Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 80
Biuletyn Polonistyczny
1978, Tom 21, Numer 3 (69)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 1-4
Staropolszczyzna. s. 16-32
Oświecenie. s. 33-43
Romantyzm. s. 44-60
Literatura współczesna. s. 84-133
Indeks twórców Anna Grygo s. 155-163
Skróty nazw placówek naukowych s. 181-182
Wykaz instytucji i osób, od których otrzymano ankiety. s. 183-190
"Obrazy tekstów w procesie nauczania szkolnego", Jurand Banach, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jurand Banach (aut. dzieła rec.) s. 196
"Obrazy tekstów", Aleksander Bereza, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Aleksander Bereza (aut. dzieła rec.) s. 196
"Krytyk wśród symboli", Ewa Bieńkowska, "Twórczość" nr 2 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Status typologiczny powieści monofonicznej", Bolesław Chamot, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Bolesław Chamot (aut. dzieła rec.) s. 198
"Problem teorii czynności artystycznej. Rekonesans. (Na marginesie prac K. Troczyńskiego)", Stanisław Dąbrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Pewne metodologiczne aspekty wyodrębniania epok historycznoliterackich", Bogusław Jasiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Bogusław Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 200
"Przestrzeń w dramacie- przestrzeń teatralna", Hanna Marta Karasińska, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Hanna Marta Karasińska (aut. dzieła rec.) s. 202
"Krytyka literacka a język wartościujący", Krzysztof Krasuski, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Krzysztof Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Kilka uwag o znaczeniu nauk humanistycznych w naszych czasach", Janina Kulczycka-Saloni, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 204
"Aleksandra Berezy formuła badań prasoznawczych", Bogusław Sławomir Kunda, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Bogusław Sławomir Kunda (aut. dzieła rec.) s. 204
"Poetyka a semiotyka logiczna", Jerzy Pelc, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Jerzy Pelc (aut. dzieła rec.) s. 206
"Powieściowa przestrzeń i poetyka sceny", Marian Płachecki, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 206
"Próba określenia komizmu jako kategorii ogólnofilozoficznej", Andrzej Pytlak, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Andrzej Pytlak (aut. dzieła rec.) s. 208
"Problemy komunikacji i metakomunikacji literackiej", Wojciech Soliński, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Wojciech Soliński (aut. dzieła rec.) s. 208
"Powieść w polskiej tradycji literackiej XIX i XX w. Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII-XX w. Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1977 : [recenzja] Anna Braciszewska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Problemy semiologii powieści", Jan Trzynadlowski, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Bajkosfera, czyli o użyciu semiotycznych fabuł baśniowych", Ryszard Waksmund, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Maria Piasecka Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 212
"Dramaturgia radiowa Jarosława Abramowa", Sława Bardijewska, "Dialog" nr 12 (1977) : [recenzja] Joanna Zawadzka Sława Bardijewska (aut. dzieła rec.) s. 212
"Jan Śniadecki a historia (I)", Kalina Bartnicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Maria Piasecka Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) s. 214
"Jan Śniadecki a historia (II)", Kalina Bartnicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1977) : [recenzja] Małgorzata Szejna Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) s. 214
"O prozie Henryka Worcella", Stanisław Bereś, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 216
"Berwińsciana Epistolarne", Oprac. M. Jagielska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Barbara Więzik s. 216
"Ostatnia droga Witkacego. Wersja ostatnia, ale nie ostateczne", Jan Brudnicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Jan Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 218
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Świadectwa dojrzałości?", Leszek Bugajski, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Leszek Bugajski (aut. dzieła rec.) s. 220
">>Mazowsze<< Władysława Broniewskiego. Wokół poetyckiego pejzażu", Tadeusz Bujnicki, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 220
"O Teodorze Białynickim-Birula", Henryk Bułhak, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Henryk Bułhak (aut. dzieła rec.) s. 222
"Spotkanie z poezją współczesną", Stanisław Burkot, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 222
">>Beatryx Cenci<< - czerwona tragedia", Maria Cieśla, "Ruch Literacki" z.1 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Maria Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 224
"Stanisław Piętak. Studiu historycznoliterackie", Mieczysław Dąbrowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Piasecka Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Twórczość S.I. Witkiewicza na świecie. Próba bibliografii", Janusz Degler, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1977) : [recenzja] Leszek Hendzel Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 226
"Kroniki królewskie Marii Dąbrowskiej", Tadeusz Drewnowski, "Dialog" nr 2 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Słowo królewskie (I)", Tadeusz Drewnowski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 228
"Słowo królewskie (II)", Tadeusz Drewnowski, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 228
"Julian Krzyżanowski wobec >>poszukiwaczy absolutu<<", Artur Hutnikiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Małgorzata Szejna Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 230
"O poczytności utworów Andrzeja Dębowskiego", Alodia Kawecka-Gryczowa, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 230
"Dyliżans księżycowy. Opowieść o twórczości Marii Kuncewiczowej", Barbara Kaźmierczyk, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Piasecka Barbara Kaźmierczyk (aut. dzieła rec.) s. 232
"Sztuka godzenia antynomii", Barbara Kaźmierczyk, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Barbara Kaźmierczyk (aut. dzieła rec.) s. 232
"Reporter róż. (O epice Mariana Czuchnowskiego)", Tadeusz Kłak, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 234
"Krąg ostatni", Michał Komar, "Twórczość" nr 3 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Michał Komar (aut. dzieła rec.) s. 236
"Metakrytyka literacka i artystyczna Tadeusza Peipera", Elżbieta Kosieradzka, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Elżbieta Kosieradzka (aut. dzieła rec.) s. 236
"Poezja patriotyczna końca XVIII wieku. Główne komponenty leksyki", Teresa Kostkiewiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Marian Płachecki Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 237
"Kolęda Franciszka Karpińskiego", Wacław Kubacki, "Ruch Literacki" z.1 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 238
"Cień ręki", Piotr Kuncewicz, Łódź 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Piotr Kuncewicz (aut. dzieła rec.) s. 240
"Literatura klęski i spełnienia", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 240
"Ja, Orfeusz...", Ewa Łubieniewska, "Ruch Literacki" z.1 (1978) : [recenzja] Danuta Szczęsna Ewa Łubieniewska (aut. dzieła rec.) s. 242
"Pozytywizm. Historia literatury polskiej", Pod. red. K. Wyki, Henryk Markiewicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 242
"Mistrz. O Julianie Krzyżanowskim", Jerzy Pelc, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Marian Płachecki Jerzy Pelc (aut. dzieła rec.) s. 246
"Z dziejów Arkadii w literaturze i sztuce europejskiej", Bożena Pikala-Tokarz, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Bożena Pikala-Tokarz (aut. dzieła rec.) s. 246
"Romantyk w ogrodzie", Marta Piwińska, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 248
"Problemy literatury polskiej. S.III", Praca zbiorowa pod red. J. Pelca, Wrocław 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka s. 248
"O konstrukcji bohaterów >>Trędowatej<<", Joanna Pyszny, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Joanna Pyszny (aut. dzieła rec.) s. 250
">>Dźwigasz mię-ktoś ty?<<", Jacek Trznadel, "Twórczość" nr 2 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 252
">>Bogurodzica<<. Problemy czasu powstania i tła kulturalnego", Stanisław Urbańczyk, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Barbara Więzik Stanisław Urbańczyk (aut. dzieła rec.) s. 252
"Kapitalizm w oczach Aleksandra Fredry", Marian Ursel, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Marian Ursel (aut. dzieła rec.) s. 254
"Michelet, Mickiewicz i mesjanizm romantyczny", Paul Villaneix, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Anna Braciszewska Paul Villaneix (aut. dzieła rec.) s. 254
"Nowe uwagi o teorii wiersza. In memoriam Michała Rowińskiego", Adam Ważyk, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 256
"Julian Krzyżanowski-badacz literatury staropolskiej", Wiktor Weintraub, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Marian Płachecki Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 258
"Od Reja do Boya", Wiktor Weintraub, Warszawa 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 258
"Socjaliści polscy wobec Adama Mickiewicza", Halina Winnicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Halina Winnicka (aut. dzieła rec.) s. 260
"O powieściach Narcyzy Żmichowskiej", Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Masalska Maria Woźniakiewicz-Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 260
">>Homo irrequietus<<", Helena Zaworska,"Twórczość" nr 1 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 262
"Paralelizmy ludowe w poezji Teofila Lenartowicza", Michał Zięba, "Ruch Literacki" z.1 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Michał Zięba (aut. dzieła rec.) s. 264
"Między Pirronem i Epikurem (Montaigne-Kochanowski-J.A. Morsztyn)", Monika Ziółek, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Maria Piasecka Monika Ziółek (aut. dzieła rec.) s. 264
"Polska bibliografia literacka za lata 1954-1955", Oprac. Zespół Poznańskiej Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN, Warszawa 1978 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 266
"W kręgu koncepcji bajkoznawczych Juliana Krzyżanowskiego", Izabella Bakraba, "Literatura Ludowa" nr 3 (1977) : [recenzja] Leszek Hendzel Izabella Bakraba (aut. dzieła rec.) s. 266
"Refleksje nad systematyką bajki polskiej Juliana Krzyżanowskiego", Janina Hajduk-Nijakowska, "Literatura Ludowa" nr 3 (1977) : [recenzja] Leszek Hendzel Janina Hajduk-Nijakowska (aut. dzieła rec.) s. 268
">>Krotofilne tragedie<< - nieznana satyra obyczajowa z XVII wieku", Edward Różycki, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1978) :[ recenzja] Małgorzata Szejna Edward Różycki (aut. dzieła rec.) s. 270
"Julian Krzyżanowski a śląska folklorystyka", Dorota Simonides, "Literatura Ludowa" nr 3 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 272
"Zarys dziejów teorii filmu pierwszego pięćdziesięciolecia", Zbigniew Czeczot-Gawrak, Wrocław 1977 : [recenzja] Małgorzata Szejna Zbigniew Czeczot-Gawrak (aut. dzieła rec.) s. 272
">>Białe małżeństwo<<, czyli >>ślub w kościele ludzkim<<", Zbigniew Majchrowski, "Teksty" nr 4 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 276
"Psychospołeczne uwarunkowanie uczestnictwa w kulturze", Tyburcjusz Tyblewski, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Małgorzata Szejna Tyburcjusz Tyblewski (aut. dzieła rec.) s. 276
"Tomasza Łubieńskiego gry z romantyzmem", Anna Błaszkiewicz, "Dialog" nr 2 (1978) : [recenzja] Joanna Zawadzka Anna Błaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 278