Znaleziono 39 artykułów

Bogumiła Warząchowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informatory biblioteczne formą promocji Biblioteki Uniwersytetu Śląskiegow Katowicach Maria Kycler Bogumiła Warząchowska s. 17-32
Koszty osobowe bibliotek akademickich w aspekcie awansu zawodowego pracowników Bogumiła Warząchowska s. 40-58
Sprawozdanie z XV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Olsztyn, 7-10.09.2009 r. Bogumiła Warząchowska s. 70-75
Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES w przeddzień jubileuszu 25-lecia Bogumiła Warząchowska s. 73-89
Udział biskupów katowickich w rozwoju życia kulturalnooświatowego na Górnym Śląsku w latach 1922–1939 Bogumiła Warząchowska s. 74-93
Ekspozycje zbiorów Biblioteki Teologicznej Bogumiła Warząchowska s. 80-89
Zasoby archiwalno-biblioteczne archiwum redakcji "Gościa Niedzielnego" Janina Dłużyńska Bogumiła Warząchowska s. 91-98
Z wizytą w bibliotekach Zagrzebia: pobyt szkoleniowy ERASMUS+ Maria Kycler Agata Muc Bogumiła Warząchowska s. 92-101
"Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność", red. H. Olszar, B. Warząchowska, Katowice 2009 : [recenzja] Zdzisław Gębołyś Henryk Olszar (aut. dzieła rec.) Bogumiła Warząchowska (aut. dzieła rec.) s. 101-104
"Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w województwie śląskim (1922-1939)", Bogumiła Warząchowska, Katowice 2012 : [recenzja] Maria Kycler Bogumiła Warząchowska (aut. dzieła rec.) s. 104-108
Zarządzanie własnością intelektualną : sprawozdanie ze szkolenia przeprowadzonego przez rzecznika patentowego Uniwersytetu Śląskiego mgr Mariusza Grzesiczaka, (5 lipca 2012 roku) Bogumiła Warząchowska s. 107-110
"Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia", T. 1, "Konteksty i uwarunkowania", pod red. Z. Gębołysia, Katowice 2010 ; "Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia", T. 2, "Narzędzia i formy funkcjonowania", pod red. I. Sochy, Katowice 2010 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) Irena Socha (aut. dzieła rec.) s. 112-119
"Nowa Biblioteka. New Library", Czasopismo Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego", 1998-2001 ; "Nowa Biblioteka. New Library", Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego", 2010-2011 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska s. 117-121
Dokumenty muzyczne w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Bogumiła Warząchowska s. 119-132
Wystawa ze zbiorów Biblioteki Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum Papieskiej Biblioteki Misyjnej Citta del Vaticano "Oblicza ewangelizacji Afryki" Bogumiła Warząchowska s. 125-129
"Bolesław Ciepiela: monografi a biobibliograficzna", Zdzisław Gębołyś, Sosnowiec 2015 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) s. 127-136
Rok Świętego Pawła w dysertacjach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Bogumiła Warząchowska s. 130-143
Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, (Tarnów 15–17 września 2014) Bogumiła Warząchowska s. 142-145
Promocja zbiorów Biblioteki Teologicznej w Katowicach Bogumiła Warząchowska s. 150-168
Środki społecznego przekazu w świetle dokumentów diecezji katowickiej okresu międzywojennego Bogumiła Warząchowska s. 151-168
Doctor honoris causa ksiądz prof. Michał Heller – filozof, kosmolog, teolog Bogumiła Warząchowska s. 153-156
"Ku ozdobie i obronie Rzeczypospolitej: maryjne miejsca święte w drukach staropolskich", Aleksandra Witkowska, Joanna Nastalska-Wiśnicka, Lublin 2013 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Joanna Nastalska-Wiśnicka (aut. dzieła rec.) Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą" - Czwarta Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kielce 7-8 kwietnia 2014 r. Bogumiła Warząchowska s. 171-178
"Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje", red. Antoni Barciak, Katowice 2013 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Antoni Barciak (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w województwie śląskim (1922-1939)", Bogumiła Warząchowska, Katowice 2012 : [recenzja] Barbara Kołodziej Bogumiła Warząchowska s. 175-180
"Śląsk Literacki XX i XXI wieku" : VII Powiatowa Konferencja Regionalna dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów, Toszek, 15 października 2015 r. Bogumiła Warząchowska s. 181-184
    Zacytuj
  • Udostępnij
Współpraca Biblioteki Teologicznej w Katowicach z bibliotekami teologicznymi Słowacji : wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus Agata Muc Bogumiła Warząchowska s. 199-206
"Duszpasterstwo bibliotekarzy : w służbie człowieka i książki", pod red. Jana Malickiego, Henryka Olszara, Bogumiły Warząchowskiej, Katowice 2014 : [recenzja] Aleksandra Nycz Jan Mailcki (aut. dzieła rec.) Henryk Olszar (aut. dzieła rec.) Bogumiła Warząchowska (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Duszpasterstwo bibliotekarzy w służbie człowieka i książki", red. Jan Malicki, Henryk Olszar, Bogumiła Warząchowska, Katowice 2014 : [recenzja] Hanna Langer Jan Malicki (aut. dzieła rec.) Henryk Olszar (aut. dzieła rec.) Bogumiła Warząchowska (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Bibliotekarstwo", pod red. Anny Tokarskiej, Warszawa 2013 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Anna Tokarska (aut. dzieła rec.) s. 213-217
IX Kiermasz Wydawców Katolickich : Katowice, 24-25 maja 2013 roku Bogumiła Warząchowska s. 218-224
"Święty Wawrzyniec patron bibliotekarzy", Teresa Kunikowska, Słupsk 2008 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Teresa Kunikowska (aut. dzieła rec.) s. 241-244
Protokół z obrad XV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : Olsztyn 7.10.2009 Bogumiła Warząchowska s. 258-263
Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES : Katowice Bogumiła Warząchowska s. 279-281
Kolekcja książek księdza Stanisława Janasika w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Bogumiła Warząchowska s. 354-367
Działalność Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Bogumiła Warząchowska s. 438-445
Wojciech Kilar. Doctor honoris causa Universitatis Silesiae : sprawozdanie z uroczystości : (WTl UŚ, Katowice, 15.06.2012) Bogumiła Warząchowska s. 443-445
IX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach na temat: Problematyka księgozbiorów klasztornych i kościelnych Bogumiła Warząchowska s. 496-498
"Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej", Zdzisław Gębołyś, Katowice 2012 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) s. 498-502