Znaleziono 80 artykułów

Stanisław Kowalczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Évolutionisme et finalisme Stanisław Kowalczyk s. 5-23
Poznanie intuicyjne a filozofia Boga Stanisław Kowalczyk s. 7-52
Solidarność jako zasada życia społecznego w nauczaniu Jana Pawła II Stanisław Kowalczyk s. 13-19
Powołanie człowieka w oczach filozofów Stanisław Kowalczyk s. 17-29
Jak wykładać teodyceę dzisiejszym czytelnikom w Polsce? Stanisław Kowalczyk s. 17-30
Etyka – zagrożenie wolności nauki? Stanisław Kowalczyk s. 19-23
Koncepcja dialogu w świetle deklaracji sekretariatu dla niewierzących Stanisław Kowalczyk s. 21-32
Dwa zapomniane wydawnictwa pruszkowskie z okresu hitlerowskiej okupacji Henryk Krzyczkowski Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 24-40
Etos aktywności ekonomicznej w świetle encykliki "Caritas in Veritate" Benedykta XVI Stanisław Kowalczyk s. 25-31
Podzwonne Stanisław Kowalczyk s. 26
Komplementarność sprawiedliwości i miłości w społecznym nauczaniu Jana Pawła II Stanisław Kowalczyk s. 29-34
Ewolucjonizm a finalizm Stanisław Kowalczyk s. 33-48
Bóg a zło? : z problematyki Opatrzności Bożej Stanisław Kowalczyk s. 37-56
Filozoficzne koncepcje wartości Stanisław Kowalczyk s. 37-51
Społeczny charakter człowieka jako podstawa dialogu chrześcijańsko-marksistowskiego Stanisław Kowalczyk s. 39-52
Koncepcja człowieka Alfreda N. Whiteheada Stanisław Kowalczyk s. 39-52
Argument eudajmologiczny w tomistycznej filozofii Boga Stanisław Kowalczyk s. 47-93
Etos liberalizmu – profil, pozytywy, ograniczenia, dylematy Stanisław Kowalczyk s. 49-55
Elementy heglowskiej filozofii człowieka Stanisław Kowalczyk s. 49-62
Idea Boga Paula Tilicha Stanisław Kowalczyk s. 49-61
Marksistowska a chrześcijańska koncepcja wolności Stanisław Kowalczyk s. 53-70
Heglowska koncepcja religii Stanisław Kowalczyk s. 55-66
Ku integralnej koncepcji szczęścia Stanisław Kowalczyk s. 61-79
Czym jest panteizm? Stanisław Kowalczyk s. 65-81
Idea sprawiedliwości społecznej w nauce Kościoła Stanisław Kowalczyk s. 83-95
Uśmiech Stanisław Kowalczyk s. 85
Październik Stanisław Kowalczyk s. 86
Czemuś tak dolę moją uciernił Stanisław Kowalczyk s. 86
Niedziela Stanisław Kowalczyk s. 87
To... tamto... owo... Stanisław Kowalczyk s. 88
Łąka Stanisław Kowalczyk s. 88
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zataczaj się... Stanisław Kowalczyk s. 89
Kołysanka Stanisław Kowalczyk s. 89
    Zacytuj
  • Udostępnij
Żołnierzowi niemieckiemu Stanisław Kowalczyk s. 90
Co z nim zrobić? Stanisław Kowalczyk s. 91-92
Les conceptions classiques et contemporaines de la transcendance et de l'immanence de Dieu Stanisław Kowalczyk s. 103-126
Philosophical concepts of values Stanisław Kowalczyk s. 115-129
Argumentacja antropologiczna w filozofii Boga Stanisław Kowalczyk s. 117-137
"Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna", Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1987 : [recenzja] Iwo Kołodziejczyk Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 122-130
"Człowiek a społeczność : zarys filozofii społecznej", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1994 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 123-124
"Liberalizm i jego filozofia", Stanisław Kowalczyk, Katowice 1995 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 147-148
Czy istnieje filozofia sportu? = Does the philosophy of sport exist? Stanisław Kowalczyk s. 152-155
"Teoria poznania", Stanisław Kowalczyk, Sandomierz 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 152-153
O właściwą interpretację doświadczenia w filozofii Boga Stanisław Kowalczyk s. 153-184
Modele integracji europejskiej Stanisław Kowalczyk s. 157-163
"Metafizyka ogólna", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna", Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 170-171
Państwo a problem sprawiedliwości społecznej Stanisław Kowalczyk s. 171-178
"Filozofia kultury : próba personalistycznego ujęcia problematyki", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1996 : [recenzja] Edward Balawajder Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Człowiek-społeczność-wartości : z refleksji nad człowiekiem", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1995 : [recenzja] Edward Balawajder Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Bóg w myśli współczesnej. Problematyka Boga i religii u czołowych filozofów współczesnych", Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 181-182
Pomiędzy zniewoleniem a wolnością Stanisław Kowalczyk s. 183-194
"Odkrywanie Boga: centralne problemy filozofii Boga", Stanisław Kowalczyk, Sandomierz 1981 : [recenzja] Roman Forycki Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 186-189
"Siejba słowa, t. XXII: Otoczmy troską życie : cz. II, Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2009", Ignacy Dec, Świdnica 2011 : [recenzja] Stanisław Kowalczyk Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Drogi ku Bogu", Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1983 : [recenzja] Stefan Moysa Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Zarys filozofii człowieka", Stanisław Kowalczyk, Sandomierz 1990 : [recenzja] Arkadiusz Jabłoński Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"U podstaw demokracji : zagadnienia aksjologiczne", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2001 : [recenzja] Marian Wolicki Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 198-207
"Z problematyki dialogu chrześcijańsko-marksistowskiego", Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1977 : [recenzja] Stefan Moysa Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Liberalizm i jego filozofia", Stanisław Kowalczyk, Katowice 1995 : [recenzja] Jarosław Koral Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 219-221
Idea sprawiedliwości społecznej w kontekście procesu globalizacji Stanisław Kowalczyk s. 219-224
"Nurty personalizmu : od Augustyna do Wojtyły", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2010 : [recenzja] Karol Jasiński Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 221-226
"Nurty personalizmu : od Augustyna do Wojtyły", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2010 : [recenzja] Piotr Mrzygłód Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2011 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Elementy filozofii i teologii sportu", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2002 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 222-223
Gdzie nie posieją mnie Stanisław Kowalczyk s. 225
Październik Stanisław Kowalczyk s. 225
Kultura fizyczna alumnów Stanisław Kowalczyk Zbigniew Dziubiński (aut. dzieła rec.) s. 228-231
"Z problematyki dialogu chrześcijańsko-marksistowskiego", Ks. Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Sujka Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 234-238
"Lubelskie Towarzystwo Lekarskie 1874-1951", Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1987 : [recenzja] Teresa Ostrowska Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Naród, państwo, Europa : z problematyki filozofii narodu", Stanisław Kowalczyk, Radom 2003 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 239-240
"Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2011 : [recenzja] Edward Walewander Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 244-245
"Liberalizm i jego filozofia", Stanisław Kowalczyk, Katowice 1995 : [recenzja] Jarosław Koral Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 255-257
Stanisław Kunz : "Ze wspomnień redaktora >>Gazety Grudziądzkiej<<" s. 299-330
"Ciało człowieka w refleksji filozoficznej", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2009 : [recenzja] Kazimierz Szałata Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 308-314
Polskim personalizm współczesny Stanisław Kowalczyk s. 315-334
Etyka postmodernizmu Stanisław Kowalczyk s. 333-339
"Z refleksji nad człowiekiem. Człowiek - społeczność - wartość", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1995 : [recenzja] Grzegorz Baczewski Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 394-396
Sport w filozoficznej i teologicznej perspektywie Zbigniew Dziubiński Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 399-402
"Idee filozoficzne postmodernizmu", Stanisław Kowalczyk, Radom 2004 : [recenzja] Marek Wójtowicz Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 505-507
"Lubelskie Towarzystwo Lekarskie 1874-1951", Stanisław Kowalczyk, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydzialu Biologii, Monografie t. XI, Warszawa-Łódź 1987 : [recenzja] Włodzimierz Witczak Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 633-634