Znaleziono 5 artykułów

Anna Kamieńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Jeszcze jeden poeta >>pokolenia Kolumbów<<", Anna Kamieńska, "Twórczość" nr 5 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Anna Kamieńska (aut. dzieła rec.) s. 134
"Czytając Słonimskiego", Anna Kamieńska, "Twórczość" nr 6 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Anna Kamieńska (aut. dzieła rec.) s. 157
"Poezje", Stanisław Hozjusz, przekł. Anna Kamieńska, wstęp Wacław Odyniec, Olsztyn 1980 : [recenzja] Wojciech Tygielski Stanisław Hozjusz (aut. dzieła rec.) Anna Kamieńska (aut. dzieła rec.) Wacław Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 178
"I widział Bóg, że było dobre" Anna Kamieńska s. 262-266
">>Bema pamięci żałobny rapsod<< C.Norwida", Anna Kamieńska [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy I miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Anna Kamieńska (aut. dzieła rec.) s. 324