Znaleziono 10 artykułów

Jan Detko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Jadwiga Czachowska Jan Detko Jerzy Kądziela Roman Sobol Maria Straszewska Ryszard Wojciechowski Jerzy Święch s. 97-104
"Znaczenie naturalizmu", Jan Detko, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 126
"Eliza Orzeszkowa", Jan Detko, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 149
"Antoni Sygietyński. Estetyk i krytyk", Jan Detko, Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 149
"Warszawskie utwory Dygasińskiego", Jan Detko, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 179
"Warszawskie antymonie", Jan Detko, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 210
Warszawskie utwory Dygasińskiego Jan Detko s. 219-236
Stan badań nad pozytywizmem (1945-1974) Jan Detko s. 259-278
"Antoni Sygietyński. Estetyk i krytyk", Jan Detko, indeks zestwiła Lucyna Michalska, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 356 : [recenzja] Tadeusz Żabski Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 328-334
Problemy kompozycji powieściowej w estetyce Antoniego Sygietyńskiego Jan Detko s. 363-401