Znaleziono 5 artykułów

Marek Białota

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Anna Barańczak Jan Bełkot Marek Białota Andrzej Chruszczyński Zofia Cygal-Krupowa Irena Furnal Elżbieta Janus Marek Kwapiszewski Leszek Libera Jan Malicki Elżbieta Nawrat Teresa Podgórska Wiesław Pusz Maria Rudzka-Symotiuk Antoni Smuszkiewicz Ewa Szary-Matywiecka Halina Tchórzewska Jan Walc Jacek Wesołowski Janina Wierteł Wojciech Wyskiel Maciej Włodarski Jerzy Świdziński Bogusław Żurakowski s. 19-86
W kręgu psychoestetyki nowej sztuki : Ignacego Matuszewskiego interpretacja problemów wojny w "Popiołach" Żeromskiego Marek Białota s. 139-150
"Dramatopisarstwo Stefana Żeromskiego w oczach krytyki literackiej do 1939 roku", Marek Białota, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Marek Białota (aut. dzieła rec.) s. 180
">>Snobizm i postęp<< i >>Przepióreczka<< a międzywojenny regionalizm kulturalny", Marek Białota, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.22 (1985) : [recenzja] Anna Bujnowska Marek Białota (aut. dzieła rec.) s. 190
"Nad pierwszymi inscenizacjami >>Róży<< Żeromskiego", Marek Białota, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Marek Białota (aut. dzieła rec.) s. 206