Znaleziono 18 artykułów

Tadeusz Chrzanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W sprawie drewnianego kościoła na Woli Justowskiej w Krakowie Tadeusz Chrzanowski s. 42-45
Ciało sarmackie Tadeusz Chrzanowski s. 54-83
Drewniana cerkiew połemkowska w Stawiszy Ryszard Brykowski Tadeusz Chrzanowski s. 59-66
Sarmatów drogi ku Europie : (uwagi o początkowej fazie sarmatyzmu w sztuce polskiej) Tadeusz Chrzanowski s. 76-103
Waloryzacja zabytków - wspomnienia, doświadczenia, refleksje Tadeusz Chrzanowski s. 95-101
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Działalność artystyczna Tomasz Tretera", Tadeusz Chrzanowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Urszula Augustyniak Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 138-145
"Architektura XIX i XX wieku" - sesja naukowa w Krakowie Tadeusz Chrzanowski s. 141-143
W odpowiedzi J. Pokorze Tadeusz Chrzanowski s. 150-151
"Ciało sarmackie", Tadeusz Chrzanowski, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 161
Problemy estetyczne w konserwacji zabytków ruchomych Tadeusz Chrzanowski s. 165-169
Pomiędzy urbanistyką a konserwacją : problemy miast średnich i małych Tadeusz Chrzanowski s. 168-175
"Sarmatów drogi ku Europie. (Uwagi o początkowej fazie sarmatyzmu w sztuce polskiej)", Tadeusz Chrzanowski, "Teksty" nr 4 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 199
Postscriptum w sprawie konserwatorskiej działalności Odrzywolskiego Tadeusz Chrzanowski s. 210
Na dwudziestopięciolecie Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie : laurka starego kolaboranta Tadeusz Chrzanowski s. 211-215
"Przewodnik po zabytkowych kościołach północnej Warmii", Tadeusz Chrzanowski, Olsztyn 1978 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 267-269
"Rzeźba lat 1560-1650 na Śląsku Opolskim", Tadeusz Chrzanowski, Warszawa 1974 : [recenzja] Jakub Pokora Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 283-285
"Graduał karmelitański z 1644 roku o. Stanisława ze Stolca", oprac. ikonogr. Tadeusz Chrzanowski, oprac. muzykol. Tadeusz Maciejewski, Warszawa 1976 : [recenzja] Henryk Piwoński Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 285-290
"Niederschlesien unter polnische Verwaltung", Ernst Bahr, Kurt König, Frankfurt nad Menem-Berlin 1967 : [recenzja] Tadeusz Chrzanowski Ernst Bahr (aut. dzieła rec.) Kurt König (aut. dzieła rec.) s. 317-323