Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 142
Biuletyn Polonistyczny
1977, Tom 20, Numer 3 (65)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza stanu polonistycznej kadry naukowo-dydaktycznej. s. 1-28
Próby nowej interpretacji historii myśli filmowej Wiesław Godzic s. 37-41
Kasprowicz wczoraj i dziś Anna Raczyńska Maria Świątkowska s. 51-53
Przestrzeń w dziele literackim Włodzimierz Bolecki s. 53-56
"W kręgu poezji i prozy staropolskiej" Katarzyna Mroczek s. 56-61
Ogólnokrajowa narada bibliotekarzy i dokumentalistów Cecylia Gajkowska s. 61-62
Julian Krzyżanowski - w pierwszą rocznicę śmierci Elżbieta Jaworska s. 62-66
Posiedzenie Rady Naukowej IBL PAN Ryszard Wojciechowski s. 67-68
"Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku" Irena Wyczańska s. 69-75
"Pisarze polscy: przewodnik biograficzny i bibliograficzny" Jarosław Maciejewski s. 75-77
"Słownik pseudonimów pisarzy polskich" Cecylia Gajkowska s. 77-81
Zebrania "czwartkowe". s. 82-83
Sprawozdania z podróży naukowych Jadwiga Jagiełło Teresa Kostkiewiczowa Stefan Żółkiewski s. 83-88
Literatura polska i jej związki z literaturami słowiańskimi w międzyresortowym planie badań slawistycznych na lata 1976-1980 Halina Janaszek-Ivaničková s. 89-97
Archiwum Rękopiśmienne Juliana Przybosia w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza W Warszawie Grażyna Nieduszyńska s. 97-100
Prace z zakresu historii i teorii literatury polskiej w toku opracowania. s. 100-102
Badania nad dwudziestowieczną kulturą literacką w Polsce Alina Brodzka Stefan Żółkiewski s. 103-113
Badania w dziedzinie poetyki Maria Renata Mayenowa s. 113-127
Zapowiedzi wydawnicze i prace nadesłane. s. 128-135
"Lektura Bachtina", Eugeniusz Czaplejewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 137
"Polski wiersz tomiczny. W poszukiwaniu formuły systemu", Teresa Dobrzyńska,Zdzisława Kopczyńska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) s. 137
"Marksizm-kultura-dialog", Edward Kasperski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 139
"Barok. Sztuka-literatura-filozofia", Olgierd Narbutt, Wrocław 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Olgierd Narbutt (aut. dzieła rec.) s. 139
"Produkcja i realizm", Bogdan Owczarek, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1977) : [recenzja] Irena Stemplowska Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 141
"Pojęcie pracy w filozofii Stanisława Brzozowskiego", Ewa Sowa, Kraków 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Ewa Sowa (aut. dzieła rec.) s. 141
"Źródła literackie w badaniu historycznym", Jerzy Topolski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 143
"Morfologia bajki >>O rybaku i złotej rybce<<", Ryszard Waksmund, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVIII, Wrocław 1976 : [recenzja Irena Stemplowska Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 143
"Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T.1. Metody stylistyki literackiej. Kierunki ergocentryczne", Oprac. H. Markiewicz, wyd.2 przejrzane i zmienione, Kraków 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki s. 145
"Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T.2", Oprac. W. Markiewicz, Kraków 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki H. Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 147
"Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T.3. Perspektywy socjologiczne. Marksizm w badaniach literackich i jego promieniowanie", Oprac. H. Markiewicz, wyd.2 przejrzane i zmienione, Kraków 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki s. 149
"Dekadentyzm wśród prądów epoki", Teresa Walas, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Teresa Walas (aut. dzieła rec.) s. 151
"Spory wokół Schellinga w Polsce", Karol Bal, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 309, Germanica Wratislaviensia XXVI, Wrocław 1976 : [recenzja] Irena Stemplowska Karol Bal (aut. dzieła rec.) s. 151
"Ostatni dramat Grochowiaka", Anna Błaszkiewicz, "Dialog" nr 1 (1977) : [recenzja] Irena Stemplowska Anna Błaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 153
"Od >>Krzyżaków<< do >>Srebrnych orłów<<. Ewolucja polskiej powieści historycznej o średniowieczu", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" nr 1 (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 155
"Od >>Przeglądu Naukowego<< Edwarda Dembowskiego do >>Przeglądu Humanistycznego<< Jana Zygmunta Jakubowskiego", Józef Chałasiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Józef Chałasiński (aut. dzieła rec.) s. 155
"Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości", Stanisław Eile, Stanisław Kasztelowicz, wyd.2 poprawione i uzupełnione, Kraków 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) Stanisław Kasztelowicz (aut. dzieła rec.) s. 157
"Dezercja Leopolda Buczkowskiego", Andrzej Falkiewicz,"Twórczość" nr 1 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Andrzej Falkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 157
"Wybór tragiczny Derwida", Małgorzata Filek, "Zeszyty Naukowe UJ" T.CCCCXLII. Prace historycznoliterackie. z.35, Kraków 1976 : [recenzja] Joanna Żebrowska Małgorzata Filek (aut. dzieła rec.) s. 159
"Recepcja twórczości Franza Kafki w Polsce Ludowej (1945-1970)", Halina Góral, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 309, Germanica Wratislaviensia XXVI, Wrocław 1976 : [recenzja] Irena Stemplowska Halina Góral (aut. dzieła rec.) s. 159
"O moim Profesorze", Andrzej Gronczewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Andrzej Gronczewski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Herman Hesse a Polska", Stanisław Hibner, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 309, Germanica Wratislaviensia XXVI, Wrocław 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Stanisław Hibner (aut. dzieła rec.) s. 161
"Tomasz Mann a Polska", Herbert Honsza, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 309, Germanica Wratislaviensia XXVI, Wrocław 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Herbert Honsza (aut. dzieła rec.) s. 163
"Recepcja >>Tkaczy<< G. Hauptmanna w Polsce", Felicja Hubicka, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 309, Germanica Wratislaviensia XXVI, Wrocław 1976 : [recenzja] Joanna Żebrowska Felicja Hubicka (aut. dzieła rec.) s. 163
"Romantyczna legenda księcia Józefa", Maria Janion, Maria Żmigrodzka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 165
"Grochowiak, albo izolacja", Andrzej T. Kijowski, "Dialog" nr 1 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej T. Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 165
"O polskich tłumaczeniach utworów Mikołaja Karamzina", Witold Kowalczyk, "Slavia Orientalis" nr 1 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Witold Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 167
"Jan Zygmunt Jakubowski jako inspirator i organizator polonistyki", Janina Kulczycka-Saloni, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 167
"O sztuce pisarskiej Kazimierza Wyki", Jerzy Kwiatkowski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 169
"Krytyk-nauczyciel. (J.Z. Jakubowski o poezji współczesnej)", Andrzej Lam, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 169
"La Fontaine, Krasicki i Krylow - wielcy bajkopisarze europejscy", Zdzisław Libera, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 171
"Listy redaktorów poznańskich do Michała Czajkowskiego z lat 1838-1841", Oprac. Z. Wójcicka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki s. 171
"Sebastian Grabowiecki. Zarys monograficzny", Andrzej Litwornia, Wrocław 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Andrzej Litwornia (aut. dzieła rec.) s. 173
"W szwajcarskich górach. Alpejskie krajobrazy Słowackiego", Stanisław Makowski, Warszawa 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Zygmunt Krasiński w świadomości pisarskiej Żeromskiego", Stanisław Makowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1977) : [recenzja] Irena Stemplowska Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 175
"Współzawodnicy Sienkiewicza", Henryk Markiewicz, "Ruch Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 175
"Wokół prozy Marka Nowakowskiego", Zbigniew Mentzel, "Twórczość" 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Mentzel (aut. dzieła rec.) s. 177
"Pobożność i erotyka w poezji Kaspra Twardowskiego", Andrzej Milcarz, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVIII, Wrocław 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Andrzej Milcarz (aut. dzieła rec.) s. 177
"Bolesław Leśmian", Tadeusz Nyczek, Wrocław 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 179
"O literaturze polskiej. Materiały. Cz.2. Polska literatura współczesna", Wybór i opracowanie A.Z. Makowiecki, Warszawa 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki s. 179
"Kazimierz Wyka jako badacz literatury okresu Młodej Polski", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 181
"Przebudzenie. Antologia młodej poezji lubelskiej", Wybór, wstęp i oprac. S.J. Królik, Lublin 1976 : [recenzja] Danuta Szczęsna s. 181
"Koncepcja zaangażowania we współczesnej literaturze polskiej", Janusz Rohoziński, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Janusz Rohoziński (aut. dzieła rec.) s. 183
"Obłoki nad wysokim zamkiem", Jarosław Marek Rymkiewicz, "Twórczość" nr 2 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 183
"Tradycje teatru plebejskiego w komediach Aleksandra Fredry", Emil Stadnik, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVIII, Wrocław 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Emil Stadnik (aut. dzieła rec.) s. 185
"Spór o spuściznę po Stanisławie Brzozowskim w latach 1918-1939", Marian Stępień, Kraków 1976 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 185
"W kręgu Skamandra", Janusz Stradecki, Warszawa 1977 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 187
"O literaturze polskiej XIX wieku", Stanisław Tarnowski, Wybór i opracowanie H. Markiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Małgorzata Masalska Stanisław Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 187
"Ziemia utracona. Refleksje o stosunku Kazimierza Wyki do romantyzmu", Stefan Treugutt, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Stefan Treugutt (aut. dzieła rec.) s. 189
"Wyznaczniki formalne gatunków prasowych", Jan Trzynadlowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVIII, Wrocław 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Oddziaływanie europejskie Jana Kochanowskiego. Od renesansu do romantyzmu", Tadeusz Ulewicz, Wyd.2 rozszerzone, Wrocław 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 191
"Wespazjan Kochowski wobec tradycji czarnoleskiej", Wacław Walecki, "Zeszyty Naukowe UJ. T.CCCCXLII. Prace Historycznoliterackie" z.35, Kraków 1976 : [recenzja] Joanna Żebrowska Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 191
"Stanisław Brzozowski-drogi myśli", Andrzej Walicki, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Prussak Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 193
"Motywy polskie w krótkich formach literackich niemieckiego obszaru językowego. 1794-1914", Arno Will, Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Arno Will (aut. dzieła rec.) s. 193
"Wierny mąż języka. (O trudnej sztuce cytatu słów kilka)", Jan Witan, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Jan Witan (aut. dzieła rec.) s. 195
"Wspomnienia o Julianie Przybosiu", Oprac. i wstęp J. Sławiński, Warszawa 1976 : [recenzja] Marian Płachecki s. 195
"Hamlet", Stanisław Wyspiański, Oprac. M. Prussak, Wrocław 1976 : [recenzja] Maria Prussak Stanisław Wyspiański (aut. dzieła rec.) s. 197
"Między poetyką a polityką; odbiór >>Ody do młodości<< w latach 1826-1970", Stanisław Zabierowski, Katowice 1976 : [recenzja] Marek Zieliński Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Młoda Polska w badaniach J.Z. Jakubowskiego", Jadwiga Zacharska, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Jadwiga Zacharska (aut. dzieła rec.) s. 199
"Fredro z paradyzu. Studia i szkice", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 199
">>Poezje<< Norwida w edycji Brockhausa", Bogdan Zakrzewski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVIII, Wrocław 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Stanisław Jachowicz- poeta nieznany", Franciszek Ziejka, "Zeszyty Naukowe UJ. T.CCCCXLII. Prace Historycznoliterackie" z.35, Kraków 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 201
"Sienkiewiczowskie pojęcie artysty", Tadeusz Żabski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVIII, Wrocław 1976 : [recenzja] Marian Płachecki Tadeusz Żabski (aut. dzieła rec.) s. 203
"Lautreamont i Mickiewicz", Maciej Żurowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Aniela Piorunowa Maciej Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 203
"Stanisław Przybyszewski jako pisarz modernizmu niemieckiego", Zdzisław Żygulski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 309, Germanica Wratislaviensia XXVI, Wrocław 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Zdzisław Żygulski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Dramat staropolski. Od początków do powstania Sceny Narodowej. Bibliografia. T.2. Programy drukiem wydane do r. 1765. Cz.1 Programy teatru jeziuckiego", Oprac. W.Korotaj, J.Szwedowska, M.Szymańska, Red. nauk: A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1976 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 205
"Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września 1939. T.1-4", Jan Kowalik, Lublin 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jan Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 207
"Polska bibliografia literacka za rok 1973", Oprac. Zespół Poznańskiej Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN, Red. tomu E.Mendelska, Red. nauk. J.Czachowska, Warszawa 1976 : [recenzja] Danuta Szczęsna s. 207
"Benedykt Polak jako średniowieczny zbieracz podań i legend o Tatarach", Włodzimierz Jurow, "Literatura Ludowa" nr 6 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Włodzimierz Jurow (aut. dzieła rec.) s. 209
"Polska gwara żołnierska w okresie powojennym", Stanisław Kania, "Literatura Ludowa" nr 6 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Stanisław Kania (aut. dzieła rec.) s. 209
"Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków", Dorota Simonides, Warszawa 1976 : [recenzja] Joanna Żebrowska Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 211
"Ludowa wiedza genealogiczna a zalążki kultury piśmienniczej", Roch Sulima, "Literatura Ludowa" nr 6 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 211
"Giraudoux w teatrze polskim", Maria Olga Bieńka, Wrocław 1976 : [recenzja] Joanna Żebrowska Maria Olga Bieńka (aut. dzieła rec.) s. 213
"U źródła", Małgorzata Komorowska, "Dialog" nr 3 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Małgorzata Komorowska (aut. dzieła rec.) s. 213
"Polska tradycja a dramat współczesny", "Dialog" nr 3 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 215
"Teatrologia w Polsce w latach 19-19", Eleonora Udalska, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Prussak Eleonora Udalska (aut. dzieła rec.) s. 215
">>Verbum<<. (1934-1939). Pismo i środowisko. T.1: Materiały do monografii. T.2: Wybór artykułów", Oprac. M. Błońska, M. Kunowska-Porębna, S. Sawicki, Lublin 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 217
"Wprowadzenie do estetyki filmowej", Zbigniew Wyszyński, Wrocław 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Zbigniew Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 217
"Terminologie chez Sterne /Terminologia w twórczości Sterne'a Catherine Maire Alain Bony (aut. dzieła rec.) s. 219
"Miroirs réhtoriques, sept ans de reflexion /Zwierciadło retoryki, siedem lat refleksji Catherine Maire M. Groupe (aut. dzieła rec.) s. 219
"Modes et formes du narcissisme littéraire /Formy narcyzmu literackiego Catherine Maire Linda Hutckeon (aut. dzieła rec.) s. 221
"Les trois >>Don Quichttea<<", Joseph Kestner, "Poétique" nr 29 (1977) : [recenzja] Catherine Maire Joseph Kestner (aut. dzieła rec.) s. 221
"Voir sans être vu. Un cliché, un fantasme /Widzieć nie będąc widzianym. Klisza i złudzenie Catherine Maire Herni Lafon (aut. dzieła rec.) s. 223
"Une métro nommée Bonheur /Metro zwane Szczęście Catherine Maire André Targe (aut. dzieła rec.) s. 223
"Pis'ma russkich korriespondientow w archiwach polskich pisatielej / Listy rosyjskich korespondentów w archiwacg polskich pisarzy T. A. T.P. Agapkina (aut. dzieła rec.) s. 225
"Zofia Nałkowska", T.P. Agapkina [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] T. A. T.P. Agapkina (aut. dzieła rec.) s. 225
"Poezija Stanisława Riszarda Dobrowolskogo /Poezja Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego N. B. N.A. Bogomołowa (aut. dzieła rec.) s. 227
"Igor Newerly", N.A. Bogomołowa, [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] N. B. N.A. Bogomołowa (aut. dzieła rec.) s. 227
"Ot mieczty k diejstwitielnosti. O poezii L. Staffa 1910-ych godow /Od marzenia do rzeczywistości. O poezji L. Staffa z początku wieku N. B. N.A. Bogomołowa (aut. dzieła rec.) s. 229
"Izuczenije w Gruzii polsko-gruzinskich litieraturnych otnoszenii /Kontakty literackie polsko-gruzińskie jako problem badawczy T. A. W.I. Chitariszwili (aut. dzieła rec.) s. 229
"Władysław Broniewski", W.A. Choriew [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] W. A. W.A. Choriew (aut. dzieła rec.) s. 231
"Stanisłav Dygat", W.A. Choriew [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] W. A. W.A. Choriew (aut. dzieła rec.) s. 231
"Mikroramany Korniela Filipowicza /Mikropowieści Kornela Filipowicza W. A. W.A. Choriew (aut. dzieła rec.) s. 233
"Konstanty Ildefons Gałczyński", W.A.Choriew [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] W. A. W.A. Choriew (aut. dzieła rec.) s. 233
"Leon Kruczkowski", W.A. Choriew [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] W. A. W.A. Choriew (aut. dzieła rec.) s. 235
"Slanowlenije socyalisticzeskoj litieratury w Polsze /Kształtowanie litaratury socjalistycznej w Polsce T. A. W.A. Choriew (aut. dzieła rec.) s. 235
"Zamietki o polskom romanie naczala 70-ych godow /Uwagi o powieści polskiej początku lat 70-ych T. A. W.A. Choriew (aut. dzieła rec.) s. 237
"Polskaja litieratura w Sowietskom Sojuzie /Literatura polska w ZSRR T. A. J.Z. Cybienko (aut. dzieła rec.) s. 237
"Proza Tadeusza Gołuja /Proza Tadeusza Hołuja I. G. I.K. Gorski (aut. dzieła rec.) s. 239
"O poezii Juliana Tuwima /O poezji Juliana Tuwima T. A. I. Kołtaszewa (aut. dzieła rec.) s. 239
"Wilhelm Mach", A.Konstantinow [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] A. L. A. Konstantinow (aut. dzieła rec.) s. 241
"Julian Przyboś", A. Konstantinow [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] A. L. A. Konstantinow (aut. dzieła rec.) s. 241
"Utraczennaja pieriepiska M.W. Łomonosowa s polskim piarom E. Ciapinskim /Zagubiona korespondencja M.W.Łomonosowa z polskim pijaerem E.Ciapińskim T. A. J.S. Kulabko (aut. dzieła rec.) N.W. Sokołowa (aut. dzieła rec.) s. 243
"I literaturie. (Naturalizm i Riejmont)/Problem naturalizmu w literaturze polskiej. (Naturalizm i Reymont) O. Ł. O.R. Łapatuchina (aut. dzieła rec.) s. 245
"Ernest Bryll", W.W.Moczałowa [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] W. M. W.W. Moczałowa (aut. dzieła rec.) s. 245
"Mieczyslaw Jastrun", W.W.Moczałowa [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] W. M. W.W. Moczałowa (aut. dzieła rec.) s. 247
"Jan Potocki w Gruzii /Jan Potocki w Gruzji T. A. N.K. Orłowska (aut. dzieła rec.) s. 247
"Tadeusz Breza", D.P.Prokofiewa, [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] D. P. D.P. Prokofiewa (aut. dzieła rec.) s. 249
"Stanisław Grochowiak", D.P.Prokofiewa [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] D. P. D.P. Prokofiewa (aut. dzieła rec.) s. 249
"Ob odnom stichotworienii Tadeusza Łada-Zabłockogo /O jednym wierszu Tadeusza Łady-Zabłockiego D. P. D.S. Prokofiewa (aut. dzieła rec.) s. 251
"Wriemia w romanie St. Lema >>Wozwraszczenije so zwiezd<< /Czas w powieści St. Lema >>Powrót z gwiazd<< T. A. W.K. Razmachina (aut. dzieła rec.) s. 251
"Adam Mickiewicz i tieatr /Adam Mickiewicz i teatr T. A. B.J. Rostocki (aut. dzieła rec.) s. 253
"Oczerki russko-azierbajdzansko-polskich litieraturnych swiaziej XIX wieka /Zarys rosyjsko-azejberdżańsko-polskich związków literackich w XIX wieku T. A. Murtuz Sadychow (aut. dzieła rec.) s. 253
"Didaktiezeskije funkcii polskogo tieatra epochi Proswieszczenija L. S. L.A. Sofronowa (aut. dzieła rec.) s. 255
"Ob analizie litieraturnogo proizwiedienija epochi barokko / O analizie dzieła literackiego okresu baroku l. S. L.A. Sofronowa (aut. dzieła rec.) s. 255
"Polskij tieatr epochi Proswieszczenija i narodnaja tieatralnaja kultura /Teatr polski w okresie Oświecenia a ludowa kultura teatralna l. S. L.A. Sofronowa (aut. dzieła rec.) s. 257
"Maria Dabrowska", J. Staniukowicz [w:] "Pisatieli Narodnoj Polszy" Red.: W.W.Witt, B.F.Stachiejew, W.A.Choriew, Moskwa 1976 : [recenzja] T. A. J. Staniukowicz (aut. dzieła rec.) s. 257
"Antifaszystskaja tiema w sowriemiennoj polskoj poezii /Temat antyfaszystowski we współczesnej poezji polskiej W. T. W.J. Tichomirowa (aut. dzieła rec.) s. 259
"Poezija Tadeusza Różewicza /Poezja Tadeusza Różewicza W. T. W.J. Tichomirowa (aut. dzieła rec.) s. 259
"W internationalnych literaturnych zw'jazkach /Międzynarodowe związki literacki T. A. G.D. Werwes (aut. dzieła rec.) s. 261