Znaleziono 97 artykułów

Janusz Mariański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
La stabilité des attitudes religieuses dans la famille polonaise à la lumière des enquêtes sociologiques Janusz Mariański s. 5-37
Postawy zasadnicze i celowościowe w społeczeństwie polskim : fakty, trendy, perspektywy Janusz Mariański s. 5-35
Postawy godnościowe a prospołeczność Janusz Mariański s. 5-25
Religijność współczesnej młodzieży polskiej Janusz Mariański s. 5-31
Wartości moralne w zmieniającym się społeczeństwie polskim Janusz Mariański s. 7-24
Religijność młodzieży naszego czasu i środowiska Janusz Mariański s. 9-38
Trwałość postaw religijnych w rodzinie polskiej w świetle badań socjologicznych Janusz Mariański s. 39-68
Kościół katolicki w Polsce a przemiany społeczno-gospodarcze Janusz Mariański s. 41-54
Postawy prospołeczne i egoistyczne w społeczeństwie polskim w świetle badań socjologicznych Janusz Mariański s. 45-75
Religia i moralność w społeczeństwie polskim : współzależność czy autonomia? Janusz Mariański s. 45-63
Religia a wartości uniwersalne Janusz Mariański s. 49-58
Religia jako źródło sensu życia Janusz Mariański s. 55-67
Die prinzipiellen und die zielbezogenen Haltungen in der polnischen Gesellschaft : Fakten, Trends, Perspektiven Janusz Mariański s. 65-95
"Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności : analiza socjologiczna", Janusz Mariański, Lublin 2014 : [recenzja] Halina Mielicka-Pawłowska Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 77-80
Kontinuität und Wandel der religiösen Tradition in der polnischen Gesellschaft Janusz Mariański s. 89-106
Kościół w sytuacji przejścia od totalitaryzmu do demokracji Janusz Mariański s. 97-114
Wartości prospołeczne w świadomości Polaków Janusz Mariański s. 99-118
Sens życia w świadomości młodzieży szkół średnich Janusz Mariański s. 99-140
Biuletyn socjologii religii Janusz Mariański Władysław Piwowarski Kazimierz Ryczan s. 105-118
Biuletyn socjologii religii Janusz Mariański Władysław Piwowarski Kazimierz Ryczan s. 113-128
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Janusz Mariański Kazimierz Ryczan s. 113-128
Biuletyn socjologii religii Janusz Mariański Władysław Piwowarski Kazimierz Ryczan s. 113-135
Pluralizm religijny szansą czy zagrożeniem dla Kościoła Janusz Mariański s. 113-127
Konsens im Glauben am Beispiel Polens Janusz Mariański s. 115-131
Postawy zasadnicze i celowościowe a układy odniesienia moralnego młodzieży płockiej Janusz Mariański s. 119-169
Motywy chrztu dzieci : Analiza socjologiczno-pastoralna Janusz Mariański s. 119-137
Biuletyn socjologii religii Janusz Mariański Kazimierz Ryczan s. 119-138
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Janusz Mariański Kazimierz Ryczan s. 121-142
Biuletyn socjologii religii Bogdan Biela Marian Dąbrowski Ryszard Kamiński Janusz Mariański Krystyna Szewc s. 127-146
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Janusz Mariański Kazimierz Ryczan s. 129-141
Biuletyn socjologii religii Jan Chrapek Janusz Mariański Kazimierz Ryczan s. 131-142
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Janusz Mariański Kazimierz Ryczan s. 133-151
Biuletyn socjologii religii Katarzyna Górak-Sosnowska Janusz Mariański Mirosław Milewski Eugeniusz Sakowicz s. 133-172
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Janusz Mariański s. 137-155
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Janusz Mariański Władysław Piwowarski s. 139-153
Prosoziale und egoistische Haltungen in der polnischen Gesellschaft im Lichte soziologischer Untersuchungen Janusz Mariański s. 141-174
Praktyki religijne a postawy moralne młodzieży Janusz Mariański s. 145-171
Biuletyn socjologii religii Jan Chrapek Janusz Mariański Czesław Podleski s. 145-161
Polnische Judgend und die Religion Janusz Mariański s. 153-191
Biuletyn socjologii religii Janusz Mariański Władysław Piwowarski Teresa Podgórska Kazimierz Ryczan Józef Styk s. 157-177
Wartości prorodzinne młodzieży Janusz Mariański s. 159-190
Biuletyn socjologii religii Romuald Jaworski Ryszard Kamiński Janusz Mariański Władysław Piwowarski s. 165-179
"Was für morgen lebenswichtig ist. Unentdeckte Zukunftswerte", Hans Jonas, Dietmar Mieth, Freiburg im Breisgau 1983 : [recenzja] Janusz Mariański Hans Jonas (aut. dzieła rec.) Dietmar Mieth (aut. dzieła rec.) s. 167-168
Kościół wobec bezrobocia Janusz Mariański s. 171-188
Podstawowe orientacje moralne w społeczeństwie polskim Janusz Mariański s. 171-203
"Sekten und Psychokultur. Reichweite und Attraktivität von Jugendrelgionen in der Bundesrepublik Deutschland", Gerhard Schmidtchen, Freiburg im Breisgau 1987 : [recenzja] Janusz Mariański Gerhard Schmidtchen (aut. dzieła rec.) s. 174-177
"Jungen Menschen leben helfen. Die alten und die neuen Werte", Adolf Exeler, Freiburg im Breisgau 1984 : [recenzja Janusz Mariański Adolf Exeler (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej - stabilność i zmiana", Janusz Mariański, Toruń 2012 : [recenzja] Małgorzata Kierat Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Vom Untertan zum Freiheitskünstler. Eine Kulturdiagnose anhand der Untersuchungen "Religion im Leben der Österreicher 1970 bis 1990", Paul M. Zulehner [et al.], Wien 1991 : [recenzja] Janusz Mariański Paul M. Zulehner (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Duszpasterstwo zwyczajne w parafii a urzeczywistnianie Kościoła", Zbigniew Narecki, Lublin 2001 : [recenzja] Janusz Mariański Zbigniew Narecki (aut. dzieła rec.) s. 179-182
""Leutereligion". Eine neue Gestalt des Christentums auf dem Weg durch die 80er Jahre?", Paul Michael Zulehner, Wien 1982 : [recenzja] Janusz Mariański Paul Michael Zulehner (aut. dzieła rec.) s. 183-184
Wartości perfekcjonistyczne w świadomości młodzieży polskiej lat siedemdziesiątych Janusz Mariański s. 185-237
"Sekularyzacja - desekularyzacja... - nowa duchowość. Studium socjologiczne", Janusz Mariański, Kraków 2013 : [recenzja] Paweł Prüfer Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 192-200
Wychowanie moralne w rodzinie Janusz Mariański s. 193-220
"Kryzys moralny czy transformacja wartości? : Studium socjologiczne", Janusz Mariański, Lublin 2001 : [recenzja] Witold Zdaniewicz Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Zur Pastoralsoziologie des Kirchgangs. Eine Trenduntersuchung", Lothar Schneider, Opladen 1980 : [recenzja] Janusz Mariański Lothar Schneider (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?", Niklas Luhmann, Opladen 1986 : [recenzja] Janusz Mariański Niklas Luhmann (aut. dzieła rec.) s. 198-200
Kościół katolicki a społeczna gospodarka rynkowa Janusz Mariański s. 199-218
"Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna : mit czy rzeczywistość? : (studium interdyscyplinarne)", Janusz Mariański, Toruń 2016 : [recenzja] Paweł Prüfer Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 199-202
Postawy moralne starszej młodzieży płockiej Janusz Mariański s. 200-220
Postawy moralne starszej młodzieży płockiej Janusz Mariański s. 200-220
Socjologia moralności a etyczna transformacja nowoczesności Jarosław Kozak Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 201-205
"Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim", Janusz Mariański, Lublin 1998 : [recenzja] Cezary Kostro Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Wie wird unsere Pfarrei eine Gemeinde? Für alle Mitarbeiter in der Pfarrgemeinde", Ferdinand Klostermann, Wien 1979 : [recenzja] Janusz Mariański Ferdinand Klostermann (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988-1998)", Sławomir H. Zaręba, Warszawa 2003 : [recenzja] Janusz Mariański Sławomir H. Zaręba (aut. dzieła rec.) s. 212-216
"Religion und Glaube in der Postmoderne", Herman Kochanek (Hrsg.), Nettetal 1996 : [recenzja] Janusz Mariański Herman Kochanek (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Firmung und religiöse Sozialisation", Ulrich Schwalbach, Innsbruck 1979 : [recenzja] Janusz Mariański Ulrich Schwalbach (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Socjologia moralności", Janusz Mariański, Lublin 2006 : [recenzja] Zbigniew Teinert Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 223-228
"Kondycja moralna społeczeństwa polskiego", red. Janusz Mariański, Kraków 2002 : [recenzja] Andrzej Małachowski Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 223-228
"Postawy inteligencji wobec religii. Studium socjologiczne", Maria Libiszowska-Żółtkowska, Warszawa 1991 : [recenzja] Janusz Mariański Maria Libiszowska-Żółtkowska (aut. dzieła rec.) s. 226-228
"Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością : studium socjologiczny", Janusz Mariański, Kraków 1997 : [recenzja] Artur Grzesik Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 227-230
"Religia w społeczeństwie ponowoczesnym : studium socjologiczne", Janusz Mariański, Warszawa 2010 : [recenzja] Olha Pelekh Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Religijność ludowa na pograniczach kulturowych", Irena Bukowska-Floreńska, Katowice 1999 : [recenzja] Janusz Mariański Irena Bukowska-Floreńska (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Kryzys moralny czy transformacja wartości? : studium socjologiczne", Janusz Mariański, Lublin 2001 : [recenzja] Leon Smyczek Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 242-247
"Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością : studium socjologiczne", Janusz Mariański, Kraków 1997 : [recenzja] Edward Balawajder Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 249-253
"Moralność w kontekście społecznym", Janusz Mariański, Kraków 2014 : [recenzja] Paweł Prüfer Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 249-254
"Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej : Stabilność i zmiana", Janusz Mariański, Toruń 2012 : [recenzja] Mariusz Konieczny Janusz Mariański s. 251-257
"Między nadzieją a zwątpieniem", Janusz Mariański, Lublin 1998 : [recenzja] Jerzy Jestal Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 252-255
"Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością. Studium socjologiczne", Janusz Mariański, Kraków 1997 : [recenzja] Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) Leon August Smyczek (aut. dzieła rec.) s. 254-259
"Sekularyzacja- desekularyzacja -nowa duchowość: studium socjologiczne", Janusz Mariański, Kraków 2013 : [recenzja] Karol Jasiński Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 260-265
Religijność parafii podmiejskiej w płockim rejonie uprzemysłowionym Janusz Mariański s. 263-303
"Modernität, Pluralismus und Sinnkrise. Die Orientierung des modernen Menschen", Peter L Berger; Thomas Luckmann, Gütersloh 1995 : [recenzja] Janusz Mariański Peter L. Berger (aut. dzieła rec.) Thomas Luckmann (aut. dzieła rec.) s. 266-270
"Sens życia, wartości, religia : studium socjologiczne", Janusz Mariański, Lublin 2013 : [recenzja] Janusz Mariański Paweł Prüfer s. 267-272
Katechizm Kościoła Katolickiego w kontekście przemian religijno-moralnych w społeczeństwie polskim Janusz Mariański s. 267-299
"Między sekularyzacją i ewangelizacją : wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich", Janusz Mariański, Lublin 2003 : [recenzja] Józef Baniak Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 283-292
"Seelsorger in Polen. Polnische Priester auf dem Prüfstein des II. Vatikanischen Konzils", Wojciech Kalinowski, "Episteme", 52, 2006 : [recenzja] Janusz Mariański Wojciech Kalinowski (aut. dzieła rec.) s. 290-295
Uspakajać czy ostrzegać? Marcin Drewicz Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 297-302
"Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne", Janusz Mariański, Lublin 2005 : [recenzja] Wojciech Kalinowski Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 300-303
"Samobójstwa altruistyczne : formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska", Adam Czabański, Kraków 2009 : [recenzja] Janusz Mariański Adam Czabański (aut. dzieła rec.) s. 308-311
"Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne : studium socjologiczno-pastoralne", Janusz Mariański, Lublin 2005 : [recenzja] Jan Mazur Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 328-331
"Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie", Janusz Mariański, Lublin 2006 : [recenzja] Renata Piros Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 329-334
"Wychowanie eucharystyczne w diecezji katowickiej (1922-1972)", Romuald Rak, Lublin 1974 : [recenzja] Janusz Mariański Romuald Rak (aut. dzieła rec.) s. 337-342
Społeczne i psychiczne skutki bezrobocia Ireneusz Antoni Lemański Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 363-367
"Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie", Janusz Mariański, Lublin 2006 : [recenzja] Dariusz Stępkowski Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 447-449
"<<Struktury grzechu>> w ocenie społecznego nauczania kościoła", Janusz Mariański, Płock 1998 : [recenzja] August Leon Smyczek Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 462-467
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Kryzys moralny czy transformacja wartości. Studium socjologiczne", Janusz Mariański, Lublin 2001 : [recenzja] Stanisław A. Wargacki Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 470-472
"Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne", Janusz Mariański, Lublin 2005 : [recenzja] Adam Bobryk Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 508-511