Znaleziono 33 artykuły

Stefan Morawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyciąg z Kundery i kilka o jego dziele domysłów Stefan Morawski s. 5-16
Problemy z postmodernizmem: czy możemy uchwycić istotę ponowoczesności? Stefan Morawski s. 9-20
Problemy z postmodernizmem: czy możemy uchwycić istotę ponowoczesności? Stefan Morawski s. 35-47
O zdradliwej swobodzie interpretacji Stefan Morawski s. 51-62
Sztuka i anarchizm Stefan Morawski s. 59-83
Na tropach modernizmu jako formacji kulturowej Stefan Morawski s. 62-78
On the Avant-garde, Neo-avant-garde and the Case of Postmodernism Stefan Morawski Bogdan Lawandowski (tłum.) s. 81-106
"Awangardy XX wieku- stara i nowa", Stefan Morawski, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 84
Pochwała Leszka Kołakowskiego Stefan Morawski s. 91-100
"Wątki egzystencjalistyczne w polskiej prozie lat trzydziestych", Stefan Morawski [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 126
Wędrówki młodego Lukácsa : (od Simmla do Lenina) Stefan Morawski s. 130-150
Krucjata Lukácsa przeciw awangardzie Stefan Morawski s. 153-184
"Identyczność zagrożona (uwagi o dzisiejszej krytyce artystycznej)", Stefan Morawski, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1976) : [recenzja] Jan Zieliński Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 165
Dwie refleksje krytyczne w związku z "The Languages of Art" Stefan Morawski Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 168-176
"Na Witkacodromie jaśniej i ... ciemniej", Stefan Morawski, "Twórczość" nr 5 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 169
"Dwie awangardy - stara i nowa", Stefan Morawski, "Miesięcznik Literacki", nr 3 (1975) : [recenzja] Stefan Morawski Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) Stefan Morawski (tłum.) s. 173-176
"Niemieckie listy Witkacego", Stefan Morawski, "Dialog" nr 5 (1978) : [recenzja] Barbara Więzik Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 200
Współczesne spory o naturę sztuki i przeżycia estetycznego Stefan Morawski Bohdan Dziemidok (aut. dzieła rec.) s. 203-211
Próba systematycznej prezentacji estetyki dwudziestowiecznej Anna Zeidler-Janiszewska Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 212-218
"Malraux i inni", Stefan Morawski, "Odra" R.X (1970) : [recenzja] Jacek Trznadel Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Estetyka egzystencjalistów czy egzystencjalistyczna?", Stefan Morawski, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 243
"Lukács o gatunkach i rodzajach artystycznych", Stefan Morawski, "Ruch Literacki" z. 4 (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 251
"Wędrówki młodego Lukácsa (od Simmla do Lenina)", Stefan Morawski, "Teksty" nr 6 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 253
"Art and Society. Essays in Marxist Aesthetics", Adolfo Sánchez Vázquez, translated by Maro Riofrancos, New York-London 1973, Monthy Review Press, ss. 288 : [recenzja] Stefan Morawski Maro Riofrancos (aut. dzieła rec.) Adolfo Sánchez Vázquez (aut. dzieła rec.) s. 259-268
"Marksistowska próba ontologii społecznej", Stefan Morawski [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 268
"Edward Dembowski i polska krytyka romantyczna", Maria Żmigrodzka, redaktor naukowy Henryk Markiewicz, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 418, 2 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Stefan Morawski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 283-298
"Wiedza o kulturze literackiej : główne pojęcia", Stefan Żółkiewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Stefan Morawski Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 304-316
Z radzieckiej metodologii badań literackich Stefan Morawski s. 329-343
Z dziejów marksistowskiej doktryny estetycznej : (rozważania typologiczne) Stefan Morawski s. 335-354
Estetyka a semiotyka Stefan Morawski s. 359-402
"Comedy. The Irrational Vision", Morton Gurewitch, Ithaca and London 1975, Corneli University Press, ss. 346; "Проблемы комизма и смеха", Владимир Я. Пропп, Москва 1976, Издательство „Искусство”, ss. 184; "Fröhliche Wissenschaft", Heinrich Lützeler, Freiburg 1976, Herder-B ücherei, Band 569, ss. 128 : [recenzja] Stefan Morawski Morton Gurewitch (aut. dzieła rec.) Heinrich Lützeler (aut. dzieła rec.) Владимир Я. Пропп (aut. dzieła rec.) s. 374-386
Poglądy estetyczne Hipolita Taine'a Stefan Morawski s. 470-511
"Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku", Stefan Morawski, Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 420, 4 nlb. + 45 wklejek, s. 2 nlb. : [recenzja] Stanisław Pazura Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 656-661