Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Biuletyn Polonistyczny
1965, Tom 8, Numer 24

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podręcznik historii literatury polskiej. s. 5-17
Plan badań naukowych Instytutu na lata 1966-1967 (część opisowa). s. 17-20
Zebranie Komitetu Nauk o Literaturze FAN poświęcone "Słownikowi Współczesnych Pisarzy Polskich". s. 20-23
Konferencja dyrektorów instytutów historycznoliterackich krajów socjalistycznych. s. 23-27
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 27-31
Szkolenie kadr naukowych Instytutu Badań Literackich. s. 31-32
Współpraca Instytutu z naukowymi instytutami innych krajów. s. 32-33
Kartoteki - opracowania w Instytucie Badań Literackich (materiały nie opublikowane). s. 34-41
Konferencja poświęcona teorii procesu historycznego w literaturze i sztuce. s. 41-44
Konferencja poświęcona problematyce dawnego teatru w Polsce, grudzień 1965 r. s. 44-45
Konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom teorii powieści. s. 45-46
Księga "Z problemów literatury polskiej XX w.". s. 46-49
Konferencja semiotyki. s. 50-51
Streszczenia odczytów naukowych. s. 52-56
Z wydawnictw Instytutu Badań Literackich Ewa Korzeniewska s. 57-62
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. s. 63-76
Streszczenia rozpraw doktorskich. s. 77-93
Sprawozdania z podróży naukowych za granice Zdzisława Kopczyńska Roman Loth Hanna Maria Małgowska Ryszard Przybylski Jadwiga Rytel Krystyna Sierocka Roman Sobol Jerzy Woronczak Marta Wyka-Hussakowska s. 95-110
Polonistyka za granicą (Francja, Leningrad). s. 111-116
Międzynarodowy kurs wakacyjny Uniwersytetu Warszawskiego dla slawistów. s. 116-120
Sympozjum naukowe Warszawskiego Koła Polonistów Maria Szpakowska s. 121-123
Kurs języka niemieckiego. s. 123-124
Biblioteka Narodowa (Seria I). s. 124-133
Kurs języka angielskiego. s. 124
Stanisław Kolbuszewski (wspomnienie pośmiertne). s. 133-134