Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Biuletyn Polonistyczny
1964, Tom 7, Numer 21

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informacje szczegółowe o katedrach historii literatury polskiej i teorii literatury Uniwersytetów, Wyższych Szkół Pedagogicznych oraz Instytutu Badań Literackich. s. 5-22
Ogólne zestawienia: wykazy doktoratów, docentur i nominacji na profesorów z zakresu polonistyki. s. 23-42
Produkcja wydawnicza IBL w l. 1948-1963. s. 43-54
Plan wydawniczy IBL na r. 1965. s. 55-56
Z najnowszych wydawnictw IBL. s. 57-59
Kronika naukowa IBL. s. 60-69
Odczyty naukowe w IBL (streszczenia). s. 70-80
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Janina Formanowicz Stanisław Makowski Zbigniew Sudolski s. 81-87
Rozprawy doktorskie (Streszczenia). s. 89-109
Międzynarodowy Kurs Wakacyjny Uniwersytetu Warszawskiego dla Slawistów Lidia Kacprzak s. 111-118
Polonistyka w Słowacji. s. 119-126
Polonistyka w Jugosławii Lech Paździerski s. 127-130
Polonistyka w NRF: Frankfurt n/Menem Reinhard Lauer s. 131-133
Biblioteka Narodowa w l. 1964 i 1965. s. 134-135
Studium o współczesnej prozie polskiej we Włoszech. s. 136
Niemiecka Akademia Sztuki - Berlin (NRD). s. 137