Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Biuletyn Polonistyczny
1980, Tom 23, Numer 1-2 (75-76)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Biłoś Barbara Bobrowska Andrzej Borowski Paul Coates Oskar Stanisław Czarnik Barbara Czwórnóg-Jadczak Barbara Domańska Józef Dużyk Barbara Falecka Elżbieta Feliksiak Maria Garbaczowa Jan Godyń Andrzej Krzysztof Guzek Józef Hodyl Józef Japola Norbert Kornillowicz Krzysztof Maciej Krasuski Marek Kędzierski Krystyna Laskowicz Magdalena Lubelska Bogumiła Malek Elżbieta Malinowska Henryk Michalski Leonard Neuger Józef Pałka Dorota Piasecka Jurand Sanach Krzysztof Stepnik Maria Barbara Stykowa Jadwiga Szymkowska Jacek Wojciechowski Monika Ziółek Aleksandra Ziółkowska Michał Zięba s. 17-131
Stanisław Jodłowski Zofia Kurzowa s. 132-135
Karel Krejči Józef Magnuszewski s. 135-141
Witold Taszycki Maria Karpluk s. 141-144
Uniwersytet Gdański Marek Adamiec Małgorzata Czermińska s. 149-151
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. s. 158-164
Uniwersytet Łódzki Maria Marcjan s. 165-170
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Małgorzata Gromadzińska s. 170-172
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. s. 172-173
Uniwersytet Warszawski. s. 173-178
Uniwersytet Wrocławski. s. 178-184
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Henryk Dubowik s. 184-185
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie Antoni Jopek s. 187-192
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie Tadeusz Zienkiewicz s. 193-194
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu Bogusław Żurakowski s. 194-198
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie Kazimierz Surowiec s. 198-200
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku Edward Homa s. 200-201
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie Erazm Kuźma s. 201-202
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze Antoni Baczewski s. 202-203
Język i literatura polska w Instytucie Badań Polonijnych UJ Władysław Miodunka s. 207-214
Nagrody za prace opublikowane przez IBL. s. 215
Posiedzenie Rady Naukowej. s. 215-216
Kontakty IBL z uczonymi włoskimi Wanda Roszkowska s. 216-220
"Karel Krejči i jego dzieło" Andrzej Gordziejewski s. 229-231
Z działalności muzeum Tadeusz Januszewski s. 231-236
Mickiewicziana i zbiory góreckich Tadeusz Januszewski s. 236-240
Archiwum Literackie K. I. Gałczyńskiego Alicja Bałakier s. 240-243
Historia literatury polskiej w Bydgoskim Towarzystwie Naukowym. s. 243-248
Prace Towarzystwa Naukowego KUL w zakresie Historii Literatury Polskiej Barbara Grodzieńska s. 249-252
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze: oddział w Opolu Janina Nijakowska s. 257-260
Z działalności Komisji Historycznoliterackiej Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie Zbigniew Andres s. 260-264
Działalność Towarzystwa Naukowego w Toruniu. s. 264-268
Nauka o literaturze w pracach Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Jan Trzynadlowski s. 269-272
"Śląski Korbut" Jan Zaremba s. 272-274