Znaleziono 17 artykułów

Bartłomiej Szyndler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wysiłek zbrojny Kielecczyzny w czasie powstania listopadowego Bartłomiej Szyndler s. 57-82
"Dzieje cenzury w Polsce do 1918 r.", Bartłomiej Szyndler, Kraków 1993 : [recenzja] Grzegorz Kucharczyk Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 117-119
"Tygodnik ilustrowany >>Kłosy<< 1865-1890", Bartłomiej Szyndler, Wrocław 1981 : [recenzja] Wiesław Śladkowski Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 134-136
"Stanisław Nałęcz Małachowski 1736-1809", Bartłomiej Szyndler, Warszawa 1979 : [recenzja] Łukasz Kądziela Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 141-145
"Bibliotekarska służba Stefana Żeromskiego", Bartłomiej Szyndler, Wrocław 1977 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 189
Tadeusz Kościuszko w krzywym zwierciadle Adama Skałkowskiego Bartłomiej Szyndler s. 195-197
Radoszycki finał powstania kościuszkowskiego Bartłomiej Szyndler s. 267-284
"Biblioteka Załuskich", Bartłomiej Szyndler, Kraków 1982 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 290
Piętaszek i jego Robinson Bartłomiej Szyndler s. 314-315
Apokryf listu Kościuszki do Stanisława Augusta Bartłomiej Szyndler s. 323-326
Sprzeniewierzenie funduszu na pomnik Napoleona Bartłomiej Szyndler s. 327-329
Nowa biografia Tadeusza Kościuszki albo co pozostało z Adama Skałkowskiego : (w związku z książką Bartłomieja Szyndlera, Tadeusz Kościuszko, Warszawa 1991, Wydawnictwo "Bellona", s. 487) Dariusz Łukasiewicz Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 344-352, 388
Indygeni Sejmu Czteroletniego Bartłomiej Szyndler s. 365-375
„Dyktator. Generał Józef Chłopicki 1771–1854”, Bartłomiej Szyndler, Częstochowa 1998 : [recenzja] Tomasz Proksa Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 376-378
W odpowiedzi Dariuszowi Łukasiewiczowi Bartłomiej Szyndler s. 411
"Stanisław Nałęcz Małachowski 1736-1809", Bartłomiej Szyndler, Warszawa 1979 : [recenzja] Zenon Guldon Jerzy Piwek Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 434-435
"Maria Krasińska i jej listy do Jana Nepomucena Małachowskiego", Bartłomiej Szyndler, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 454