Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Biuletyn Polonistyczny
1958, Tom 1, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dział Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN. s. 5-12
Pracownia Historycznoliteracka Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu. s. 12-14
Z prac Działu Historii Literatury Polskiej XIX-XX w. s. 15-22
Sprawozdania z podróży naukowych pracowników IBL Zbigniew Goliński Mieczysław Klimowicz Ewa Korzeniewska s. 22-29
Zbiory ikonograficzne Biblioteki IBL. s. 29-31
Korespondencja M. Konopnickiej : archiwum M. Konopnickiej. s. 32-33
Zebranie naukowe Instytutu Badań Literackich. s. 33-35
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 37-49
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. s. 49-51
Sekcja Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. s. 51-54
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. s. 54-55
Z prac nad J. U. Niemcewiczem : Jan Dihm /Wadowice s. 57
Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki literackie. s. 58-59
Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. s. 60-61
Historia Literatury Polskiej na IV Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Moskwie. s. 61-62
Wydania zbiorowe dzieł pisarzy polskich w latach 1945-1958. s. 62-69
Polonistyka za granicą. s. 69-77
Indeks. s. 79-91