Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Biuletyn Polonistyczny
1961, Tom 4, Numer 12

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Plan badań naukowych Instytutu Badań Literackich na lata 1961-1965. s. 5-8
Prace Działu Literatury Polskiej XX w. s. 8-9
Słownik współczesnych pisarzy polskich. s. 9-10
Edycja pism "zapomnianych" M. Dąbrowskiej. s. 10-11
Edycja krytyczna dzieł A. Mickiewicza : prace przygotowawcze. s. 11-13
Prace z zakresu matematycznych metod w lingwistyce na terenie Polski. s. 13-15
Konferencja poetyki (21-28.IX.1961). Anna Wierzbicka s. 15-18
Seminarium z językoznawstwa ogólnego. s. 18-19
Nagrania utworów poetyckich. s. 19
Sprawozdanie z podróży naukowej do ZSRR (8.XI 1960 - 10.II 1961). Julian Platt s. 19-22
Sprawozdanie z podróży naukowej do ZSRR (wrzesień 1961 r.). Krystyna Sierocka s. 22-24
Sprawozdanie z podróży naukowej do ZSRR (wrzesień 1961 r.). Ryszard Przybylski s. 24-25
Sprawozdanie z podróży naukowej do Paryża (26 IX 1960 - 25 IX 1961) : w ramach stypendium Polskiej Akademii Nauk. Mieczysław Klimowicz s. 26-28
Z najnowszych wydawnictw Instytutu Badań Literackich. s. 28-32
Czasopisma polskie z okresu dwudziestolecia (1919-1939) w zbiorach Biblioteki IBL. Zbigniew Kempka s. 32-48
Wykaz prac doktorskich w zakresie polonistyki, przygotowywanych w IBL oraz w katedrach uniwersyteckich i WSP s. 49-56
Rozprawy doktorskie w zakresie polonistyki : streszczenia autoreferatów s. 56-63
Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. s. 64-65
Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego. s. 65-68
Prace naukowe z zakresu neofilologii. s. 69-84
Prace Komitetu do Badań nad Kulturą Współczesną : "Kultura i Społeczeństwo". s. 84-86
Prace z zakresu polonistyki przygotowane przez pracowników Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. s. 86-88
Indeks. s. 89-106