Znaleziono 12 artykułów

Józef Kiedos

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Losy gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach Józef Kiedos Henryk Olszar s. 43-58
Kardynał Karol Wojtyła - uczestnik pielgrzymek mężów i młodzieńców do Piekar Śląskich Józef Kiedos s. 171-193
Ks. Józef Matuszek Józef Kiedos s. 223-235
Zakonne niższe seminaria duchowne na terenie diecezji katowickiej w latach międzywojennych Józef Kiedos s. 229-241
Historia Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej na terenie diecezji katowickiej w latach 1922-1933 Józef Kiedos s. 239-252
Jezuici i ich udział w katolickiej reformie kościelnej na Śląsku Cieszyńskim w XVII i XVIII w. Józef Kiedos s. 247-254
Ks. Józef Bańka Józef Kiedos s. 279-286
"Szkice z dziejów kościelnych Śląska cieszyńskiego", Jan Kuś, Kraków 1983 : [recenzja] Józef Kiedos Jan Kuś (aut. dzieła rec.) s. 293-295
Działalność oświatowo-wychowawcza sióstr de Notre Dame w Bielsku i Strumieniu Józef Kiedos s. 299-305
Zakony i zgromadzenia zakonne w diecezji katowickiej do roku 1992 Józef Kiedos s. 303-316
Informacje Józef Kiedos s. 383-387
Organizacja studiów w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym po II wojnie światowej Józef Kiedos s. 1551-162