Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 155
Biuletyn Polonistyczny
1971, Tom 14, Numer 40

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z prac Działu Literatury Staropolskiej. s. 5-10
Konferencja poświęcona twórczości S. I. Witkiewicza. s. 10-12
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 17-24
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. s. 25-31
Katedra Literatury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Zakład Literatury Polskiej. s. 31-38
Streszczenia rozpraw doktorskich Bożena Danek-Wojnowska Jan Drzeżdżon Andrzej Goreń Henryk Kurczab Regina Lubas Piotr Obrączka Anna Opacka Jerzy Paszek Jerzy Rutkowski Irena Szypowska Danuta Zawistowska s. 39-72
Biblioteka Gdańska PAN : (prace z zakresu historii literatury i nauk polonistycznych). s. 73-75
Zmarli : (Zbigniew Żabicki. 12 IV 1930-27 XII 1970). s. 75-77
Noty informacyjne. s. 93
"Poetyka popularnej liryki miłosnej XVII wieku w Polsce", Jadwiga Kotarska, Gdańsk 1970 : [recenzja] Ewa Szary Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 94
"Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej", Teresa Michałowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Teresa Michałowska Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 94
"Gra miłości i śmierci w liryce Leśmiana", Eugeniusz Czaplejewicz [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 96
"Poezja i język w wypowiedziach Kazimierza Brodzińskiego i Leona Borowskiego", Zdzisława Kopczyńska [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Zdzisława Kopczyńska Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 98
"Metaforyka Tadeusza Nowaka", Adam Dąbrowski [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Adam Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 98
"Swiat cały - jakże zmieścić go w źrenicy. O kategoriach percepcyjnych w poezji Juliana Przybosia", Zdzisław Łapiński [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 100
"Z zagadnień cyklu sonetowego w polskim romantyzmie", Ireneusz Opacki [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 100
"Pojęcie symbolu w okresie Młodej Polski", Maria Podraza-Kwiatkowska [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 102
"Świat jako maszyna piekielna", Ryszard Przybylski [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 102
"Harmonia i >>kusy śpiew<<. Studia z teorii i historii poezji", Lucylla Pszczołowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Lucylla Pszczołowska Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 104
"Problemy synonimii poetyckiej", Teresa Skubalanka [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 104
"Nowoczesne odmiany formy litanijnej", Pavol Wincer [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Ewa Szary Pavol Wincer (aut. dzieła rec.) s. 106
"Z problematyki tłumaczeń parnasistów i Baudelaire'a w Polsce", Jerzy Święch [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja]. Jerzy Święch s. 106
"Czy istniała barokowa teoria sztuki?", Jan Białostocki [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 108
"Tysiąc wierszy o sadzeniu grochu...", Alina Witkowska [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Janina Kamionkowa Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 108
"Boje o rym", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Lucylla Pszczołowska Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 110
"Sytuacja narracyjna i epicki czas przeszły", Franz Stanzel, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Franz Stanzel (aut. dzieła rec.) s. 110
"Reverdy", Maciej Żurowski, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 6 : [recenzja] Maria Joczowa Maciej Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 112
"Próba charakterystyki pseudoklasycznego poematu heroikomicznego", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 112
"The beginnings of genelogical thinking", Teresa Michałowska, "Zagadnienia Rodzajów Literackich", R. 12 (1969), z. 1 : [recenzja] Teresa Michałowska Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 114
"Odrzucenie fabuły", Wladimir Weidle, "Twórczość", R. 26 (1970), nr 10 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Wladimir Weidle (aut. dzieła rec.) s. 114
"Publicystyka Jana Dymitra Solikowskiego", Edmund Kotarski, Toruń 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 116
"Genelogical notions in the Renaisance theory of poetry", Teresa Michałowska, "Zagadnienia Rodzajów Literackich", R. 12 (1969), z. 2 : [recenzja] Teresa Michałowska Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 116
"Liryka jako subiektywny obraz świata i przezyć poety", Edward Balcerzan, "Nurt", nr 11 (1970) : recenzja] Ewa Szary Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 118
"Medytacje semantyczne", Anna Wierzbicka, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 9 ; "Choć każdy w sobie cień pięknego nosi", Anna Wierzbicka, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 10; "Kiedy krytycy uderzają w najwyższy ton", Anna Wierzbicka, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 12 : [recenzja] Ewa Szary Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 118
"Z problemów rytmiki wiersza Zygmunta Krasińskiego", Stanisław Balbus, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 120
"Trwałość tematu wobec zmienności konwencji", Zbigniew Barański, "Nurt", nr 11 (1970) : [recenzja] Ewa Szary Zbigniew Barański (aut. dzieła rec.) s. 120
"Znaczenie wyboru formy wierszowej (na przykładzie polskiego 8-zgłoskowca)", Zdzisława Kopczyńska, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Zdzisława Kopczyńska Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 122
"Strumień świadomości - techniki", Robert Humphrey, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Robert Humphrey (aut. dzieła rec.) s. 122
"Formy przebiegu narracji", Eberhard Lammert, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Eberhard Lammert (aut. dzieła rec.) s. 124
"Symbolistyczna koncepcja poezji", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 124
"Szkolnictwo jezuickie w Polsce w dobie kontrreformacji", Bronisław Natoński [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Władysław Korotaj Bronisław Natoński (aut. dzieła rec.) s. 126
"Problem tolerancji w Europie w drugiej połowie XVII wieku. Arianie polscy - Bayle - Locke", Zbigniew Ogonowski [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 126
"Kontrreformacja, sarmatyzm a rozwój literatury polskiej", Janusz Pelc [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Janusz Pelc Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 128
"Sarmatyzacja katolicyzmu w XVII wieku", Janusz Tazbir [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 128
"Słońce świata, czyli znaczenie Kopernika w rozwoju nauk o przyrodzie i cżłowieku", Bogdan Suchodolski, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 9 : [recenzja] Barbara Otwinowska Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 130
"Polska sztuka kontrreformacyjna", Władysław Tomkiewicz [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Władysław Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 130
"Dość, żem w siedemnastym roku żołnierzował. Wacław Potocki wobec planu wielkiej wojny tureckiej Władysława IV", Jan Dürr-Durski, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) s. 132
"Teatr szkolny Amosa Komeńskiego", Zdzisław Smoluchowski, "Nurt", nr 8 (1970) : [recenzja] Ewa Szary Zdzisław Smoluchowski (aut. dzieła rec.) s. 132
"Florus w Polsce", Ignacy Lewandowski, Wrocław 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Ignacy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Romans i dramat", Witold Ostrowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Witold Ostrowski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Barokowa architektura okazjonalna", Juliusz A. Chróścicki [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Władysław Korotaj Juliusz A. Chróścicki (aut. dzieła rec.) s. 136
"Bibliotheca selecta ratione studiorum Possewina jako teoretyczny fundament kultury kontrreformacyjnej", Tadeusz Bieńkowski [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 136
"Mecenat kulturalny Stanisława Lubomirskiego (1583-1649)", Józef Długosz [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Józef Długosz (aut. dzieła rec.) s. 138
"Myśl polityczna w Polsce w dobie kontrreformacji (1573-1655)", Władysław Czapliński [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 138
"Dynamika rozwoju piśmiennictwa polskiego od połowy XVI do końca XVII wieku", Władysław Korotaj [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Władysław Korotaj Władysław Korotaj (aut. dzieła rec.) s. 140
"Mechanizm kształtowania się opinii publicznej w Polsce doby kontrreformacji", Jarema Maciszewski [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jarema Maciszewski (aut. dzieła rec.) s. 140
"Mit Admeta i Alcesty w literaturze polskiej", Jerzy Rzymowski, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Rzymowski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Z badań nad Rojzjuszem", Tomasz Fijałkowski, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Barbara Otwinowska Tomasz Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Pochwała głupoty jako twór myśli i sztuki pisarskiej Erazma z Rotterdamu", Zofia Szmydtowa, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 6 : [recenzja] Barbara Otwinowska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 144
"Praktyka pisarska i literackie tradycje żywotów świętych polskich do końca wieku XVI", Włodzimierz Jurow, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 6 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Włodzimierz Jurow (aut. dzieła rec.) s. 144
"Rej i Trzecieski", Julian Krzyżanowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego", R. 4 (1969) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 146
"Moralistyka Erazmu z Rotterdamu", Jerzy Gałkowski, "Zeszyty Naukowe KUL", R. 13 (1970), nr 3 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jerzy Gałkowski (aut. dzieła rec.) s. 146
"Ignacy Krasicki", Roman Wołoszyński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Zbigniew Goliński Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 148
"Laokoon Williama Blake'a", Wiesław Juszczak, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 11 : [recenzja] Izabela Jarosińska Wiesław Juszczak (aut. dzieła rec.) s. 148
"Józef Dzierzkowski. Pisarz i działacz polityczny okresu międzypowstaniowego (1831-1863)", Kazimierz Chruściński, Gdańsk 1970 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Kazimierz Chruściński (aut. dzieła rec.) s. 150
"Związki Ignacego Krasickiego z Ziemią Przemyską", Mieczysław Piszczykowski, "Ruch Literacki", R. 11 (1970), z. 6 : [recenzja] Zbigniew Goliński Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Moje wspomnienia", Aleksander Jełowicki, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Aleksander Jełowicki (aut. dzieła rec.) s. 152
"Stanisław Jachowicz. Życie i działalność", Izabela Kaniowska-Lewańska, Opole 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Izabela Kaniowska-Lewańska (aut. dzieła rec.) s. 152
"Wielka - tak, ale dlaczego improwizacja?", Zofia Stefanowska [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 154
"Osobowość Słowackiego na podstawie psychologicznej analizy jego utworów dramatycznych", Stanisław Siek, Warszawa 1970 : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Siek (aut. dzieła rec.) s. 154
"Piotr Wysocki, bohater romantyczny", Alina Kowalczykowa, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 10 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 156
"Czterdzieści i cztery", Zdzisław Kępiński, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 12 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Zdzisław Kępiński (aut. dzieła rec.) s. 156
"Balladyna, czyli zabawa w Szekspira", Wiktor Weintraub, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 158
"Słowackiego równania z jedną niewiadomą", Ireneusz Opacki, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 158
"Z pracy nad tekstami Mickiewicza", Czesław Zgorzelski, "Pamiętnik Literacki", R. 61 (1970), z. 4 : [recenzja] Maria Joczowa Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 160
"Niełatwe zwycięstwo Norwida", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Maria Joczowa Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Stanisław Jaszowski", Krystyna Poklewska, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Janina Kamionkowa Krystyna Poklewska (aut. dzieła rec.) s. 162
"Pismo zbiorowe młodzieży kijowskiej z r. 1858", Andrzej Zieliński, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Janina Kamionkowa Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 162
"Michał Michajłow w kręgu spraw polskich", Bazyli Białokozowicz, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 6 : [recenzja] Jacek Trznadel Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 164
"Elementy wizji teatralnej w historiozoficznych dramatach C. K. Norwida", Jadwiga Jakubowska, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 6 : [recenzja] Maria Joczowa Jadwiga Jakubowska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Wobec Mickiewicza", Danuta Paluchowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego", R. 4 (1969) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Danuta Paluchowska (aut. dzieła rec.) s. 166
"Jan Dobrzański - redaktor >>Gazety Narodowej<< w 1848 r.", Janina Rosnowska, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 3 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Janina Rosnowska (aut. dzieła rec.) s. 166
"Paradoksy i zagadki arcydzieła Fredry", Julian Krzyżanowski, "Ruch Literacki", R. 11 (1970), z. 6 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Teatr podwójny", Mieczysław Jastrun, "Twórczość", R. 26 (1970), nr 9 : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 168
"Listy", Stanisław Brzozowski, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 170
"Stefan Żeromski", Jan Zygmunt Jakubowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 170
"Stanisław Wyspiański. Próba interpretacji programu artystycznego", Bogusław Mansfeld, Poznań 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Bogusław Mansfeld (aut. dzieła rec.) s. 172
"Studia nad polską pracą społeczno-polityczną w zachodniej Galicji 1905-1914", Jerzy Myśliński, Warszawa 1970 : [recenzja] Jerzy Myśliński Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 172
"Emancypantki Bolesława Prusa", Edward Pieścikowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Pisma krytyczne. T. 2 ", Ostap Ortwin, Warszawa 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Ostap Ortwin (aut. dzieła rec.) s. 174
"Modernizm polski i czeski w perspektywie porównawczej", Józef Magnuszewski, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 11 : [recenzja] Izabela Jarosińska Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 176
"O kilku motywach u Baudelaire'a", Walter Benjamin, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 5, 6 : [recenzja] Maria Joczowa Walter Benjamin (aut. dzieła rec.) s. 176
"Dickens w Polsce", Janina Kulczycka-Saloni, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 5 : [recenzja] Hanna Filipkowska Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 178
"Jan Kasprowicz", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 5 : [recenzja] Roman Loth Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 178
"Z dziejów czasopism naukowych w Królestwie Polskim w latach 1864-1885", Zenon Kmiecik, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 4 : [recenzja] Andrzej Notkowski Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 180
"Italia Leopolda Staffa", Irena Maciejewska, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 5 : [recenzja] Hanna Filipkowska Irena Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 180
"Nelly. O kolegach i o sobie", Tadeusz Breza, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Stradecki Tadeusz Breza (aut. dzieła rec.) s. 182
"Z rodu poetów", Feliks Fornalczyk, Łódź 1969 : [recenzja] Marian Rawiński Feliks Fornalczyk (aut. dzieła rec.) s. 184
"Tylko w jednym życiu", Jan Dobraczyński, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Stradecki Jan Dobraczyński (aut. dzieła rec.) s. 184
"Młodości mej stolica", Tadeusz Kudliński, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Stradecki Tadeusz Kudliński (aut. dzieła rec.) s. 186
"Dzień powszedni teatru", Wanda Karczewska, Łódź 1970 : [recenzja] Marian Rawiński Wanda Karczewska (aut. dzieła rec.) s. 186
"Cztery i pół", Jerzy Walden, Łódź 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Jerzy Walden (aut. dzieła rec.) s. 188
"Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym", Wiesław Paweł Szymański, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 188
"Nasz łup wojenny. Pamietnikarski aneks do dziejów literackiego startu wojennego pisarzy krakowskich", Adam Włodek, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Adam Włodek (aut. dzieła rec.) s. 190
"Szkice teatralne i literackie", Julian Wołoszynowski, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Julian Wołoszynowski (aut. dzieła rec.) s. 190
"U nas, w lagrach...", Tadeusz Drewnowski, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 9 : [recenzja] Izabela Jarosińska Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Kłopoty racjonalisty", Stanisław Burkot, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 12 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 192
"... teraz Ty poczywaj", Andrzekj Lam, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 12 : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 194
"Rzeczywistość koncentracyjna", Tadeusz Drewnowski, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 10 : [recenzja] Izabela Jarosińska Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Powszedni sezon prozy", Michał Sprusiński, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 10 : [recenzja] Izabela Jarosińska Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 196
"Samouzupełnienia", Artur Sandauer, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 10 : [recenzja] Izabela Jarosińska Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 196
"Rehabilitacja bohaterstwa", Maria Gołaszewska, "Nurt", nr 12 (1970) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Maria Gołaszewska (aut. dzieła rec.) s. 198
Od historiografii do literatury", Wojciech Jamroziak, "Nurt", nr 12 (1970) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Wojciech Jamroziak (aut. dzieła rec.) s. 198
"Wielkie pole niewiadomych", Jerzy Adamski, "Odra", nr 10 (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Jerzy Adamski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Ludzie i kukły", Stanisław Gębala, "Odra", nr 10 (170) : [recenzja] Jacek Trznadel Stanisław Gębala (aut. dzieła rec.) s. 200
"Współczesność nieco głębiej", Czesław Hernas, "Odra", nr 11 (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 202
"Powtórna podróż Różewicza", Jacek Łukasiewicz, "Odra", nr 12 (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 202
"Porachunki z Camusem", Wacław Mejbaum, "Odra" nr 9 (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Wacław Mejbaum (aut. dzieła rec.) s. 204
"Człowiek i jego kondycja", Zbigniew Osiński, "Odra", nr 10 (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 204
"Studium komedii ról w twórczości Zbigniewa Uniłowskiego", Maria Kraska, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Kraska (aut. dzieła rec.) s. 206
"Kontynuacja literatury obozowej (motyw wycieczki do obozu)", Tadeusz Błażejewski, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 206
"Debiut poetycki Jana Lechonia", Wanda Łukszo, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Wanda Łukszo (aut. dzieła rec.) s. 208
"Walory etnograficzne i folklorystyczne powieści Juliana Gałaja >>Mystkowice, wioska mała...<<", Violetta Krawczyk, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Violetta Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 208
"Miciński w >>szkole<< Manhrburga", Jerzy Tynecki, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jerzy Tynecki (aut. dzieła rec.) s. 210
"Niektóre problemy powojennej poezji Jana Brzękowskiego", Andrzej Płauszewski, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Płauszewski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Prasa polska w Czechosłowacji w latach 1935-1968. Przegląd bibliograficzny", Jerzy Myśliński, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 3 : [recenzja] Andrzej Notkowski Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 212
"Dwa teatry", Wojciech Natanson, Przegląd Humanistyczny", T. 14 (1970), nr 6 : [recenzja] Jacek Trznadel Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 212
"Geografia polityczna prasy polskiej 1918-1939", Andrzej Paczkowski, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 4 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Ostatnie lata istnienia wydawnictwa >>Katolik<< w Bytomiu (1923-1932)", Jerzy Ratajewski, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 3 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Jerzy Ratajewski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Koła czasu", Jerzy Kwiatkowski, "Ruch Literacki", T. 11 (1970), z. 5 : [recenzja] Jacek Trznadel Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Prasa krakowska po wyzwoleniu miasta w r. 1945 (styczeń-maj)", Halina Zawrzykraj, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 4 : [recenzja] Andrzej Notkowski Halina Zawrzykraj (aut. dzieła rec.) s. 216
"O twórczości Brunona Schulza", Wiesław Paweł Szymański, "Ruch Literacki", T. 11 (1970), z. 5 : [recenzja] Jacek Trznadel Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 218
"Trud naukowy Władysława Szyszkowskiego", Jerzy Starnawski, "Ruch Literacki", T. 11 (1970), z. 6 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 218
"Filozof zamurowany", Jacek Trznadel, "Tworczość", R. 26 (1970), nr 12 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 220
"Przemiany literatury jugosłowiańskiej", Alija Durkanović, "Tworczość", R. 26 (1970), nr 11 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Alija Durkanović (aut. dzieła rec.) s. 220
"Bibliografia Literatury Polskiej Nowy Korbut. T. 13", Warszawa 1970 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska s. 222
"Listy zebrane. T. 7", Eliza Orzeszkowa, Wrocław 1971 : [recenzja] Barbara Jankowska Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) s. 222
"Hej, leluja, czyli o wygasających starodawnych pieśniach kolędniczych w Rzeszowskiem", Franciszek Kotula, Warszawa 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Franciszek Kotula (aut. dzieła rec.) s. 224
"Berwiński jako folklorysta", Teresa Brzozowska [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) s. 224