Znaleziono 28 artykułów

Anna Zeidler-Janiszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Visual Culture Studies czy antropologicznie zorientowana Bildwissenschaft? : O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze Anna Zeidler-Janiszewska s. 9-30
  Zacytuj
 • Udostępnij
Progi i granice doświadczenia (w) nowoczesności Anna Zeidler-Janiszewska s. 11-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kilka uwag o koncepcji Gernota Böhmego Anna Zeidler-Janiszewska s. 17-19
Perspektywy performatywizmu Anna Zeidler-Janiszewska s. 34-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Po lekturze "Wizji i re-wizji" : o strategiach badawczych i przestrzeniach eksploracji polskiej estetyki Krystyna Wilkoszewska Anna Zeidler-Janiszewska s. 139-143
Świat jako życie i śmierć Agneš Heller Anna Zeidler-Janiszewska (tłum.) s. 152-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowy kosmiczny rausz? : szkic na marginesie "Estetyki czterech żywiołów" Anna Zeidler-Janiszewska Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) s. 187-195
O rzeczywistych i "niewypowiadalnych" problemach postmodernistycznego dyskursu o sztuce i filozofii Teresa Pękala Anna Zeidler-Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 206-211
Estetyzacja współczesności Krystyna Wilkoszewska Anna Zeidler-Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 207-211
Próba systematycznej prezentacji estetyki dwudziestowiecznej Anna Zeidler-Janiszewska Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 212-218
"Horyzonty ponowoczesności. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem. Cz. 2", Anna Zeidler-Janiszewska, Poznań 1995 : [recenzja] Robert Myć Anna Zeidler-Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 221-226
Obraz między kontekstami Anna Zeidler-Janiszewska Teresa Kostyrko (aut. dzieła rec.) s. 221-224
Bachtin jako teoretyk kulturowego pogranicza Anna Zeidler-Janiszewska Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 227-230
Pragmatyzm i sztuka współczesna Anna Zeidler-Janiszewska Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Conditio humana a sztuki współczesne", Kraków 1991 : [recenzja] Anna Zeidler-Janiszewska s. 231
"Estetyka w świecie. Wybór tekstów", red. Maria Gołaszewska, Kraków 1991 : [recenzja] Anna Zeidler-Janiszewska Maria Gołaszewska (aut. dzieła rec.) s. 233
"Po strukturalizmie", red. Ryszard Nycz, Wrocław 1992 : [recenzja] Anna Zeidler-Janiszewska Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 233-234
"Ontologia fikcji", red. Jacek Paśniczek, Warszawa 1991 : [recenzja] Anna Zeidler-Janiszewska Jacek Paśniczek (aut. dzieła rec.) s. 234-236
"Estetyka a hermeneutyka", pod red. Franciszka Chmielowskiego, Kraków 1990 : [recenzja] Anna Zeidler-Janiszewska Franciszek Chmielowski (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Przemiany współczesnej praktyki artystycznej", red. Anna Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1991 : [recenzja] Andrzej Miś Anna Zeidler-Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Metodologiczny status wartościowań artystycznych i estetycznych w perspektywie antynaturalistycznej", Barbara Kotowa, Poznań 1989 : [recenzja] Anna Zeidler-Janiszewska Barbara Kotowa (aut. dzieła rec.) s. 237-238
"Reinterpretacje klasyki", pod red. Krystyny Wilkoszewskiej, Bogusława Żmudzińskiego, Kraków 1990 : [recenzja] Anna Zeidler-Janiszewska Krystyna Wilkoszewska (aut. dzieła rec.) Bogusław Żmudziński (aut. dzieła rec.) s. 238-239
Jadwiga Ciszewska (1942-1997) Anna Zeidler-Janiszewska s. 239-240
"Sztuka - mit - hermeneutyka", Anna Zeidler, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Miś Anna Zeidler-Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 240-241
"Sztuka i estetyka po awangardzie a filozofia postmodernistyczna", pod red. Anny Zeidler-Januszewskiej, Warszawa 1994 : [recenzja] Zuzanna Matyjek Anna Zeidler-Janiszewska s. 241-242
Filozoficzna wizja postmoderny, postmodernistyczna wizja filozofii Iwona Lorenc Anna Zeidler-Janiszewska (aut. dzieła rec.) s. 281-285
Ku postmodernie : (o ewolucji dwudziestowiecznej praktyki muzycznej) Anna Zeidler-Janiszewska Romana Kolarzowa (aut. dzieła rec.) s. 291-294
Stefan Morawski (1920-2004) : ostatni perypatetyk? Anna Zeidler-Janiszewska s. 295-298
  Zacytuj
 • Udostępnij