Znaleziono 15 artykułów

Edward Polanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bronisław Grabowski (1841-1900) : rys biograficzny i twórczość. Rekonesans Edward Polanowski Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 5-30
Polska i Polacy w "Dzienniku" Witolda Gombrowicza Edward Polanowski s. 7-14
Zakład Literatury i Języka Polskiego WSP w Częstochowie Edward Polanowski s. 30-31
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie Edward Polanowski s. 36-39
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Błoński Cecylia Gajkowska Halina Ivaničkowa Adam Jarosz Augustyn Jendrysik Janina Kamionkowa Urszula Krauze Bohdan Królikowski Feliksa Lichodziejewska Zofia Maślińska-Nowakowa Zdzisław Piasecki Edward Polanowski Adela Pryszczewska-Kozołub Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Siekierski Marian Wańczowski Ryszard Wojciechowski Helena Woroszyńska-Synowiec Marta Wyka-Hussakowska Włodzimierz Wójcik Józef Zając Jadwiga Ziętarska Eugenia Łoch s. 103-170
Marian Mikuta (9 VII 1908 - 12 X 1976) Edward Polanowski s. 105-107
Profesor Władysław Jan Studencki (1910-1985) : szkic do portretu Edward Polanowski s. 105-114
Oblicze literackie "Kalendarza Obrazkowego" (1874-1897) Edward Polanowski Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 111-132
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie : Zakład Literatury i Języka Polskiego (1980-1981) Edward Polanowski s. 156-157
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie Edward Polanowski s. 213-216
"O poezji polskich ekspresjonistów", Edward Polanowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1976) : [recenzja] Barbara Koblik Edward Polanowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Zdrojowcy wobec współczesności", Edward Polanowski, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Edward Polanowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Kaliszanin" (1870-1892) Edward Polanowski s. 239-251
"Życie literackie Kalisza 1870-1907", Edward Polanowski, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Edward Polanowski (aut. dzieła rec.) s. 288
"Życie literackie Kalisza 1870-1907", Edward Polanowski, Warszawa 1987 : [recenzja] Andrzej Szwarc Edward Polanowski (aut. dzieła rec.) s. 792-794