Znaleziono 9 artykułów

Antoni Barciak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współpraca polsko-czeska oraz polskie zainteresowania dziejami Czech i stosunków polsko-czeskich w badaniach okresu średniowiecza u progu XXI wieku Antoni Barciak s. 9-15
Urodzenia w Rudzie Kozielskiej w latach 1750-1783 w świetle księgi chrztów z parafii Rudy : [recenzja] Antoni Barciak s. 136
"Ideologia polityczna monarchii Przemysła Otokara II. Studium z dziejów czeskiej polityki zagranicznej w drugiej połowie XIII wieku", Antoni Barciak, Katowice 1982 : [recenzja] Benedykt Zientara Antoni Barciak (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje", red. Antoni Barciak, Katowice 2013 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Antoni Barciak (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Protokolarz albo "Czerwona księga" Mysłowic", wyd. Alina Kowalska, Antoni Piwowarczyk, pod red. Antoniego Barciaka : [recenzja] Maria Starnawska Antoni Barciak (aut. dzieła rec.) Alina Kowalska (aut. dzieła rec.) Antoni Piwowarczyk (aut. dzieła rec.) s. 194
Między Śląskiem a Czechami: Czechy i Czesi oraz Śląsk i Ślązacy w Kronice kanoników regularnych z Kłodzka Michała Czacheritza Antoni Barciak s. 198-209
Próba podsumowania Antoni Barciak s. 218-219
"Schlesien Übergang an die böhmische Krone. Machtpolitik Böhemens im Zeichen von Herrachaft und Frieden", Otfrid Pustejovsky, Köln 1975 : [recenzja] Antoni Barciak Otfrid Pustejovsky (aut. dzieła rec.) s. 383-386
W sprawie polityki Przemysła Otokara II wobec Polski Antoni Barciak s. 545-550