Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Biuletyn Polonistyczny
1964, Tom 7, Numer 20

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prace indywidualne pracowników IBL. s. 6-57
Kronika naukowa IBL. s. 58-79
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. s. 81-91
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. s. 91-99
Katedra Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Toruńskiego. s. 100-109
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. s. 109-114
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. s. 114-123
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. s. 123-129
Rozprawy doktorskie ( streszczenia). s. 131-143
O profesorze Kazimierzu Budzyku (wspomnienie) Janusz Sławiński s. 145-147
III Konferencja Teoretycznoliteracka Pomocniczych Pracowników Naukowych Polonistyki. s. 147-149
Nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego. s. 149-150
Prace historycznoliterackie w Śląskim Instytucie Naukowym w Katowicach. s. 150-152
Prace naukowe pracowników Biblioteki Kórnickiej. s. 152-153
Prace naukowe pracowników Biblioteki Narodowej. s. 153-156
Prace naukowe pracowników Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. s. 157-161