Znaleziono 15 artykułów

Elżbieta Janus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Anna Barańczak Jan Bełkot Marek Białota Andrzej Chruszczyński Zofia Cygal-Krupowa Irena Furnal Elżbieta Janus Marek Kwapiszewski Leszek Libera Jan Malicki Elżbieta Nawrat Teresa Podgórska Wiesław Pusz Maria Rudzka-Symotiuk Antoni Smuszkiewicz Ewa Szary-Matywiecka Halina Tchórzewska Jan Walc Jacek Wesołowski Janina Wierteł Wojciech Wyskiel Maciej Włodarski Jerzy Świdziński Bogusław Żurakowski s. 19-86
Своеобразие возникновения русского аналитического компаративa : (в аспекте взаимодействия языков и культур) Elżbieta Janus s. 21-37
"Wykładniki intensywności cechy (na materiale polskim i rosyjskim)", Elżbieta Janus, Wrocław 1981 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) s. 112
Eufemizująca funkcja wyrażeń gradacyjnych Elżbieta Janus s. 119-132
"Słońce mu ciemnością drogę zagradzało" : nauka o świetle Jana Damasceńskiego czy Dionizego Areopagity w "Słowie o wyprawie Igora"? Dmitrij S. Lichaczow Elżbieta Janus (tłum.) s. 123-125
Gest - słowo - ikona : o staroobrzędowym znaku sakralnym Elżbieta Janus s. 129-140
"O łączliwości słowa >>gorąco<<", Elżbieta Janus [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Janus Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) s. 132
"O określeniu większej Elżbieta Janus Igor A. Mielczuk (aut. dzieła rec.) s. 134
Funkcjonowanie wykładników intensywności w zdaniu Elżbieta Janus s. 157-161
Formuły rytmiczno-składniowe w rosyjskim 4-stopowcu jambicznym Michaił Gasparow Elżbieta Janus (tłum.) s. 202-216
Folklor historyczny i ruchy ludowe w Rosji XVII-XVIII wieku : tezy Marija B. Pluchanowa Elżbieta Janus (tłum.) s. 217-224
"Semiotyka kultury", Elżbieta Janus, Maria Renata Mayenowa, Warszawa 1977 : [recenzja] Halina Wistuba Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 223-227
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Elżbieta Aleksandrowska Maria Bokszczanin Ewa Cytowska Urszula Jakubowska Elżbieta Janus Helena Kapełuś Alina Kowalczykowa Daria Nałęcz Zofia Sinko s. 244-256
"Semiotyka kultury", wybór i opracowanie Elżbieta Janus i Maria Renata Mayenowa, przedmowa: Stefan Żółkiewski, bibliografię opracował Jerzy Faryno, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 500 : [recenzja] Zbigniew Maciejewski Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 373-381
"Semiotyka kultury", wybór i opracowanie Elżbieta Janus i Maria Renata Mayenowa, przedmowa: Stefan Żółkiewski, bibliografię opracował Jerzy Faryno, Warszawa 1975, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 500 : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 381-394