Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 117
Biuletyn Polonistyczny
1977, Tom 20, Numer 4 (66)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1975-1977) Roman Taborski s. 2-5
Katedra Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego Stanisław Siekierski s. 5-10
Zakład Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Stanisław Morawski s. 10-12
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. s. 21-22
Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu Barbara Sienkiewicz s. 22-23
Instytut Filologii Polskiej UMK w Toruniu Irena Burzacka-Branach s. 24-25
Zakład Filologii Polskiej WSP w Bydgoszczy Henryk Dubowik s. 35-36
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie Edward Polanowski s. 36-39
Zakład Filologii Polskiej WSP w Słupsku Edward Homa s. 44-45
Zakład Filologii Polskiej WSP w Szczecinie Janina Węgier s. 45
Powieść naturalistyczna we Francji i w Polsce. s. 46-48
Loci communes w wyobraźni artystycznej czasów Oświecenia Jerzy Snopek s. 48-52
Przyjazdy i wyjazdy zagraniczne. s. 52-55
Sprawozdania z podróży naukowych Zbigniew Jarosiński Barbara Winklowa Jerzy Łojek s. 56-58
Badania z pogranicza literatury i innych dziedzin sztuki, prowadzone w instytucie sztuki PAN Danuta Kuźnicka s. 59-67
Badania czytelnictwa w dorobku i programie prac Instytutu Książki i Czytelnictwa BN Janusz Ankudowicz s. 67-77
Z działalności Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Tadeusz Januszewski s. 77-80
VII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. s. 80-89
"Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" Maria Grzędzielska s. 90-95
"Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" - "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" Wiesław Władyka s. 95-98
"Studia Polonistyczne" Tadeusz Witczak s. 98-100
Kultury słowiańskie w historii kultur europejskich (XVIII-XX w.) Dietrich Scholze A. Sępoliński (tłum.) s. 101-104
ZSRR : Polsko-radzieckie sympozjum w Moskwie o współczesnej literaturze polskiej Zbigniew Jarosiński s. 104-107
Prace polonistów białoruskich Władimir Kazberuk s. 107-109
Bibliografia prac polonistów kijowskich ogłoszonych w latach 1972-1976 Ł. Kancedał Elżbieta Modrzewska (tłum.) s. 110-115
Jugosławia : polonistyka w Lublanie Urszula Kowalska s. 116-117
Rumunia : działalność naukowa polonistów rumuńskich Mihai Mitu s. 117-119
Węgry : polonistyka na Uniwersytecie im. Lajosa Kossutha w Debreczynie István Molnár s. 120-121
"Opis, analiza, interpretacja- w badaniach nad polską poezją współczesną", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 123
"Znaki, teatr, świętość", Jan Błoński, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 123
"Krytyk- semantyk nieliteracki", Włodzimierz Bolecki, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 125
"Powtórka z psychoanalizy", Stanisław Burkot, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 125
"Jerzego Kwiatkowskiego zapiski z datą", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 127
"Interakcja w teatrze", Kazimierz Kowalewicz, "Dialog" nr 6 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Kazimierz Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 127
"Sztuka w krainie oczywistości", Jan Kurowicki, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jan Kurowicki (aut. dzieła rec.) s. 129
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Orientacja poetycka w pierwszych estetykach sztuki radiowej. 1927-1935", Krystyna Laskowicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Krystyna Laskowicz (aut. dzieła rec.) s. 129
"Świadectwo widza jako wyzwanie rzucone nauce o teatrze", Zbigniew Majchrowski, "Dialog" nr 6 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 131
"Tytuły powieściowe", Anna Martuszewska, "Ruch Literacki" z. 2 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 131
"Zwycięstwo sobowtóra", Jerzy Pilch, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Jerzy Pilch (aut. dzieła rec.) s. 133
"Wprowadzenie do krytyki autorskiej", Marian Płachecki, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 133
"Problemy odbioru i odbiorcy. Studia", Red. T.Bujnicki, J.Sławiński, Wrocław 1977 : [recenzja] Marian Płachecki s. 135
"Problemy poetyki pragmatycznej", Red. E.Czaplejewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Marian Płachecki s. 137
"Krytyk jako stwórca", Jan Prokop, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 139
"Między autorem a podmiotem mówiącym", Stefan Sawicki, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 139
"Funkcje społeczne kawiarni literackiej", Janusz Stradecki, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Janusz Stradecki (aut. dzieła rec.) s. 141
"Styl wzniosły i przestrzeń bogata. (Struktura przestrzenna założenia urbanistycznego Księży Młyn)", Andrzej Turowski, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Andrzej Turowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Bachtin jako krytyk Freuda. (O semiotycznej reinterpretacji psychoanalizy)", Bogusław Żyłko, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Bogusław Żyłko (aut. dzieła rec.) s. 143
"Strategia korespondenta", Edward Balcerzan, "Twórczość" nr 7 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 143
"Od guwernantki do Kasandry", Małgorzata Baranowska, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 145
"Dziesięciolecie manifestu. Przyczynek do badań nad terminologią literacką", Jan Błoński, "Ruch Literacki" z. 3 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 145
"Satyryczne czasopisma Wielkiej Emigracji (Paryż 1832-1844)", Zofia Dżedżyk, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R.XVI (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Zofia Dżedżyk (aut. dzieła rec.) s. 147
"Słonimskiego droga na emigrację", Karol Estreicher, "Twórczość" nr 6 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 147
"Teoria powieści Witkacego", Stanisław Gawliński, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stanisław Gawliński (aut. dzieła rec.) s. 149
"Świat wieczystych aktorów. (Gombrowiczowska antroposocjologia Formy)", Janusz Goćkowski, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 149
"Jan Kasprowicz. Studia", Konrad Górski, Warszawa 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 151
"Osobowość aktora jako tworzywo literackie. Na przykładzie komedii Aleksandra Fredry", Mieczysław Inglot, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 151
"Bohater naszej krytyki", Jerzy Jarzębski, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 153
"Racjonalista i zmysły. O twórczości literackiej Stanisława Lema", Jerzy Jarzębski, "Ruch Literacki" z. 2 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 153
"Dzieje doświadczone i dzieje poświadczone", Jerzy Jedlicki, "Twórczość" nr 7 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jerzy Jedlicki (aut. dzieła rec.) s. 155
"Etyka polska w latach 1863-1918", Stanisław Jedynak, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Jedynak (aut. dzieła rec.) s. 155
"Czytając Słonimskiego", Anna Kamieńska, "Twórczość" nr 6 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Anna Kamieńska (aut. dzieła rec.) s. 157
"Nad Zawieyskim czyli podróż poślubna", Andrzej T. Kijowski, "Dialog" nr 5 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Andrzej T. Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Jądro ciemności", Michał Komar, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Michał Komar (aut. dzieła rec.) s. 159
"Nieznane artykuły rosyjskie Ludwika Krzywickiego o literaturze", Waldemar Klemm, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Waldemar Klemm (aut. dzieła rec.) s. 159
"Kreacja bohatera literackiego w powieściach S.I. Witkiewicza", Ewa Kozarzewska, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Ewa Kozarzewska (aut. dzieła rec.) s. 161
"Z Mickiewiczem na Krymie", Wacław Kubacki, Warszawa 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 161
"Listy do Anny Jackowskiej", Jan Lechoń, Oprac. R. Loth, Warszawa 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Jan Lechoń (aut. dzieła rec.) s. 163
"Literatura okresu Młodej Polski. T.4", Red. K.Wyka (i in.), Oprac. M.Pokrasenowa, I.Kleszczowa, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński s. 163
"Poetyka-gatunek-obraz. W kręgu poezji romantycznej", Marian Maciejewski, Wrocław 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Pogodne misterium o zagładzie. (O >>Misterium niedzielnym<< Tadeusza Gajcego)", Bogusław Maj, "Ruch Literacki" z. 3 (1977) : [recenzja] Halina Gacowa Bogusław Maj (aut. dzieła rec.) s. 165
"Pod hasłem naturalności. O listowniku Stanisława Szymańskiego", Przemysława Matuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 167
"Wielka liczba i trochę dobrej poezji", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 167
">>Pamiętnik z Powstania Warszawskiego<< Mirona Białoszewskiego jako propozycja realizmu", Mirosław Milewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Mirosław Milewski (aut. dzieła rec.) s. 169
"Na Witkacodromie jaśniej i ... ciemniej", Stefan Morawski, "Twórczość" nr 5 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 169
"Powieść jako esej, esej jako powieść ", Egon Naganowski, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Egon Naganowski (aut. dzieła rec.) s. 171
"Fragmenty większego świata", Mieczysław Orski, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1977) : [recenzja] Alicja Szałagan Mieczysław Orski (aut. dzieła rec.) s. 171
"Utwory literackie Ksawerego Pruszyńskiego", Jan Pacławski, "Ruch Literacki" z. 2 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Jan Pacławski (aut. dzieła rec.) s. 173
"Przygotowanie do odbioru dzieła literackiego", Wojciech Pasterniak, Wrocław 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Wojciech Pasterniak (aut. dzieła rec.) s. 173
"Z Jastrunem- spotkanie w czasie", Jan Pieszczachowicz, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1977) : [recenzja] Alicja Szałagan Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 175
"Pokolenia i grupy literackie po 1918 roku. Antologia opracowań i szkiców krytycznoliterackich", Wybór: Jacek Kajtoch, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 175
"Świat w stylach literackich. Szkice i recenzje", Marian Promiński, Wstęp, wybór i oprac.: M.Sprusiński, Kraków 1977 : [recenzja] Alicja Szałagan Marian Promiński (aut. dzieła rec.) s. 177
"Julian Przyboś. Życie i dzieło poetyckie. (1901-1970)", Zbiór artykułów i rozpraw pod red. S.Fryciego, Rzeszów 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 177
"Polskie przekłady >>The Piligrim's Progress<< Johna Bunyana", Zofia Sinko, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 179
"Sztuka portretu w epigramacie Oświecenia", Alina Siomkajłówna, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Alina Siomkajłówna (aut. dzieła rec.) s. 179
"Styl językowy komedii Aleksandra Fredry", Teresa Skubalanka, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 181
"Debiuty Juliana Przybosia. Uwagi bibliograficzne", Zofia Sokół, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1977) : [recenzja] Halina Gacowa Zofia Sokół (aut. dzieła rec.) s. 181
"Poeta wielkiego czasu", Michał Sprusiński, "Twórczość" nr 4 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 183
"Krzysztof Baczyński wobec problematyki moralnej pokolenia", Stanisław Stabro, "Ruch Literacki" z. 3 (1977) : [recenzja] Halina Gacowa Stanisław Stabro (aut. dzieła rec.) s. 183
"Stefana Otwinowskiego teoria i praktyka samosądu", Stanisław Stanuch, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1977) : [recenzja] Alicja Szałagan Stanisław Stanuch (aut. dzieła rec.) s. 185
"Jak Wierzyński pisał książkę o Chopinie", Marian Stępień, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 185
"Brygadyer i Kwatermistrz", Magdalena Szybistowa, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Magdalena Szybistowa (aut. dzieła rec.) s. 187
">>Z nadmiaru ziemi zostałem poetą<<. (O poezji Juliana Przybosia)", Wiesław Paweł Szymański, "Ruch Literacki" z. 3 (1977) : [recenzja] Halina Gacowa Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 187
"Bibliotekarska służba Stefana Żeromskiego", Bartłomiej Szyndler, Wrocław 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 189
"Sałtykow-Szczedrin w oczach Polaków", Tadeusz Szyszko, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Tadeusz Szyszko (aut. dzieła rec.) s. 189
"Lucjan Szenwald. Życie i twórczość", Jacek Tarczałowicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Jacek Tarczałowicz (aut. dzieła rec.) s. 191
"Wśród impresorów krakowskich doby Renesansu", Tadeusz Ulewicz, Kraków 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 191
"O źródłach i sposobach funkcjonowania motywu >>Pawła i Gawła<<", Marian Ursel, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Marian Ursel (aut. dzieła rec.) s. 193
"Jeszcze o romantyczności", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 5 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 193
"Rzecz czarnoleska", Wiktor Weintraub, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 195
"Pokolenia literackie", Kazimierz Wyka, Przedmową poprzedził H.Markiewicz, Kraków 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 195
"Świat i język w dziele Brunona Schulza", Wojciech Wyskiel, "Ruch Literacki" nr 2 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Wojciech Wyskiel (aut. dzieła rec.) s. 197
"Proza Michała Choromańskiego", Seweryna Wysłouch, Wrocław 1977 : [recenzja] Alicja Szałagan Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 197
"O napoleonizmie Fredry", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Wyrazy obce w >>Panu Tadeuszu<<", Maria Zarębina, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Maria Zarębina (aut. dzieła rec.) s. 199
"Bibliografia bibliografii i nauki o książce. 1971. Cz.1. Bibliografia bibliografii polskich", Zestawiła B.Eychlerowa, Indeksy: L.Lechowa, B.Eychlerowa, Warszawa 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 201
"Bibliografia bibliografii i nauki o książce. 1971. Cz.2. Polska bibliografia bibliograficzna", Zestawiła B.Eychlerowa, Indeksy: L.Lechowa, B.Eychlerowa, Warszawa 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 201
"Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria II, t.I.A-K, PAN IBL", Bibliografia Literatury Polskiej >>Nowy Korbut<<, Oprac. zespół pod red. J.Czachowskiej, Warszawa 1977 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 203
"Wybrane zagadnienia socjologicznych badań nad folklorem", Janina Hajduk-Nijakowska, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XV, Opole 1977 : [recenzja] Joanna Żebrowska Janina Hajduk-Nijakowska (aut. dzieła rec.) s. 203
"Przeobrażenia w teatrze ludowym na Opolszczyźnie w latach 1945-1975. (Szkic historyczny)", Kazimierz Kasicz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XV, Opole 1977 : [recenzja] Joanna Żebrowska Kazimierz Kasicz (aut. dzieła rec.) s. 205
"Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru", Wyd.2 poszerz., Julian Krzyżanowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Czynniki wpływające na kształtowanie się kultury dla ludu w epoce romantycznej", Danuta Matysiak, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XV, Opole 1977 : [recenzja] Joanna Żebrowska Danuta Matysiak (aut. dzieła rec.) s. 207
"Socjologiczny sens współczesnego wierszowanego folkloru dzieci", Bogusław Żurakowski, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XV, Opole 1977 : [recenzja] Joanna Żebrowska Bogusław Żurakowski (aut. dzieła rec.) s. 207
"Dramaturgia radiowa Iredyńskiego", Sława Bardijewska, "Dialog" nr 5 (1977) : [recenzja] Alicja Szałagan Sława Bardijewska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Dzieje teatru polskiego. T.1: Wierzbicka-Michalska Karyna: Teatr w Polsce w XVIII wieku", Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Prussak s. 209
"Krytycy w labiryncie >>Ulissesa<<", Zbigniew Majchrowski, "Dialog" nr 5 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 211
"O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego. Wprowadzenie do nauki o teatrze, t.II", Wybór i oprac.: J.Degler, Wrocław 1977 : [recenzja] Hieronim Chojnacki s. 211
"Co Swinarski dopowiada w >>Dziadach<<", Danuta Szkop, "Dialog" nr 6 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Danuta Szkop (aut. dzieła rec.) s. 213