Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Biuletyn Polonistyczny
1969, Tom 12, Numer 36

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W zespołach "Słownika polszczyzny XVI wieku". s. 5-8
Zakład Językoznawstwa IBL w Krakowie. s. 8-11
Zakład Językoznawstwa IBL w Warszawie. s. 11-17
Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX w. s. 17-19
Sesja Naukowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja. s. 19-24
Z wydawnictw Instytutu Badań Literackich. s. 24-29
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 29-40
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (obecnie: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu). s. 41-46
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. s. 46-58
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. s. 58-66
Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie. s. 66-70
Katedra Historii Literatury Polskiej II UMCS w Lublinie. s. 70-74
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Historii Literatury Polskiej. s. 74-93
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (obecnie: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego). s. 93-101
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sekcja Filologii Polskiej. s. 101-106
Streszczenia rozpraw doktorskich Maria Adamczyk Edward Balcerzan Krystyna Czajkowska Anna Goreniowa Konstanty Stanisław Kamiński Jan Kucharski s. 107-128
Sprawozdanie z XIV Międzynarodcwego Kursu Wakacyjnego dla Slawistów. s. 129-130
Studia w dziedzinie literatury i języka polskiego w Uniwersytecie Moskiewskim im. M. W. Łomonosowa. s. 130-134
Z prac Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. s. 134-137
Materiały nadesłane. s. 137-138
Errata. s. 138-139
Indeks. s. 141