Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Biuletyn Polonistyczny
1967, Tom 10, Numer 29

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja poświęcona pracom nad Podręcznikiem uniwersyteckim historii literatury polskiej Jan Józef Lipski s. 5-9
Z prac Działu Literatury Staropolskiej Wanda Roszkowska s. 9-17
Kollokwium Norwidowskie Janina Kamionkowa s. 18-26
Sesja naukowa Instytutu Badań Literackich PAN "Henryk Sienkiewicz - twórczość i recepcja światowa" Krystyna Tokarzówna Teresa Tyszkiewicz s. 26-33
Sprawozdanie z ogólnopolskiego zebrania Działu Literatury Współczesnej Helena Zaworska s. 33-38
Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku Irena Wyczańska s. 38-41
Sprawozdanie z sesji poetyki historycznej Barbara Otwinowska s. 41-46
Z wydawnictw Instytutu Badań Literackich Aniela Piorunowa s. 46-54
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 54-56
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. s. 57-69
Streszczenia rozpraw doktorskich. s. 70-95
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Jadwiga Czachowska Jan Detko Jerzy Kądziela Roman Sobol Maria Straszewska Ryszard Wojciechowski Jerzy Święch s. 97-104
Sprawozdanie z Konferencji Teoretycznoliterackiej młodych pracowników naukowych polonistyki Barbara Biskupska s. 105-108
Sesja naukowa poświęcona twórczości Piotra Kochanowskiego Paulina Buchwald-Pelcowa s. 109-115
Ogólnopolski zjazd polonistów wychowanków Uniwersytetu Jagiellońskiego Jerzy Smoter s. 116-117
Polonistyka za granicą. s. 117-133
Zmarli. s. 133-140
Materiały nadesłane. s. 140-141