Znaleziono 5 artykułów

Edward Balawajder

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postkomunizm jako "znak czasu" Edward Balawajder s. 143-146
"Filozofia kultury : próba personalistycznego ujęcia problematyki", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1996 : [recenzja] Edward Balawajder Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Człowiek-społeczność-wartości : z refleksji nad człowiekiem", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1995 : [recenzja] Edward Balawajder Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Wojciech Korfanty : myśl katolicko-społeczna i działalność", Edward Balawajder, Katowice 2001 : [recenzja] Henryk Olszar Edward Balawajder (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością : studium socjologiczne", Janusz Mariański, Kraków 1997 : [recenzja] Edward Balawajder Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 249-253