Znaleziono 32 artykuły

Roman Taborski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1975-1977) Roman Taborski s. 2-5
Tymon Terlecki-człowiek teatru Roman Taborski s. 25-32
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Zbigniew Raszewski (1925-1992) Roman Taborski s. 33-36
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Polsko-wiedeńskie kontakty kulturalne na przestrzeni wieków Roman Taborski s. 45-46
VII konferencja naukowa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze : Warszawa, 27-31 V 1974 Roman Taborski s. 47-49
Warszawska polonistyka uniwersytecka Roman Taborski s. 55-97
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego Roman Taborski s. 66-83
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego Roman Taborski s. 81-102
"Dramat niemieckiego i skandynawskiego modernizmu w ocenach Boya-Żeleńskiego", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1975) : [recenzja] Roman Taborski Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 97
Dwie bardzo heretyckie Mickiewiczowskie propozycje edytorskie Roman Taborski s. 107-112
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Dwujęzyczność jako cecha charakterystyczna literatury Młodej Polski Roman Taborski s. 125-126
Przybyszewski-epistolograf w okowach cenzury Roman Taborski s. 137-140
"Richard Dehmel i Stanisław Przybyszewski", Roman Taborski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 151
"Klątwa i Sędziowie, czyli o młodopolskim synkretyzmie artystycznym", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Hanna Filipkowska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 161
Młodopolskie licytacje Jan Ciechowicz Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Poglądy teatralne Zygmunta Łempickiego", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1976) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 170
Jan Kott (1914-2001) Roman Taborski s. 171-177
Tymon Terlecki (1905-2000) Roman Taborski s. 179-182
"Wśród wiedeńskich poloników", Roman Taborski, Kraków-Wrocław 1983 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Dramat naturalistyczny", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 3 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 188
"Życie literackie młodopolskiej Warszawy", Roman Taborski, Warszawa 1974 : [recenzja] Roman Taborski Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Recepcja polskiego dramatu romantycznego w teatrze okresu pozytywizmu i Młodej Polski", Roman Taborski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Teatr Mały w Warszawie za dyrekcji Mariana Gawalewicza (1906-1909)", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1975) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 211
"Zapomniany debiut dramatopisarski Jerzego Szaniawskiego", Roman Taborski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 226
Niedrukowane wiersze Apolla Korzeniowskiego o buncie chłopskim na Ukrainie Roman Taborski s. 276-290
"Dramaty", Jan August Kisielewski, opracował Roman Taborski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 196, redakcja: Jan Hulewicz i Samuel Sandler, ss. LXX, 426, 4 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Jan Michalik Jan August Kisielewski (aut. dzieła rec.) Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 298-307
"Oddziaływanie teatru krakowskiego na warszawski od Koźmiana do otwarcia Teatru Polskiego Szyfmana", Roman Taborski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 309
"Wśród wiedeńskich poloników", Roman Taborski, Kraków 1974 : [recenzja] Aniela Piorunowa Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 339
">>Wiedeński Kurier Polski<< 1914-1919 i zapomniane opowiadanie Wacława Sieroszewskiego", Roman Taborski, "Twórczość" nr 11 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 368
"Ryszard i Bronisław Gałczyńscy-zapomniani twórcy Teatru Nowoczesnego", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 389
Polityczna i literacka działalność Apolla Korzeniowskiego w r. 1861 Roman Taborski s. 523-537
"Apollo Korzeniowski. Ostatni dramaturg romantyczny", Roman Taborski, redaktor naukowy Jan Kott, Wrocław 1957, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Historycznoliterakie, pod redakcją Jana Kotta, tom 9, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 167, 5 nlb. + 6 ilustracji : [recenzja] Zbigniew Żabicki Jan Kott (aut. dzieła rec.) Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 554-563
    Zacytuj
  • Udostępnij