Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 82
Biuletyn Polonistyczny
1983, Tom 26, Numer 3 (89)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólne. s. 5-16
Staropolszczyzna. s. 17-38
Oświecenie. s. 39-47
Pozytywizm - Młoda Polska. s. 66-91
Literatura współczesna. s. 92-142
Teoria literatury. s. 143-156
Metodyka nauczania. s. 161-164
"Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich", Janina Abramowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 Jan Tomkowski Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 166
"Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik, badacz, tłumacz, pisarz", Edward Balcerzan, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 166
"Realistyczny i poetycki model prozy narracyjnej", Włodzimierz Bolecki, "Teksty" nr 6 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 168
"Funkcje wychowawcze współczesnej powieści psychologiczno-obyczajowej dla młodzieży", Marianna Borawska, "Słupskie Prace Humanistyczne" nr 1, WSP Słupsk 1980 : [recenzja] Małgorzata Ordęga Marianna Borawska (aut. dzieła rec.) s. 168
"Poza prawdą i fałszem", Jerzy Bralczyk, "Teksty" nr 6 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Bralczyk (aut. dzieła rec.) s. 170
"Poezja jako dialog", Eugeniusz Czaplejewicz, Warszawa 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 170
"Lęk i metoda", Wojciech Głowala, "Teksty" nr 6 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 172
"Latarnia czarnoksięska. 2", Aleksander Jackiewicz, Warszawa 1981 : [recenzja] Małgorzata Ordęga Aleksander Jackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 172
"O poezji pierwszej wojny światowej", Zbigniew Kloch, "Teksty" nr 6 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Zbigniew Kloch (aut. dzieła rec.) s. 174
"Świadomość mitologiczna a literatura", Wiktoria Krzemień, "Dialog" nr 4 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Wiktoria Krzemień (aut. dzieła rec.) s. 174
">>Rozrywki dla Dzieci<< jako czasopismo narodowe", Leszek Libera, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1982) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Leszek Libera (aut. dzieła rec.) s. 176
"Dramat a teatr w polskich dyskusjach teoretycznych", Henryk Markiewicz, "Dialog" nr 2 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 176
"Towarzystwo Dziennikarzy i Literatów Polskich na Rzeszę Niemiecką. 1905-1918", Witold Molik, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 Hanna Natora-Macierewicz Witold Molik (aut. dzieła rec.) s. 178
"Semantyka >>ja<< literackiego (>>ja<< tekstowe wobec >>ja<< twórcy)", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Teksty" nr 6 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Między poezją symbolizmu francuskiego a muzyką", Alojzy Pałłasz, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Alojzy Pałłasz (aut. dzieła rec.) s. 180
"Poetyka okresu renesansu. Antologia", Wybór, wstęp i oprac. E.Sarnowska-Temeriusz, Tłum. T.Dobrzyńska i in., Kraków 1982 : [recenzja] Aleksander Nawarecki s. 180
"Postać w dziele literackim. Materiały sesji UMK zorganizowanej w dniach 11-12 XI 1981 pod red. Cz.Zgorzelskiego i J.Speiny. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Rozprawy", Toruń 1982 : [recenzja] Agnieszka Pliszkiewicz s. 182
"Publiczność literacka", Red. S.Żółkiewski, M.Hopfinger, PAN IBL, Problemy kultury literackiej. T.1, Wrocław 1982 : [recenzja] Jan Tomkowski s. 182
"Opis przedstawienia teatralnego-problem semiotyczny", Grzegorz Sinko, Wrocław 1982 : [recenzja] Aleksander Nawarecki Grzegorz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 184
"Kultura literacka-wychowanie literackie", Helena Starzec, Łódź 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Helena Starzec (aut. dzieła rec.) s. 186
"W poszukiwaniu metody opisu szyku wyrazów w grupach nominalnych dzisiejszej polszczyzny pisanej", Władysław Śliwiński, Pamiętnik Literacki" z.1 Jan Tomkowski Władysław Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 186
"Sztuka słowa i obrazu. Studia teoretycznoliterackie", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 188
">>Muzyka zodiaków, zjawisk i cyfr<<. Poezja Jerzego Zagórskiego do 1933 roku", Stanisław Bereś, "Pamiętnik Literacki" z.3 Jan Tomkowski Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 192
"Proza artystyczna a prasa codzienna (1918-1926)", Oskar Czarnik, Wrocław 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Oskar Czarnik (aut. dzieła rec.) s. 194
"Samozatrata i ocalenie. Ballada krytycznoliteracka na temat wiersza Kazimierza Wierzyńskiego >>Romans<<", Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 Jan Tomkowski Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 194
">>Szkoła Czachowicza<< - poeci awangardy?", Stanisław Gawliński, "Pamiętnik Literacki" z.3 Jan Tomkowski Stanisław Gawliński (aut. dzieła rec.) s. 198
"O krytyce literackiej u progu lat 50-tych", Hanna Gosk, "Miesięcznik Literacki" nr 1-5 (1982) : [recenzja] Mirosław Lalak Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 198
"Wierszem i czynem w Styczeń wpisani", Ewa Knobloch-Kaleta, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1983) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ewa Knobloch-Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 200
"Teatry w literaturze polskiej. Cz.1: (1805-1888). Cz.2: (1889-1939)", Jacek Kolbuszewski, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 200
"O prozie debiutantów lat siedemdziesiątych", Adam Komorowski, "Miesięcznik Literacki" z.9 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Adam Komorowski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Pejzaż romantyczny", Alina Kowalczykowa, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 204
">>Opowieści o pilocie Pirxie<< Stanisława Lema na tle poetyki serialu", Piotr Krywak, "Zeszyty Naukowe UJ". DLXXXV. Prace Historycznoliterackie z.43, Kraków 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Piotr Krywak (aut. dzieła rec.) s. 206
"Niedyskretny urok pamięci", Tadeusz Kwiatkowski, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 206
"Literatura rosyjska wobec tradycji kulturowych", Red. S.Poręba, Katowice 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska s. 210
"Mieczysława Jastruna spotkanie w czasie", Jacek Łukasiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 212
"Roman Bratny", Zenona Macużanka, Warszawa 1982 : [recenzja] Jan Tomkowski Zenona Macużanka (aut. dzieła rec.) s. 212
"Preliminaria i kontynuacje", Stefan Melkowski, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1983) : [recenzja] Jan Tomkowski Stefan Melkowski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Ludowy i ludzki widnokrąg. O >>Konopielce<< Edwarda Redlińskiego", Kazimierz Nowosielski, "Pamiętnik Literacki" z.1 Mirosław Lalak Kazimierz Nowosielski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Lechoń w teatrze", Tadeusz Nyczek, "Dialog" nr 4 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 218
"Proza Leopolda Buczkowskiego", Bogdan Owczarek, "Miesięcznik Literacki" z.10 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 220
"Mity rodzinne, dramaty narodowe", Jerzy Piórkowski, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1983) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jerzy Piórkowski (aut. dzieła rec.) s. 222
"Beskidzkie ścieżki pisarzy. Szkice literackie", Edmund Rogner, Katowice 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Edmund Rogner (aut. dzieła rec.) s. 224
"Białoszewski-wypowiedź i teatr", Krzysztof Rutkowski, "Miesięcznik Literacki" nr 1-5 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Jerzy Andrzejewski jako krytyk literacki (do roku 1948)", Jerzy Smulski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jerzy Smulski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Wobec czasu i poza czasem. Uwagi o >>Stances<< Wincentego Brzozowskiego", Marian Stala, "Zeszyty Naukowe UJ". DLXXXV. Prace Historycznoliterackie z.43, Kraków 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 226
"Partyzancki raj", Jerzy Święch, "Teksty" nr 6 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 228
"Artur Gruszecki. Teoria i praktyka pisarska wobec naturalizmu", Halina Tchórzewska-Kabata, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Halina Tchórzewska-Kabata (aut. dzieła rec.) s. 230
"Mazurek Dąbrowskiego. Dzieje polskiego hymnu narodowego", Dioniza Wawrzykowska-Wierciochowa, Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Mogielnicka Dioniza Wawrzykowska-Wierciochowa (aut. dzieła rec.) s. 230
"Kalendarz życia i twórczości. 1 marca 1890-ostatnie dni marca 1898. T.2", Stanisław Wyspiański, Oprac. M.Stokowa, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Mogielnicka Stanisław Wyspiański (aut. dzieła rec.) s. 232
"Góra lodowa", Jan Zieliński, "Twórczość" nr 2 (1983) : [recenzja] Jan Tomkowski Jan Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 232
"Narracja z pogranicza zdarzeń", Andrzej Zieniewicz, "Miesięcznik Literacki" z.1 (1983) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Andrzej Zieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 234
"Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918", Red. H.Kapełuś, J.Krzyżanowski, Indeksy: M.Bokszczanin, Warszawa 1982 : [recenzja] Jan Tomkowski s. 236
"Ad Reinhardt: twórca idei", Leszek Brogowski. "Miesięcznik Literacki" nr 8 (1982) : [recenzja] Maria Kalinowska Leszek Brogowski (aut. dzieła rec.) s. 236
"O początkach umysłu", Danuta Danek, "Teksty" nr 6 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 238
"Dzieje teatru polskiego", Red. T.Sivert, T.3. Teatr polski od 1863 r. do schyłku XIX wieku, Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Prussak s. 238
"Słowo w filmie. Historia, teoria, interpretacja", Marek Hendrykowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Marek Hendrykowski (aut. dzieła rec.) s. 240
"Inspiracje literackie muzyki Szymanowskiego", Helena Kajetanowicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Jan Tomkowski Helena Kajetanowicz (aut. dzieła rec.) s. 240
"Prasa warszawska a latach 1908-1918", Zenon Kmiecik, Warszawa 1981 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 242
">>Tygodnik Ilustrowany<< w latach 1886-1904", Zenon Kmiecik, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 Hanna Nadolski Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 242
"Baird w teatrze", Małgorzata Komorowska, "Dialog" nr 2 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Małgorzata Komorowska (aut. dzieła rec.) s. 244
"Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945", Stanisława Lewandowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 244
"Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborów", Jerzy Myśliński, Warszawa 1982 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 246
"Zawód dziennikarza w Polsce. 1918-1939. Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego. Z.21", Daria Nałęcz, Warszawa-Łódź 1982 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Daria Nałęcz (aut. dzieła rec.) s. 246
"Fragmenty Księgi Redakcyjnej >>Kłosów<<", Hanna Natora-Macierewicz, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 Hanna Natora-Macierewicz Hanna Natora-Macierewicz (aut. dzieła rec.) s. 248
"Próba o teatrze źródeł", Mariusz Orski "Dialog" nr 4 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Mariusz Orski (aut. dzieła rec.) s. 248
"Polityka kulturalna-dzisiaj", Bogdan Owczarek, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 250
"Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. Z.19", Wrocław 1982 : [recenzja] Agnieszka Pliszkiewicz s. 250
"Książka w społeczeństwie polskim schyłku średniowiecza (XIV-XV wiek)", Edward Potkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Jan Tomkowski Edward Potkowski (aut. dzieła rec.) s. 252
"Wzory osobowe w niektórych polskich czasopismach Drugiej Rzeczypospolitej", Janusz Rudziński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1981) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Janusz Rudziński (aut. dzieła rec.) s. 252
"Wenecki teatr modny", Anna Szweykowska, Kraków 1981 : [recenzja] Maria Prussak Anna Szweykowska (aut. dzieła rec.) s. 254
"Teatr w Polsce Ludowej", Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska s. 254
"Edmund Wierciński", Tymon Terlecki, "Dialog" nr 11 (1981) : [recenzja] Maria Prussak Tymon Terlecki (aut. dzieła rec.) s. 256
"Krew na pierwszej stronie. Sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej", Wiesław Władyka, Warszawa 1982 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) s. 256
"Teatr w słowniku", Krzysztof Wolicki, "Dialog" nr 11 (1981) : [recenzja] Maria Prussak Krzysztof Wolicki (aut. dzieła rec.) s. 258
"Uwagi do problemu adaptacji filmowej utworu literackiego na przykładzie >>Panien z Wilka<< Jarosława Iwaszkiewicza", Maria Zeic-Piskorska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Maria Zeic-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 258