Znaleziono 50 artykułów

Henryk Olszar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół w Polsce w okresie międzywojennym : 1918-1939 Henryk Olszar s. 7-48
Polityka władz partyjno-państwowych i aparatu bezpieczeństwa polski ludowej wobec biskupa Herberta Bednorza na przykładzie spraw operacyjnego rozpracowania krypt. "Krzyżak" i krypt. "Rodzina" Henryk Olszar s. 30-38
Losy gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach Józef Kiedos Henryk Olszar s. 43-58
Ks. Michał Kostoń - próby werbunku Henryk Olszar s. 85-102
Listy pasterskie Biskupa Stanisława Adamskiego w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Henryk Olszar s. 93-98
"Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność", red. H. Olszar, B. Warząchowska, Katowice 2009 : [recenzja] Zdzisław Gębołyś Henryk Olszar (aut. dzieła rec.) Bogumiła Warząchowska (aut. dzieła rec.) s. 101-104
Udział duchowieństwa śląskiego w życiu narodowym i politycznym II Rzeczypospolitej Henryk Olszar s. 105-135
Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w Drugiej Rzeczypospolitej Henryk Olszar s. 155-159
Ks. dr Teodor Kremski (1829-1906) Henryk Olszar s. 159-167
Parafie Kościoła rzymskokatolickiego w Katowicach Henryk Olszar s. 196-235
"Duszpasterstwo bibliotekarzy : w służbie człowieka i książki", pod red. Jana Malickiego, Henryka Olszara, Bogumiły Warząchowskiej, Katowice 2014 : [recenzja] Aleksandra Nycz Jan Mailcki (aut. dzieła rec.) Henryk Olszar (aut. dzieła rec.) Bogumiła Warząchowska (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Duszpasterstwo bibliotekarzy w służbie człowieka i książki", red. Jan Malicki, Henryk Olszar, Bogumiła Warząchowska, Katowice 2014 : [recenzja] Hanna Langer Jan Malicki (aut. dzieła rec.) Henryk Olszar (aut. dzieła rec.) Bogumiła Warząchowska (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Tajne akta : Hitler i Watykan", Peter Godman, Bielsko-Biała 2009 : [recenzja] Henryk Olszar Peter Godman (aut. dzieła rec.) s. 213
"Socjalizm i komunizm potępiony przez papieży", red. A. Maniecka, Sandomierz 2009 : [recenzja] Henryk Olszar A. Maniecka (aut. dzieła rec.) s. 213-214
"Wojciech Korfanty : myśl katolicko-społeczna i działalność", Edward Balawajder, Katowice 2001 : [recenzja] Henryk Olszar Edward Balawajder (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"„Dobić wroga” : Aparat represji wobec podziemia zbrojnego na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie (1945–1947)", Tomasz Kurpierz, Przemysław Piątek, Katowice-Kraków 2007 : [recenzja] Henryk Olszar Tomasz Kurpierz (aut. dzieła rec.) Przemysław Piątek (aut. dzieła rec.) s. 214
"Pierwsze lata komunizmu w powiecie zawierciańskim (1946–1947)", red. W. Dubiański, Katowice–Kraków 2007 : [recenzja] Henryk Olszar W. Dubiański (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku", A. Dziurok, B. Linek, K. Tarka, Katowice–Opole–Kraków 2007 : [recenzja] Henryk Olszar A. Dziurok (aut. dzieła rec.) B. Linek (aut. dzieła rec.) K. Tarka (aut. dzieła rec.) s. 215
"Kuźnia broni III Rzeszy : Niemiecki przemysł zbrojeniowy na Górnym Śląsku podczas II wojny światowej", Mirosław Sikora, Katowice–Kraków 2007 : [recenzja] Henryk Olszar Mirosław Sikora (aut. dzieła rec.) s. 215
"Aparat bezpieczeństwa państwa wobec środowisk narodowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945–1956", Dariusz Węgrzyn, Katowice-Kraków 2007 : [recenzja] Henryk Olszar Dariusz Węgrzyn (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku", red. G. Bębnik, Katowice–Kraków 2008 : [recenzja] Henryk Olszar G. Bębnik (aut. dzieła rec.) s. 216
"<<Postanowiono załatwić odmownie...>> : budownictwo sakralne w diecezji częstochowskiej (1957–1989) : wybór dokumentów", A. Sznajder, W.P. Wlaźlak, Katowice–Częstochowa–Rzeszów 2008 : [recenzja] Henryk Olszar A. Sznajder (aut. dzieła rec.) W.P. Wlaźlak (aut. dzieła rec.) s. 216
"Donosem i pałką : z działań Służby Bezpieczeństwa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1956–1980", red. A. Dziuba, Katowice 2008 : [recenzja] Henryk Olszar A. Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 217
"Struktury bezprawia w powiecie rybnickim : Kadry Urzędu Bezpieczeństwa w powiecie rybnickim (1945–1947)", Dariusz Węgrzyn, Katowice–Czerwionka Leszczyny 2008 : [recenzja] Henryk Olszar Dariusz Węgrzyn (aut. dzieła rec.) s. 217
"Wolne Związki Zawodowe z perspektywy trzydziestu lat : Materiały pokonferencyjne", red. J. Neja, Katowice 2008 : [recenzja] Henryk Olszar J. Neja (aut. dzieła rec.) s. 217
"Kościół i prymas Stefan Wyszyński 1956–1966", red. A. Dziurok, W.J. Wysocki, Katowice–Kraków 2008 : [recenzja] Henryk Olszar A. Dziurok (aut. dzieła rec.) W.J. Wysocki (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie", red. B. Tracz, Katowice 2008 : [recenzja] Henryk Olszar B. Tracz (aut. dzieła rec.) s. 218
"<<Kler to nasz wróg...>> : Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956–1970", Łucja Marek, Katowice 2009 : [recenzja] Henryk Olszar Łucja Marek (aut. dzieła rec.) s. 218
"Obozy pracy przymusowej Gliwickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1945–1949", Sebastian Rosenbaum, Bogusław Tracz, Katowice 2009 : [recenzja] Henryk Olszar Sebastian Rosenbaum (aut. dzieła rec.) Bogusław Tracz (aut. dzieła rec.) s. 219
"Józef Smyczek, Listy z Wehrmachtu", S. Rosenbaum, Katowice 2009 : [recenzja] Henryk Olszar S. Rosenbaum (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Kadra bezpieki 1945–1990 : Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa w województwie śląskim Henryk Olszar W. Dubiański (aut. dzieła rec.) A. Dziuba (aut. dzieła rec.) A. Dziurok (aut. dzieła rec.) s. 220
"Z przeklętego raju : zapiski Górnoślązaków deportowanych w 1945 r. do ZSRR", K. Banaś, S. Rosenbaum, Katowice 2009 : [recenzja] Henryk Olszar K. Banaś (aut. dzieła rec.) S. Rosenbaum (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Trzecia dekada : Gliwice 1971–1981", Bogusław Tracz, Katowice 2009 : [recenzja] Henryk Olszar Bogusław Tracz (aut. dzieła rec.) s. 221
Ksiądz dr Gustaw Piotr Klapuch (1929-2006) Henryk Olszar s. 233-241
Sprawozdanie z sesji naukowej "Biskup August Hlond i jego diecezja" w rocznicę powstania Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego : (Katowice, WTl, 7 listopada 2012) Henryk Olszar s. 236-240
"Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku", Stanisław Litak, Lublin 2006 : [recenzja] Henryk Olszar Stanisław Litak (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Ksiądz Paweł Zielonkowski (1858-1912) : kustosz sanktuarium w Piekarach na Śląsku", Janusz Wycisło, Katowice 2008 : [recenzja] Henryk Olszar Janusz Wycisło (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych", red. Zdzisław Gębołyś, Jacek Tomaszczyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Henryk Olszar Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) Jacek Tomaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 259-263
"Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów", red. Jerzy Myszor, Damian Bednarski, Katowice 2015 : [recenzja] Henryk Olszar Damian Bednarski (aut. dzieła rec.) Jerzy Myszor (aut. dzieła rec.) s. 264-266
"Tyś jest kapłanem na wzór... Ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu 8 X 1984 r.", red. Andrzej Sznajder, Katowice 2010 : [recenzja] Henryk Olszar Andrzej Sznajder (aut. dzieła rec.) s. 304-306
Katowice początkiem życia biblisty księdza Rudolfa Schnackenburga Henryk Olszar s. 405-416
Proboszczowie parafii św. Anioła Stróża w Gorzycach Śląskich : przyczynek do dziejów Kościoła katowickiego Henryk Olszar s. 408-445
„Sanguis Martyrum – semen Christianorum” : Ojciec Józef Huwer SVD (1895-1941) – kandydat na ołtarze z Rogowa nad Olzą Henryk Olszar s. 431-437
"Zawodzie. Monografia historyczna dzielnicy miasta Katowic i parafii Opatrzności Bożej", Eugeniusz Breitkopf, Eugeniusz Skorwider, Antoni Steuer, Katowice 2011 : [recenzja] Henryk Olszar Eugeniusz Breitkopf (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Skorwider (aut. dzieła rec.) Antoni Steuer (aut. dzieła rec.) s. 433-434
"Zawodzie. Monografia historyczna dzielnicy miasta Katowic i parafii Opatrzności Bożej", Eugeniusz Breitkopf, Eugeniusz Skorwider, Antoni Steuer, Katowice 2011 : [recenzja] Henryk Olszar Eugeniusz Breitkopf (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Skorwider (aut. dzieła rec.) Antoni Steuer (aut. dzieła rec.) s. 433-434
"Progrediamur oportet in spe. 20-lecie bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus. Księga Jubileuszowa dedykowana Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, Metropolicie Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polski z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa", red. Adam Mazurek, Warszawa 2012 : [recenzja] Henryk Olszar Adam Mazurek (aut. dzieła rec.) s. 434-439
"Represje wobec katechizacji w diecezji katowickiej w latach 1945-1989", Radosław Adamiak, Marcin Palka, Katowice 2012 : [recenzja] Henryk Olszar Radosław Adamiak (aut. dzieła rec.) Marcin Palka (aut. dzieła rec.) s. 439
Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku Henryk Olszar s. 447-465
Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w Drugiej Rzeczypospolitej Henryk Olszar s. 464
Publikacje książkowe Wszechnicy Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach Henryk Olszar s. 466-468