Znaleziono 11 artykułów

Wiesław Paweł Szymański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia rozpraw doktorskich Teresa Brzozowska Jerzy Kądziela Marian Maciejewski Anna Martuszewska Zdzisław Mrozek Wiesław Paweł Szymański Stanisław Żak s. 103-121
">>Podwojony sam sobie jestem<<. O poezji Tadeusza Gajcego", Wiesław Paweł Szymański, Lublin 1971 : [recenzja] Marek Gumkowski Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 126
"Neosymbolizm. O awangardowej poezji polskiej w latach trzydziestych", Wiesław Paweł Szymański, Kraków 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 164
"Outsiderzy i słowiarze. Eseje, szkice, interpretacje", Wiesław Paweł Szymański, Wrocław 1973 : [recenzja] Marian Płachecki Wiesław Paweł Szymański s. 164
    Zacytuj
  • Udostępnij
">>Z nadmiaru ziemi zostałem poetą<<. (O poezji Juliana Przybosia)", Wiesław Paweł Szymański, "Ruch Literacki" z. 3 (1977) : [recenzja] Halina Gacowa Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 187
"Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym", Wiesław Paweł Szymański, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 188
"O twórczości Brunona Schulza", Wiesław Paweł Szymański, "Ruch Literacki", T. 11 (1970), z. 5 : [recenzja] Jacek Trznadel Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 218
"Konstanty Ildefons Gałczyński", Wiesław Paweł Szymański, Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 222
">>Oblicze współczesnego europejczyka<<. O Stefanie Napierskim", Wiesław Paweł Szymański, "Twórczość" R. 29 (1973) : [recenzja] Hanna Filipkowska Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 226
">>Odrodzenie<< i >>Twórczość<< w Krakowie (1945-1950)", Wiesław Paweł Szymański, Wrocław 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 267
"„Odrodzenie” i „Twórczość” w Krakowie (1945-1950)", Wiesław Paweł Szymański, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981 : [recenzja] Jerzy S. Ossowski Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 370-377