Znaleziono 12 artykułów

Jan Malicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Alexandro Gieysztor Homini - Civi Polono - Viro Doctissimo - Professori Praestantissimo in Memoriam Jan Malicki s. 5-8
Od Rady Naukowej Jan Malicki s. 9
Streszczenia prac doktorskich Anna Barańczak Jan Bełkot Marek Białota Andrzej Chruszczyński Zofia Cygal-Krupowa Irena Furnal Elżbieta Janus Marek Kwapiszewski Leszek Libera Jan Malicki Elżbieta Nawrat Teresa Podgórska Wiesław Pusz Maria Rudzka-Symotiuk Antoni Smuszkiewicz Ewa Szary-Matywiecka Halina Tchórzewska Jan Walc Jacek Wesołowski Janina Wierteł Wojciech Wyskiel Maciej Włodarski Jerzy Świdziński Bogusław Żurakowski s. 19-86
"Decyma pieśni pokutnych Wacława Potockiego wobec Morsztynowej Pokuty w Kwartanie", Jan Malicki, "Prace Naukowe UŚl." nr 99 (1976) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 170
"Jana Kochanowskiego >>O Czech i Lechu historyja naganiona<< wobec historiografii polskiej XIX wieku", Jan Malicki, "Ruch Literacki" z. 6 (1977) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 170
"Duszpasterstwo bibliotekarzy w służbie człowieka i książki", red. Jan Malicki, Henryk Olszar, Bogumiła Warząchowska, Katowice 2014 : [recenzja] Hanna Langer Jan Malicki (aut. dzieła rec.) Henryk Olszar (aut. dzieła rec.) Bogumiła Warząchowska (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej", Jan Malicki, "Prace Naukowe UŚl." nr 372, Katowice 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 226
"Tradycje ariańskie w Miłoszowej >>Dolinie Issy<<", Jan Malicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Anna Bujnowska Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 237
"Praktyka genologiczna Wacława Potockiego. Rekonesans", Jan Malicki, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1979 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 307
"Laury, togi, pastorały. (Szkice o kulturze literackiej renesansowego Śląska)", Jan Malicki, Katowice 1983 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 327
"Mity narodowe. Lechiada", Jan Malicki, Wrocław [etc.] 1982 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 357-358
"Mity narodowe. Lechiada", Jan Malicki, Wrocław 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 399