Znaleziono 19 artykułów

Jacek Soszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kulisy edycji Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika pod kierunkiem profesora Pawła Czartoryskiego : garść wspomnień Jacek Soszyński s. 43-50
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja (1998-2000) : Wspomnienia pośmiertne : Paweł Czartoryski (1924-1999) Jan Malicki Jacek Soszyński s. 72-82
"The Medieval English Universities: Oxford and Cambridge to c. 1500", Alan B. Cobban, 1988 : [recenzja] Jacek Soszyński Alan B. Cobban (aut. dzieła rec.) s. 113-116
"Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza. Studium analityczne ksiąg X-XII", Piotr Dymmel, Warszawa 1992 : [recenzja] Jacek Soszyński Piotr Dymmel (aut. dzieła rec.) s. 150-152
"An Introduction to the Historiography of Science", Helge Kragh, Cambridge-New York-Port Chester-Melbourne-Sydney 1989 : [recenzja] Jacek Soszyński Helge Kragh (aut. dzieła rec.) s. 160-161
Konferencja kodykologiczna w Groningen Jacek Soszyński s. 185-186
Kongres neolatynistów Gli Umanesimi Medievali Jacek Soszyński s. 185-186
"Polska pisząca w średniowieczu. Kopiści i kolofony rękopisów średniowiecznych ze zbiorów polskich", T. 1: "Biblioteki Warszawy", pod red. Edwarda Potkowskiego, Warszawa 1993 : [recenzja] Jacek Soszyński Edward Potkowski (aut. dzieła rec.) s. 186-188
Workshop: Komputerowe bazy danych w Archiwum Głównym Akt Dawnych Jacek Soszyński s. 195-196
Seminarium kodykologiczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu Jacek Soszyński s. 211-212
"Kronika papieży i cesarzy", Marcin Polak, [oprac.] Agnieszka Fabiańska, Jacek Soszyński, Kęty 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Agnieszka Fabiańska (aut. dzieła rec.) Marcin Polak (aut. dzieła rec.) Jacek Soszyński (aut. dzieła rec.) s. 219
"Rękodzieło papiernicze", Józef Dąbrowski, Jadwiga Siniarska-Czaplicka, Warszawa 1991 : [recenzja] Jacek Soszyński Józef Dąbrowski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Siniarska-Czaplicka (aut. dzieła rec.) s. 259-261
"History, Prophecy and the Stars. The Christian Astrology of Pierre d'Ailly. 1350-1420", Laura Ackerman-Smoler, Princeton 1994 : [recenzja] Jacek Soszyński Laura Ackerman-Smoler (aut. dzieła rec.) s. 271-275
"Sacerdotium - imperium - studium. Władze uniwersalne w późnośredniowiecznych kronikach martyriańskich", Jacek Soszyński, Warszawa 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Jacek Soszyński (aut. dzieła rec.) s. 339-340
"Reason and Society in the Middle Ages", Alexander Murray, Oxford 1978 : [recenzja] Jacek Soszyński Alexander Murray (aut. dzieła rec.) s. 357-360
"Entstehung und Ausbreitung der copernicanischen Lehre", Ernst Zinner, München 1988 : [recenzja] Jacek Soszyński Ernst Zinner (aut. dzieła rec.) s. 360-361
Kult św. Wita w Polsce średniowiecznej Jacek Soszyński s. 463-470
Sesja witelońska - Toruń 17 września 1987 Jacek Soszyński s. 579-580
Sympozjum kromeriańskie (23-24 maja 1989) Jacek Soszyński s. 1014-1015