Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 124
Biuletyn Polonistyczny
1974, Tom 17, Numer 52

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5-8
Ogólne. s. 11-21
Staropolszczyzna. s. 23-35
Romantyzm. s. 45-64
Skróty nazw placówek naukowych Aniela Piorunowa s. 170-171
Wykaz instytucji i osób, od których otrzymano ankiety. s. 173-180
"Bohaterowie poezji naszych czasów", Edward Balcerzan, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R. VII (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 181
"Adresat w poezji Leśmiana", Eugeniusz Czaplejewicz, Wrocław 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 181
"Formy literatury popularnej. Studia", pod red. A. Okopień-Sławińskiej", Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 183
"Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych", Michał Głowiński, Warszawa 1973 : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 183
"O dziele radiowym. Z zagadnień estetyki oryginalnego słuchowiska", Michał Kaziów, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Michał Kaziów (aut. dzieła rec.) s. 185
"Konteksty nauki o literaturze", pod red. M. Czermińskiej, Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska s. 185
"Z problemów poetyki science fiction. Konstrukcja powieści fantastyczno-naukowej Stanisława Lema", Piotr Krywak, "Ruch Literacki" z. 5 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Piotr Krywak (aut. dzieła rec.) s. 187
"O tzw. >>filmowości<< dzieła literackiego.Wstęp do problematyki", Maria Marcjan [w:] "Litteraria. Teoria literatury, metodologia, kultura, humanistyka", Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Marcjan (aut. dzieła rec.) s. 187
"Diagram, mapa, metafora", Maria Renata Mayenowa, "Teksty" nr 5 (1973) : [recenzja] Maria Renata Mayenowa Krzysztof Zaleski s. 189
"Obraz-słowo-znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej", Janusz Pelc, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 189
"Językowe źródła metafory na przykładzie poezji Tymoteusza Karpowicza", Halina Spasowska, "Litteraria. Teoria literatury, metodologia, kultura, humanistyka", Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Halina Spasowska (aut. dzieła rec.) s. 191
"W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna", Ludwika Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Ludwika Szczerbicka-Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 191
"Bohater poezji okupacyjnej", Jerzy Święch, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R. VII (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) s. 193
"Symptomy wśród znaków literackich", Jan Trzynadlowski [w:] "Litteraria. Teoria literatury, metodologia, kultura, humanistyka" Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Z zagadnień poetyki opisu", Sławomir Winkowski [w:] "Litteraria. Teoria literatury, metodologia, kultura, humanistyka" Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Sławomir Winkowski (aut. dzieła rec.) s. 195
"Stanisław Lem", Ewa Balcerzak, Warszawa 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Ewa Balcerzak (aut. dzieła rec.) s. 195
"Nic-oprócz ludzi", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 197
"W perspektywie korepetycji", Małgorzata Baranowska, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 197
"Krwawy karnawał", Stanisław Barańczak, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 199
"Potworne dziecko, czyli kłopoty z historią", Ewa Bieńkowska, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 199
"Stygnący popiół", Jan Błoński, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 201
"Awangarda wschodnioeuropejska jako kierunek literacki", Endre Bojtar, (I) "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1972), (II) "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Endre Bojtar (aut. dzieła rec.) s. 201
"Folklorystyczny aspekt "Króla-Ducha" Juliusza Słowackiego", Maria Cieśla [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 203
">>Rękopis znaleziony w Saragossie<< rozpisany na głosy", Maria Cieśla, "Pamiętnik Literacki" z. 4 (1973) : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 203
"Sztyrmer i Lermontow", Helena Cybienko, "Slavia Orientalis" nr 3 (1973) : [recenzja] Aniela Piorunowa Helena Cybienko (aut. dzieła rec.) s. 205
"Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin. Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971", pod red. M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1973 : [recenzja] Aniela Piorunowa s. 205
"Literatura czeska w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. Stan badań i postulaty", Jan Dutkowski, "Pamiętnik Słowiański" XXIII (1973) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jan Dutkowski (aut. dzieła rec.) s. 207
"Ikar Hiobem", Krzysztof Dybciak, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 207
"Elementy narracji i konstrukcji gawędowej w twórczości nowelistycznej A.Dygasińskiego", Barbara Dyduchowa, "Ruch Literacki" z.6 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Barbara Dyduchowa (aut. dzieła rec.) s. 209
"O staropolskim paszkwilu imiennym i jego odmianie epigramatycznej", Hanna Dziechcińska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Wśród bogów i bohaterów. Dramaty antyczne Stanisława Wyspiańskiego wobec mitu", Hanna Filipkowska, Warszawa 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Hanna Filipkowska (aut. dzieła rec.) s. 211
"Przeklęta pamięć", Aleksander Fiut, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 211
"Świat powieściowy Wilhelma Macha", Aleksander Fiut, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Ewa Szary Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 213
">>Tak jest dziwnie, tak jest inaczej<<", Michał Głowiński, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 213
"Castus Ioseph", Stanisław Gosławski,Wrocław 1973 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stanisław Gosławski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Spotkanie Pankracego z hrabią Henrykiem. Plotki i domniemania historyczne", Maria Grabowska, "Pamiętnik Literacki" z.4. (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 215
"Rola krytyki w kształtowaniu koncepcji powieściopisarstwa Stanisława Brzozowskiego", Marek Grygorowicz, " Litteraria. Teoria literatury, metodologia, kultura, humanistyka" Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Marek Grygorowicz (aut. dzieła rec.) s. 217
"Nieznana relacja współczesna z lektury Mickiewiczowskich >>Poezji<<", Mieczysław Inglot, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R. VII (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 217
"Badania literackie nad XIX stuleciem", Maria Janion, "Teksty" nr 5 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 219
"Milka, Bittra, Velma", Jerzy Jarzębski, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 219
"Romantyczny lirnik. (O informatorach ludowych w czasach romantyzmu)", Helena Kapełuś [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R.Górskiego i J.Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 221
"Jakobin prawicy", Wojciech Karpiński, "Twórczość" nr 12 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) s. 221
"Diabli wiedzą co, czyli Choromański", Hanna Kirchner, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Hanna Kirchner (aut. dzieła rec.) s. 223
">>Nieustannie w dziejach prawdziwa<<", Tadeusz Kłak [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Stugia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973: [recenzja] Elżbieta Jaworska Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 223
"Guślarz Prospero. Mistyfikacje i mistyfikacyjki", Teresa Komorowska [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Teresa Komorowska (aut. dzieła rec.) s. 225
"Conrad. 1896-1900. Strategia wrażeń i refleksji w narracjach Marlowa", Aniela Kowalska, Wrocław 1973 : [recenzja] Hanna Filipkowska Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 225
">>Knyhy bytija ukrainśkoho narodu<< Mykoły Kostomarowa i >>Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego<< Adama Mickiewicza", Stefan Kozak, "Slavia Orientalis" nr 2 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Stefan Kozak (aut. dzieła rec.) s. 227
"Poeta autentyczny. O twórczości Stanisława Czernika", Violetta Krawczyk, Łódź 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Violetta Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 227
"Klucze do wyobraźni. Wyd. 2 poszerz.", Jerzy Kwiatkowski, Kraków 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Wczesna awangarda polska a romantyzm", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1973) : [recenzja] Aniela Piorunowa Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 229
"Adolfa Brudnickiego król, hetman i pionek", Antoni Libera, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Antoni Libera (aut. dzieła rec.) s. 231
"Tren", Jacek Łukasiewicz, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 231
"Rodowody Maurycego Beniowskiego. (Na marginesie >>Nowego Korbuta<<)", Stanisław Makowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.VII (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Awangardowa wielość rzeczywistości", Stanisław Marczak-Oborski, "Dialog" nr 8 (1973) : [recenzja] Aniela Piorunowa Stanisław Marczak-Oborski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Wszyscy piszą wiersze", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 235
"Zabawa >>Karykaturami<<", Jan Michalik, "Ruch Literacki" z.6 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 235
"Utwory poetyckie", Stanisław Młodożeniec, Warszawa 1973 : [recenzja] Aniela Piorunowa Stanisław Młodożeniec (aut. dzieła rec.) s. 237
"A ślad po mnie-pieśń złota... Teofil Lenartowicz", Jan Nowakowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Aniela Piorunowa Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 237
"Reb Tojwie i świat", Tadeusz Nyczek, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 239
"Dramaty Kazimierza Tetmajera", Alicja Okońska, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Alicja Okońska (aut. dzieła rec.) s. 239
"Wieszcz czy robotnik słowa? (albo czym mógłby być dla Broniewskiego Brecht?)", Heinz Olschowsky, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1973) : [recenzja] Aniela Piorunowa Heinz Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 241
"Baśnie dla dorosłych", James W. Parker, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska James W. Parker (aut. dzieła rec.) s. 241
"Symboliczne triady >>Próchna<<", Jerzy Paszek, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 243
">>Nie buduję domów ani nie stawiam mostów<<", Janusz Pawłowski, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Janusz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 243
"Tuwim i Gałczyński po latach", Marian Piechal, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 245
"Tuwim, Gałczyński i Czechosłowacja", Jan Pilar, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Pilar (aut. dzieła rec.) s. 245
"Wilhelm Mach w szkole krytyków", Jerzy Poradecki, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1973) : [recenzja] Aniela Piorunowa Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 247
"Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia. Praca zbiorowa pod red. Z. Golińskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska s. 247
"Problemy literatury polskiej. S.2. Praca zbiorowa pod red. J. Pelca", Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska s. 249
"Młoda Polska i problem kultury integralnej", Bogdan Rogatko, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Bogdan Rogatko (aut. dzieła rec.) s. 249
"Nie ogłoszona kronika Bolesława Prusa z roku 1905", Jadwiga Rudnicka, "Twórczość" nr 10 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jadwiga Rudnicka (aut. dzieła rec.) s. 251
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Artysta wobec kultury. Dwa typy autorefleksji literackiej: Ekspresjoniści >>Zdroju<< i Witkacy", Kamila Rudzińska, Wrocław 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) s. 251
"Z recepcji >>Bajarza polskiego<< A.J. Glińskiego", Dorota Simonides [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 253
"O filozofii epigramatów Kazimierza Brodzińskiego", Alina Siomkajłówna, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Alina Siomkajłówna (aut. dzieła rec.) s. 253
"Martwa pogoda", Janusz Sławiński, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 255
"Spotkania literackie. Z dziejów powiązań polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu" Pod red. B. Galstera i J. Kamionkowej. Przy współudziale A. Piorunowej, Wrocław 1973 : [recenzja] Aniela Piorunowa s. 255
"Z dziejów powiązań polsko-rosyjskich w dobie romantyzmu i neoromantyzmu. (C. d.)", : [recenzja] Aniela Piorunowa s. 257
"Białoszewskiego >>Pamiętnik z powstania warszawskiego<<", Zofia Stefanowska, "Teksty", nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 257
"Dom Apollinaire'a. Rzecz o polskości i rodzinie poety", Anatol Stern, Kraków 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Anatol Stern (aut. dzieła rec.) s. 259
"Janka Kupała a Adam Mickiewicz i Taras Szewczanko", Włodzimierz Stochel, "Slavia Orientalis" nr 2 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Włodzimierz Stochel (aut. dzieła rec.) s. 259
"Wieloznaczny ton liryki", Leszek Szaruga, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Leszek Szaruga (aut. dzieła rec.) s. 261
">>Treny<< Jana Kochanowskiego w świetle estetyki recepcji i oddziaływania", Ludwika Szczerbicka-Ślęk, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Izabela Jarosińska Ludwika Szczerbicka-Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 261
"Kamienny świat pod kamiennym niebem", Małgorzata Szpakowska, "Teksty" nr 4 (1973) :[recenzja] Krzysztof Zaleski Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 263
"Parnicki i sprawa polska", Maciej Szybist, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Maciej Szybist (aut. dzieła rec.) s. 263
"Pseudonimy >>Wiadomości Brukowych<<", Dobrosława Świerczyńska, "Rocznik Towarzystwa im. Adama Mickiewicza" R.VII (1973) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Dobrosława Świerczyńska (aut. dzieła rec.) s. 265
"Jan Czeczot jako redaktor i korektor drugiego tomu >>Poezji< Mickiewicza", Stanisław Świrko, "Rocznik Towarzystwa im Adama Mickiewicza" R. VII (1973) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 265
"Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza. 1918-1968", Marian Tatara, Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Marian Tatara (aut. dzieła rec.) s. 267
"Rygory spowiedzi", Stefan Treugutt, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Stefan Treugutt (aut. dzieła rec.) s. 267
"Teatrologia w dwudziestoleciu międzywojennym", Eleonora Udalska, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Eleonora Udalska (aut. dzieła rec.) s. 269
"Pierwsze powieści Brzozowskiego", Marta Wyka, "Ruch Literacki" z.5 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Marta Wyka (aut. dzieła rec.) s. 269
"Nie zachowując proporcji", Adam Zagajewski, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Adam Zagajewski (aut. dzieła rec.) s. 271
"Dawna duma ukraińska i polska w świetle danych historycznych", Orest Ziłyński, "Slavia Orientalis" nr 4 (1973) : [recenzja] Marek Gumkowski Orest Ziłyński (aut. dzieła rec.) s. 271
"Rynek", Roman Zimand, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 273
"Renesans. Historia literatury polskiej pod red. K. Wyki", Jerzy Ziomek, Warszawa 1973 : [recenzja] Marek Gumkowski Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 273
"Bibliografia polskich prac z zakresu slawistyki (1968-1972). Tom 1-2", Warszawa 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska s. 275
"Dzieło Juliana Krzyżanowskiego. Bibliografię prac 1913-1962 oprac. Z. Swidwińska-Krzyżanowska, okres 1963-1973 dopełniła M. Bokszczanin, wstęp Z. Libery", Warszawa 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska s. 275
"Stanisław Czernik. Życie i twórczość. Bibliografia", Michał Kuna, Ostrzeszów 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Michał Kuna (aut. dzieła rec.) s. 277
"Rola romantyzmu w badaniach folkloru polskiego i słowiańskiego w Krakowie w latach 1835-1851", Wiesław Bieńkowski [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Wiesław Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 277
"Problematyka badań nad gawędziarstwem ludowym", Karol Kadłubiec [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Karol Kadłubiec (aut. dzieła rec.) s. 279
"Polityczne pieśni odpustowe z Galicji", Franciszek Kotula, "Literatura Ludowa" nr 4 Elżbieta Jaworska Franciszek Kotula (aut. dzieła rec.) s. 279
"O recepcji folkloru górniczego", Józef Ligęza [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 281
"Bajki śląskie.Ze zbiorów... Wybór, wstęp i oprac. E. Jaworskiej, red. H. Kapełuś. Słowo wstępne J. Krzyżanowskiego", Lucjan Malinowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Lucjan Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 281
"Zbiory przysłów mazurskich Hermanna Frischbiera", Tadeusz Oracki, "Literatura Ludowa" nr 4 Elżbieta Jaworska Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 283
"Południowosłowiańskie prace i materiały Oskara Kolberga", Agata Skrukwa [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego",, Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Agata Skrukwa (aut. dzieła rec.) s. 283
"Przysłowia w >>Sielankach<< Szymona Szymonowica", Dobrosława Świerczyńska [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Dobrosława Świerczyńska (aut. dzieła rec.) s. 285
"Prace i materiały Oskara Kolberga dotyczące kultury ludowej Słowian wschodnich i zachodnich oraz Litwy", Madard Tarko [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Madard Tarko (aut. dzieła rec.) s. 285
">>Bajka o carze Sałtanie<< A. Puszkina i baśń >>O królewiczu z księżycem na czole, z gwiazdami po głowie<< J. A. Glińskiego", Anatolij Wałkow [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Studia folklorystyczne pod red. R, Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Anatolij Wałkow (aut. dzieła rec.) s. 287
"Kilka rozproszonych listów Stefana Żeromskiego", Zdzisław J. Adamczyk, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Zdzisław J. Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 287
"J. I. Kraszewski o Komisji Edukacji Narodowej", Wincenty Danek, "Ruch Literacki z.5 (1973) : [recenzja] Aniela Piorunowa Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 289
"Czasopismo >>niewiasta<< (1860-1863). Szkic monograficzny", Roman Jaskuła, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. XII z.4 (1973) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Roman Jaskuła (aut. dzieła rec.) s. 289
"Zajęcie broszury pt. "Na przykład". Poemat T. Peipera przed sądem okręgowym w Krakowie", Stanisław Jaworski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1973) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 291
"Myśl teatralna polskiej awangardy. 1919-1939. Antologia", Stanisław Marczak-Oborski, Warszawa 1973 : [recenzja] Aniela Piorunowa Stanisław Marczak-Oborski (aut. dzieła rec.) s. 291
"Opera w dawnej Polsce na dworze Władysława IV i królów saskich. Studia i materiały pod red. J. Lewańskiego", Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska s. 293
"Nieznane szczegóły z dzieciństwa Juliusza Słowackiego", Eugeniusz Sawrymowicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1973) : [recenzja] Marian Płachecki Eugeniusz Sawrymowicz (aut. dzieła rec.) s. 293
"Prasa warszawska i krakowska (galicyjska) na przełomie lat sześćdziesiątych XIX wieku w ocenie ówczesnych pisarzy i publicystów. Część 1", Józef Skrzypek, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" t. XII z.4 (1973) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Józef Skrzypek (aut. dzieła rec.) s. 295
"Drobiazgi z korespondencji Żeromskiego i Sienkiewicza", Jerzy Starnawski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 295
"Czasopisma wileńskie Adama Honorego Kirkora", Małgorzata Stolzman, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie" z.26, Kraków 1973 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Małgorzata Stolzman (aut. dzieła rec.) s. 297
">>Kalina<< (1866-1870)" Aleksander Żyga, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" t. XII z.2 (1973) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 297