Znaleziono 81 artykułów

Stanisław Kowalczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Évolutionisme et finalisme Stanisław Kowalczyk s. 5-23
Poznanie intuicyjne a filozofia Boga Stanisław Kowalczyk s. 7-52
Solidarność jako zasada życia społecznego w nauczaniu Jana Pawła II Stanisław Kowalczyk s. 13-19
Jak wykładać teodyceę dzisiejszym czytelnikom w Polsce? Stanisław Kowalczyk s. 17-30
Powołanie człowieka w oczach filozofów Stanisław Kowalczyk s. 17-29
Etyka – zagrożenie wolności nauki? Stanisław Kowalczyk s. 19-23
Koncepcja dialogu w świetle deklaracji sekretariatu dla niewierzących Stanisław Kowalczyk s. 21-32
Dwa zapomniane wydawnictwa pruszkowskie z okresu hitlerowskiej okupacji Henryk Krzyczkowski Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 24-40
Etos aktywności ekonomicznej w świetle encykliki "Caritas in Veritate" Benedykta XVI Stanisław Kowalczyk s. 25-31
Podzwonne Stanisław Kowalczyk s. 26, 26-0
Komplementarność sprawiedliwości i miłości w społecznym nauczaniu Jana Pawła II Stanisław Kowalczyk s. 29-34
Ewolucjonizm a finalizm Stanisław Kowalczyk s. 33-48
Bóg a zło? : z problematyki Opatrzności Bożej Stanisław Kowalczyk s. 37-56
Filozoficzne koncepcje wartości Stanisław Kowalczyk s. 37-51
Społeczny charakter człowieka jako podstawa dialogu chrześcijańsko-marksistowskiego Stanisław Kowalczyk s. 39-52
Koncepcja człowieka Alfreda N. Whiteheada Stanisław Kowalczyk s. 39-52
Argument eudajmologiczny w tomistycznej filozofii Boga Stanisław Kowalczyk s. 47-93
Etos liberalizmu – profil, pozytywy, ograniczenia, dylematy Stanisław Kowalczyk s. 49-55
Elementy heglowskiej filozofii człowieka Stanisław Kowalczyk s. 49-62
Idea Boga Paula Tilicha Stanisław Kowalczyk s. 49-61
Marksistowska a chrześcijańska koncepcja wolności Stanisław Kowalczyk s. 53-70
Heglowska koncepcja religii Stanisław Kowalczyk s. 55-66
Ku integralnej koncepcji szczęścia Stanisław Kowalczyk s. 61-79
Czym jest panteizm? Stanisław Kowalczyk s. 65-81
Idea sprawiedliwości społecznej w nauce Kościoła Stanisław Kowalczyk s. 83-95
Uśmiech Stanisław Kowalczyk s. 85, 85-0
Czemuś tak dolę moją uciernił Stanisław Kowalczyk s. 86, 86-0
Październik Stanisław Kowalczyk s. 86, 86-0
Niedziela Stanisław Kowalczyk s. 87, 87-0
To... tamto... owo... Stanisław Kowalczyk s. 88, 88-0
Łąka Stanisław Kowalczyk s. 88
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zataczaj się... Stanisław Kowalczyk s. 89, 89-0
Kołysanka Stanisław Kowalczyk s. 89
    Zacytuj
  • Udostępnij
Żołnierzowi niemieckiemu Stanisław Kowalczyk s. 90, 90-0
Co z nim zrobić? Stanisław Kowalczyk s. 91-92, 91-0
Les conceptions classiques et contemporaines de la transcendance et de l'immanence de Dieu Stanisław Kowalczyk s. 103-126
Philosophical concepts of values Stanisław Kowalczyk s. 115-129
Argumentacja antropologiczna w filozofii Boga Stanisław Kowalczyk s. 117-137
"Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna", Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1987 : [recenzja] Iwo Kołodziejczyk Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 122-130
"Człowiek a społeczność : zarys filozofii społecznej", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1994 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 123-124
"Liberalizm i jego filozofia", Stanisław Kowalczyk, Katowice 1995 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 147-148
Czy istnieje filozofia sportu? = Does the philosophy of sport exist? Stanisław Kowalczyk s. 152-155
"Teoria poznania", Stanisław Kowalczyk, Sandomierz 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 152-153
O właściwą interpretację doświadczenia w filozofii Boga Stanisław Kowalczyk s. 153-184
Modele integracji europejskiej Stanisław Kowalczyk s. 157-163
"Metafizyka ogólna", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1997 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna", Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 170-171
Państwo a problem sprawiedliwości społecznej Stanisław Kowalczyk s. 171-178
"Filozofia kultury : próba personalistycznego ujęcia problematyki", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1996 : [recenzja] Edward Balawajder Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Człowiek-społeczność-wartości : z refleksji nad człowiekiem", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1995 : [recenzja] Edward Balawajder Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Bóg w myśli współczesnej. Problematyka Boga i religii u czołowych filozofów współczesnych", Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 181-182
Pomiędzy zniewoleniem a wolnością Stanisław Kowalczyk s. 183-194
"Odkrywanie Boga: centralne problemy filozofii Boga", Stanisław Kowalczyk, Sandomierz 1981 : [recenzja] Roman Forycki Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 186-189
"Siejba słowa, t. XXII: Otoczmy troską życie : cz. II, Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2009", Ignacy Dec, Świdnica 2011 : [recenzja] Stanisław Kowalczyk Ignacy Dec (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Drogi ku Bogu", Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1983 : [recenzja] Stefan Moysa Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Zarys filozofii człowieka", Stanisław Kowalczyk, Sandomierz 1990 : [recenzja] Arkadiusz Jabłoński Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"U podstaw demokracji : zagadnienia aksjologiczne", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2001 : [recenzja] Marian Wolicki Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 198-207
"Z problematyki dialogu chrześcijańsko-marksistowskiego", Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1977 : [recenzja] Stefan Moysa Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Liberalizm i jego filozofia", Stanisław Kowalczyk, Katowice 1995 : [recenzja] Jarosław Koral Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 219-221
Idea sprawiedliwości społecznej w kontekście procesu globalizacji Stanisław Kowalczyk s. 219-224
"Nurty personalizmu : od Augustyna do Wojtyły", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2010 : [recenzja] Karol Jasiński Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 221-226
"Nurty personalizmu : od Augustyna do Wojtyły", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2010 : [recenzja] Piotr Mrzygłód Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2011 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Elementy filozofii i teologii sportu", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2002 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 222-223
Październik Stanisław Kowalczyk s. 225, 225-0
Gdzie nie posieją mnie Stanisław Kowalczyk s. 225, 225-0
Kultura fizyczna alumnów Stanisław Kowalczyk Zbigniew Dziubiński (aut. dzieła rec.) s. 228-231
"Z problematyki dialogu chrześcijańsko-marksistowskiego", Ks. Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Sujka Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 234-238
"Lubelskie Towarzystwo Lekarskie 1874-1951", Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1987 : [recenzja] Teresa Ostrowska Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Naród, państwo, Europa : z problematyki filozofii narodu", Stanisław Kowalczyk, Radom 2003 : [recenzja] Ignacy Dec Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 239-240
"Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2011 : [recenzja] Edward Walewander Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 244-245
"Liberalizm i jego filozofia", Stanisław Kowalczyk, Katowice 1995 : [recenzja] Jarosław Koral Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 255-257
Ewolucyjno-kosmiczna koncepcja człowieka P. Teilharda de Chardin Stanisław Kowalczyk s. 263-290
Stanisław Kunz : "Ze wspomnień redaktora >>Gazety Grudziądzkiej<<" s. 299-330
"Ciało człowieka w refleksji filozoficznej", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2009 : [recenzja] Kazimierz Szałata Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 308-314
Polskim personalizm współczesny Stanisław Kowalczyk s. 315-334
Etyka postmodernizmu Stanisław Kowalczyk s. 333-339
"Z refleksji nad człowiekiem. Człowiek - społeczność - wartość", Stanisław Kowalczyk, Lublin 1995 : [recenzja] Grzegorz Baczewski Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 394-396
Sport w filozoficznej i teologicznej perspektywie Zbigniew Dziubiński Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 399-402
"Idee filozoficzne postmodernizmu", Stanisław Kowalczyk, Radom 2004 : [recenzja] Marek Wójtowicz Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 505-507
"Lubelskie Towarzystwo Lekarskie 1874-1951", Stanisław Kowalczyk, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydzialu Biologii, Monografie t. XI, Warszawa-Łódź 1987 : [recenzja] Włodzimierz Witczak Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 633-634