Znaleziono 36 artykułów

Łukasz Kądziela

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polsko-pruski traktat handlowy z 9 kwietnia 1794 r. Łukasz Kądziela s. 119-126
"Stanisław Nałęcz Małachowski 1736-1809", Bartłomiej Szyndler, Warszawa 1979 : [recenzja] Łukasz Kądziela Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 141-145
"Konstytucja 3 Maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji", oprac. Jerzy Kowecki, przedm. opatrzył Bogusław Leśnodorski, Warszawa 1981; "Konstytucja 3 Maja", oprac. Jerzy Łojek, Lublin 1981; "W 190 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja", Warszawa 1981 : [recenzja] Łukasz Kądziela Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 162-163
"Kwestia wschodnia w XVIII wieku. Pierwszy podział Polski i traktat kainardżyjski", Albert Sorel, oprac. i wstępem poprzedził Janusz Pajewski, Warszawa 1981 : [recenzja] Łukasz Kądziela Janusz Pajewski (aut. dzieła rec.) Albert Sorel (aut. dzieła rec.) s. 211
"Wojsko koronne powstania kościuszkowskiego", Krzysztof Bauer, Warszawa 1981 : [recenzja] Łukasz Kądziela Krzysztof Bauer (aut. dzieła rec.) s. 211-212
Powstanie kościuszkowskie: prawo—polityka —zdrada : (Łukasz Kądziela, Fryderyk Moszyński w insurekcji kościuszkowskiej, red. naukowa Andrzej Haratym, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 301) Anna Grześkowiak–Krwawicz Andrzej Haratym (aut. dzieła rec.) Łukasz Kądziela (aut. dzieła rec.) s. 262-266
Rokowania o traktat handlowy z Prusami podczas sejmu grodzieńskiego 1793 roku Łukasz Kądziela s. 273-299
Od Targowicy do Sejmu Grodzieńskiego. Casus Fryderyka Moszyńskiego Stanisław Salmonowicz Łukasz Kądziela (aut. dzieła rec.) s. 307-313, 353
"Ignacy Krasicki", Zbigniew Goliński, Warszawa 1979 : [recenzja] Łukasz Kądziela Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 364
"Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II przez nią samą spisane", z jęz. fr. przeł. Eugenia Siemaszkiewicz, wstępem i przypisami opatrzył Władysław A. Serczyk, Kraków 1980 : [recenzja] Łukasz Kądziela Władysław A. Serczyk (aut. dzieła rec.) Eugenia Siemaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 365
O potrzebie badań nad dziejami Targowicy Łukasz Kądziela s. 367-376
"Stanisław August król-architekt", Marek Kwiatkowski, Wrocław [etc.] 1983 : [recenzja] Łukasz Kądziela Marek Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 369-370
"Pod pruskim zaborem. Warszawa w latach 1796-1806", Jan Kosim, Warszawa 1980 : [recenzja] Łukasz Kądziela Jan Kosim (aut. dzieła rec.) s. 369
"Inwentarz archiwum Księcia Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy Tyszkiewiczowej z lat 1516, 1647-1843", oprac. Maria Józefowiczówna, Warszawa-Łódź 1987 : [recenzja] Łukasz Kądziela Maria Józefowiczówna (aut. dzieła rec.) s. 407
"Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696-1772. Skład społeczny i działalność", Stanisław Achremczyk, Olsztyn 1981 : [recenzja] Łukasz Kądziela Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 408-410
"Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu. Montmartre. Saint-Vincent. Batignolles", oprac. Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski, pod red. Andrzeja Biernata, Warszawa 1986 : [recenzja] Łukasz Kądziela Andrzej Biernat (aut. dzieła rec.) Sławomir Górzyński (aut. dzieła rec.) Piotr Ugniewski (aut. dzieła rec.) s. 409-410
"Fryderyk Wielki a Polska", Władysław Konopczyński, posłowiem opatrzył Emanuel Rostworowski, Poznań 1981 : [recenzja] Łukasz Kądziela Władysław Konopczyński (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 410-411
"Studia nad społeczeństwem województwa krakowskiego w XVIII wieku. Struktura własności ziemskiej i użytkowanie własności w świetle katastru józefińskiego", Alicja Falniowska-Gradowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Łukasz Kądziela Alicja Falniowska-Gradowska (aut. dzieła rec.) s. 413-414
"Popioły i korzenie. Szkice historyczne i rodzinne", Emanuel Mateusz Rostworowski, Kraków 1985 : [recenzja] Łukasz Kądziela Emanuel Mateusz Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 432-433
Prymas Michał Poniatowski wobec Targowicy Łukasz Kądziela s. 433-442, 512
"Myśli polityczne o wolności cywilnej", Józef Wybicki, wstęp Emanuel Rostworowski, Wrocław [etc.] 1984 : [recenzja] Łukasz Kądziela Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Józef Wybicki (aut. dzieła rec.) s. 434
"Les 50 monts-clefs de la Révolution française", Michel Péronnet, Paris 1983 : [recenzja] Łukasz Kądziela Michel Péronnet (aut. dzieła rec.) s. 434-435
Polsko-pruskie negocjacje w sprawie traktatu handlowego za rządów Rady Nieustającej w latach 1793-1794 Łukasz Kądziela s. 455-473, 638
"Les journaux polonais d'expression française au Siècle des Lumières", Jerzy Łojek, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Łukasz Kądziela Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 589-590
"Depesze z powstańczej Warszawy 1830-1831. Raporty konsula francuskiego w Królestwie Polskim", Raymond Durand, przekł., wstęp i przypisy Robert Bielecki, Warszawa 1980 : [recenzja] Łukasz Kądziela Robert Bielecki (aut. dzieła rec.) Raymond Durand (aut. dzieła rec.) s. 598
"Benedikt de Caché. Obrady Sejmu Wielkiego w świetle relacji posła austriackiego w Warszawie. Raporty B. de Cachégo do kanclerza W. Kaunitza w Wiedniu (styczeń-sierpień 1792)", oprac. Henryk Kocój, Warszawa-Kraków 1988 : [recenzja] Łukasz Kądziela Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 721-722
"Wielka Rewolucja Francuska a Polska. Zarys stosunków dyplomatycznych polsko-francuskich w okresie Sejmu Wielkiego i powstania kościuszkowego (problemy wybrane)”, Henryk Kocój, Warszawa 1987 : [recenzja] Łukasz Kądziela Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 722-723
"Straż Praw", Józef Wojakowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Łukasz Kądziela Józef Wojakowski (aut. dzieła rec.) s. 778-782
„Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. T. 1”, Paryż 1991 : [recenzja] Łukasz Kądziela s. 786-787
„Siberica. A Journal of North Pacific Studies”, vol. 1, nr 1, 1990 : [recenzja] Łukasz Kądziela s. 790-791
„Senatorowie i posłowie Sejmu Wielkiego”, oprac. Jerzy Kowecki, noty biograficzne Hanna Małachowicz, Warszawa 1991 : [recenzja] Łukasz Kądziela Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Hanna Małachowicz (aut. dzieła rec.) s. 795-796
"Szkolna i literacka działalność Franciszka Bohomolca. U źródeł polskiego klasycyzmu XVIII w.", Barbara Kryda, Wrocław 1979 : [recenzja] Łukasz Kądziela Barbara Kryda (aut. dzieła rec.) s. 800-802
"Karol Kurpiński", Tadeusz Przybylski, Warszawa 1980 : [recenzja] Łukasz Kądziela Tadeusz Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 803-804
"Pamiętnik księżny Daszkow damy honorowej Katarzyny II ceszarzowej Wszechrosji", tł. E. Wassongowa, wstępem i przypisami opatrzył W. A. Serczyk, Kraków 1982 : [recenzja] Łukasz Kądziela Władysław A. Serczyk (aut. dzieła rec.) E. Wassongowa (aut. dzieła rec.) s. 818-819
"Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego", Zdzisław Sułek, Warszawa 1982 : [recenzja] Łukasz Kądziela Zdzisław Sułek (aut. dzieła rec.) s. 820-821
"Powstanie kościuszkowskie w dokumencie archiwalnym", oprac. Barbara Sobolowa, Warszawa 1985 : [recenzja] Łukasz Kądziela Barbara Sobolowa (aut. dzieła rec.) s. 842-843