Znaleziono 7 artykułów

Mieczysław Orski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Estetyczne uniwersum Peerelu Mieczysław Orski s. 120-129
"Zmowa obojętnych i inne szkice", Mieczysław Orski, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Rawiński Mieczysław Orski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Fragmenty większego świata", Mieczysław Orski, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1977) : [recenzja] Alicja Szałagan Mieczysław Orski (aut. dzieła rec.) s. 171
"Kto się boi Marka Arensa", Mieczysław Orski, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Mieczysław Orski (aut. dzieła rec.) s. 196
"Etos lumpa. Szkice literackie", Mieczysław Orski, Wrocław 1978 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Mieczysław Orski (aut. dzieła rec.) s. 204
"Zmowa obojętnych", Mieczysław Orski, "Odra" R.XI (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Orski (aut. dzieła rec.) s. 234
"Ossolineum jako wydawca twórczości dolnośląskiego środowiska literackiego", Mieczysław Orski, "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", T. 9 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Mieczysław Orski (aut. dzieła rec.) s. 329