Znaleziono 14 artykułów

Wojciech Wyskiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Anna Barańczak Jan Bełkot Marek Białota Andrzej Chruszczyński Zofia Cygal-Krupowa Irena Furnal Elżbieta Janus Marek Kwapiszewski Leszek Libera Jan Malicki Elżbieta Nawrat Teresa Podgórska Wiesław Pusz Maria Rudzka-Symotiuk Antoni Smuszkiewicz Ewa Szary-Matywiecka Halina Tchórzewska Jan Walc Jacek Wesołowski Janina Wierteł Wojciech Wyskiel Maciej Włodarski Jerzy Świdziński Bogusław Żurakowski s. 19-86
Myśli różne o Gombrowiczu Wojciech Wyskiel s. 69-84
Adela czyli Minotaur Wojciech Wyskiel s. 128-135
Zagubiony Autentyk Marek Adamiec Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 164-170
"O >>Trans-Atlantyku<< Witolda Gombrowicza", Wojciech Wyskiel, "Ruch Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 172
Schulz rozpisany na fiszkach Wojciech Wyskiel Jerzy Speina (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Adela czyli Minotaur", Wojciech Wyskiel, "Teksty" nr 1 (1974) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 195
"Świat i język w dziele Brunona Schulza", Wojciech Wyskiel, "Ruch Literacki" nr 2 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 197
"Wypracowanie na temat >>Noc lipcowa<<", Wojciech Wyskiel, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 218
"Myśli różne o Gombrowiczu", Wojciech Wyskiel,"Teksty" nr 6 (1972) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 238
"Strategie emigrantów", Wojciech Wyskiel, "Miesięcznik Literacki" nr 10 Jan Zieliński Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 256
"Tematy Romanowiczowej", Wojciech Wyskiel, "Ruch Literacki" z. 1 (1985) : [recenzja] Maciej Nowak Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 283
"Przeciw (w) literzaturze : esej o „Poezji czynnej” Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury", Krzysztof Rutkowski, Bydgoszcz 1987 : [recenzja] Wojciech Wyskiel Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 355-362
"Narracje literackie wobec wzorców komunikacji potocznej", Wojciech Wyskiel [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 433