 1980 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Stanisław Lack (aut. dzieła rec.) s. 384
"Kryłow po polsku", Anna Legeżyńska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) s. 384
"Wolter w twórczości Krasińskiego", Przemysława Matuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Zbigniew Kloch Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 386
"Rówieśnicy i bracia starsi", Stefan Melkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Stefan Melkowski (aut. dzieła rec.) s. 386
"Zapomniane dzieło Jakuba Lubelczyka", Katrzyna Meller, "Ruch Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Katarzyna Meller (aut. dzieła rec.) s. 388
"André Gide: problem dialogu- geneza i formy", Aleksander Milecki, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1980) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Aleksander Milecki (aut. dzieła rec.) s. 390
"Miscellanea staropolskie. 5", Wrocław 1980 : [recenzja] Adam Karpiński s. 390
"Wiejskość lat sześćdziesiątych. (O prozie Juliana Kawalca)",Kazimierz Nowosielski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Kazimierz Nowosielski (aut. dzieła rec.) s. 392
"Kolekcja prawnuka Adama Mickiewicza- Jerzego Goreckiego z Paryża, zakupione przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie", Janusz Odrowąż-Pieniążek, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Janusz Odrowąż-Pieniążek (aut. dzieła rec.) s. 392
"Zaginiony rękopis Stanisława Witkiewicza", Maria Olszaniecka, "Twórczość" nr 7 (1980) : [recenzja] Marek Adamiec Maria Olszaniecka (aut. dzieła rec.) s. 394
"Wyobraźnia i komunikacja pozajęzykowa w twórczości mistycznej Słowackiego", Marta Piwińska, "Teksty" nr 2 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 394
"O autorstwie >>Roksolanek<< Ziomorowica. W świetle analiz stylometrycznych", Krystyna Płachcińska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Krystyna Płachcińska (aut. dzieła rec.) s. 396
">>Cień Zoila nad wiekiem Oświecenia<< wokół zoilusów >>Nad zaciekami Wszechnicy Krakowskiej<<", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Ruch Literacki" z.3 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 396
"Tłumaczenie z literatur obcych w recenzjach prasowych początków XIX w. Na przykładzie >>Nowego Pamiętnika Warszawskiego<< i >>Pamiętnika Warszawskiego<<", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 398
"Impresjonizm i ekspresjonizm w >>Ziemi obiecanej<< W.S.Reymonta", Magdalena Popiel, "Zeszyty Naukowe UJ" DL. Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Gołąb Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) s. 398
">>Leniwi chłopi<< czy >>chytrzy kmiecie<< w tytule XV-wiecznej satyry?", Zbigniew Przybyła, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Zbigniew Przybyła (aut. dzieła rec.) s. 400
"Polskie >>Szkoły żon<<", Dobrochna Ratajczak, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 400
"Zofia Nałkowska", Bogdan Bogatko, Warszawa 1980 : [recenzja] Małgorzata Masalska Bogdan Bogatko (aut. dzieła rec.) s. 402
"Jana Potockiego tetralogia o szczęściu", Janusz Ryba, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Marek Adamiec Janusz Ryba (aut. dzieła rec.) s. 402
">>Promethidion<< Cypriana Norwida. Próba interpretacji", Henryk Siewierski, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historydcznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Marek Adamiec Henryk Siewierski (aut. dzieła rec.) s. 404
">>Jezda do Moskwy<<. Panegiryczne epicko-heroiczne i parenetyczne przekształcenia >>Rymowanej Kroniki<<", Janusz Skuczyński, "Ruch Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 404
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Człowiek, światło, słowo", Marian Stala, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Maria Prussak Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 406
"Jarosław Iwaszkiewicz a grupa Skamandra", Janusz Stradecki, "Teksty" nr 2 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 406
"Krasiński a Dante", Zbigniew Sudolski, "Teksty" nr 2 (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 408
"Vladimir Francev a Polska", Theodor Syllaba, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Theodor Syllaba (aut. dzieła rec.) s. 408
">>Jak to na wojence ładnie...<<", Danuta Szkop-Dąbrowska, "Dialog" nr 7 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Danuta Szkop-Dąbrowska (aut. dzieła rec.) s. 410
"Zdradliwy >>Złodziej<< Iwaszkiewicza", Małgorzata Siemiowska, "Dialog" nr 6 (1980) : [recenzja] Ewa Graczyk Małgorzata Siemiowska (aut. dzieła rec.) s. 410
">>Konrad Wallenrod<< w ewolucji światopoglądu poetyckiego Mickiewicza", Eligiusz Szymanis, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Eligiusz Szymanis (aut. dzieła rec.) s. 412
"Subiektywizm w >>Sonetach krymskich<<", Marian Śliwiński, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Marian Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 412
"Nazwy z Pomorza w utworach Stefana Żeromskiego", Jerzy Treder, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Jerzy Treder (aut. dzieła rec.) s. 414
"Jan Kochanowski w odbiciu encyklopedycznym Zachodu. Rozeznanie krytyczne", Tadeusz Ulewicz, "Ruch Literacki" nr 2 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 414
"Nie każdy Kochanowski był poetą. (Szesnastowieczni imiennicy Jana z Czarnolasu)", Wacław Urban, "Ruch Literacki" nr 2 (1980) : [recenzja] Małgorzata Masalska Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 416
"O dramaturgiczności >>Niedokończonego poematu<< Zygmunta Krasińskiego na przykładzie operowania światłem", Halina Waszkiel, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Halina Waszkiel (aut. dzieła rec.) s. 416
"Stanisław Brucz- zapomniany poeta nowej sztuki", Andrzej K. Waśkiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1980) : [recenzja] Stefania Szczurkowska Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 418
"Stanisław Dobrzycki- badacz literatury staropolskiej z perspektywy półwiecza", Maria Wichowa, "Litteraria" XI, Prace Wr. Tow. Nauk. S.A., Nr 208, Wrocław 1979 : [recenzja] Adam Karpiński Maria Wichowa (aut. dzieła rec.) s. 418
"Z realiów >>Monachomachii<< Krasickiego", Tadeusz Witczak, "Ruch Literacki" z. 3 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 420
"Listy", Stanisław Witkiewicz, Podała do druku M.Olszaniecka, "Twórczość" nr 7 (1980) : [recenzja] Maria Kalinowska Stanisław Witkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 420
"Listy do Hansa Corneliusa", Stanisław Ignacy Witkiewicz, Podał do druku Heinrich Kunstman, Tłum. z niem. J.Danecki i W.Klemm, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1980) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stanisław Ignacy Witkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 422
"Ja, głupi Słowianin", Alina Witkowska, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Zawadzka Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 422
"Wielcy romantycy polscy. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid", Alina Witkowska, Warszawa 1980 : [recenzja] Irena Stemplowska Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 424
"Hipolit Błotnicki o Adamie Mickiewiczu. (W >>Dzienniku<< z lat 1832-1855)", Zofia Wójcicka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Zofia Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 424
"Tradycja napoleońska w >>Konradzie Wallenrodzie<< A. Mickiewicza", Zofia Wójcicka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Zofia Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 426